Navigační lišta REGISTRACENavigační lišta TABLONavigační lišta STATISTIKANavigační lišta SOUTĚŽENavigační lišta POMOZTENavigační lišta REKLAMANavigační lišta KONTAKTNavigační lišta
Navigační lišta
Horní lišta bez menu
Logo Zpovědnice
Online zpověď Návštěvní kniha Nová zpověď Časté dotazy
Dolní lišta Dolní lišta Dolní lišta
Nabídka voleb Dolní lišta voleb
Zpověď č.38542, vloženo 25.11.2004 07:00:23 Starší zpověďNovější zpověďHlavní stránka
BŮH, CÍRKEV, OSUD…A LIDI…
BŮH, CÍRKEV, OSUD…A LIDI…

BŮH.V boha, jako svou osobní víru, nevěřím.Leč jeho teoretickou možnost existence, v nějaké podobě připouštím.Ale rozhodně bůh za nic nemůže a ani nikomu hmotně svým zásahem z hůry v ničem nepomůže, ani nikoho nijak netrestá.To jsou jenom berličky lidí, kteří nejsou schopni mít svůj vlastní život ve svých rukou a chtějí se pořád na něco vymlouvat.Víra v boha však samozřejmě psychicky pomoci může a často pomáhá a lidi díky této víře mnohem lépe zvládají svůj život i svá trápení, které by jinak díky své neschopnosti si odpovědět na některé zásadní otázky a i neochotě zodpovídat si sami za svoji činy a za svůj život, nezvládali.
Bůh sám o sobě, je naprosto čistá a krásná věc.To jenom zhůvěřilost spousty všemožných lidí z něj dělá loutku pro jejich všelijaké pochybné cíle.Když se nad tím na chvíli bez předsudků zamyslíte, tak musíte dojít k závěru, že bůh je jenom jeden.Já si ho v mysli představuji zcela jasně.Kdo se vyzná v South Parku, tak bude vědět, jaká je moje podoba boha.(myslím to vážně, nesnáším představy, že bůh je krásný, ideální…).
To, že někdo pro víru v boha potřebuje nějaké zmatené náboženství, podepřené nesmyslnými dogmaty, která jen lidi okrádají o svobodnou mysl a ducha, je vpravdě nepochopitelné.Většina náboženských ideologií jsou lépe, či hůře zamaskované demagogie nejhoršího kalibru.
Náboženství jsou pouze prostředkem k manipulaci s nepřemýšlejícím davem.Je to bohužel smutný fakt, ale zpočátku smysluplná idea se ve svých důsledcích vždy zvrhla v masové zabíjení nevinných, naplňování koryt nejbohatších, bezbožných hajzlů a v odírání, svým způsobem samých za sebe nepřemýšlejícíh lidí…
Po dlouhé věky je víra v boha, pro většinu lidí jen prostředkem, jak se zbavit své viny, co nejjednodušším způsobem.Je to přece tak jednoduché.Ať přes týden uděláš cokoliv, v neděli zajdeš do kostela, chvíli tam budeš souznět s bohem, odevzdáš odpustky všeho druhu a hola hej, domů jde nový, svatý a čistý člověk, i kdyby předtím umlátil Ježíše v parku, holí důchodce, kterého pro její získání zkopal do bezvědomí…
Většina „svatých“ pravidel různých druhů náboženství je vpravdě spíše úsměvná a jejich věřícím spíše škodí…
Klečet někde hoďku na koberečku a otlačovat si kolena?Ne, díky.To říkám já alien, většina věcí znalých děvčat :) , i všichni sportovci světa…Čas od času, nic po určitou dobu nesmíš jíst a pak se nadereš jako rochně k prasknutí?…Fajn přikázání…prospívá žaludku, srdci, ledvině i játru…
Takže, snad jedině to desatero mi připadá, jako docela velmi smysluplný soupisek lidských hodnot a morálky a přiznávám, že sám se jím nevědomky asi řídím.
Připomenu alespoň pár těch nejznámějších náboženství.Křesťanství samo o sobě je ještě tak jedno z těch nejrozumějších. Bible je ve svých základních bodech smysluplná a mírumilovná kniha, je v ní spousta dobra i spousta jasných vzdušných zámků a smyšlených příběhů, které se už z logiky věci nikdy nemohly stát.Také je v ní několik v pravdě nemírumilovných skutků a podobenství, které zcela vyvracejí mé předchozí tvrzení…Ale nezapomeňte, že mluvím o základních bodech…Leč je to kniha, které příliš nelze přičítat nepřátelské úmysly k jiným vyznáním, či nevyznáním….Křesťanství se povětšinou šířilo všemi různými verozvěsty mírumilovnou cestou, toliko praví alespoň většina pramenů.Samozřejmě, že se najdou výjimky, ale neřekl bych, že souvisí s křesťanstvím v jeho čisté podobě. Kam zařadit např. křižácké výpravy, to není zase tak jednoduché…Ve jménu katolické církve se událo málo dobrého…ale o tom níže.
Dalším velmi smysluplným náboženstvím je budhismus a jeho odnože.Jestli má k nějakému náboženství moje osobní víra vzdáleně blízko, tak k tomuto.V případě budhismu lze mluvit, jak o pěstování síly ducha, tak i těla, což mi přijde, jak rozumné, tak i praktickéŠíření budhismu bylo povětšinou také velmi počestné a budhističtí mnichové mají svou filosofií, duševní i fyzickou, k mému stylu života hodně blízko.
A jeden z těch nejnechutnějších červů ze všech náboženství nakonec.Islám…Celý islám i zasraný korán jsou jen neuvěřitelná snůška sraček ve všech směrech.Základními kameny tohoto nenávistného náboženství je, miluji bližního svého, ale jakmile nevyznává mou víru, tak mu nabodnu hlavu na kůl a prokleju ho aláhovým mečem…Není potřeba přílišná znalost koránu, aby bylo jasné, o co tady jde.Pokud změníte svou víru a už nebudete pravověrným muslimem, jste „mírumilovnými“ pravidly islámu prohlášeni za syna smrti…Jakže je povoleno šířit tuto víru?Klidně i mečem…Myslím, že ať si bude, kdo chce mlít o tomto šílenství, co chce, tak se prostě není o čem bavit!Jedním dechem ovšem musím dodat, že moc dobře vím, že většina muslimů jsou v podstatě slušní a mírumilovní lidé.O to je to však smutnější, že zastávají pozice takovéhoto svinstva.Je nutné si uvědomit, že spousta věřících, svou „víru“ vlastně ani moc nezná…Mnohdy třeba, v případě muslimů, je jejich gramotnost mizivá…Hlavně chci opravdu dodat, že většina muslimů jsou vzdělaní, slušní lidé, kteří bohužel vyznávají nebetyčné svinstvo a ve své bláhovosti to buď nevědí, nebo si absolutně překroutili fakta tak, že své lži nakonec bez výhrad sami uvěřili…
Sekty jsou případem samy pro sebe a o jejich úchylnosti, dementnosti a fyzické, i psychické postupné likvidace jejich stoupenců, není třeba se rosáhle zmiňovat.Jen popřeji všem lidem, kteří jsou ve spáru těchto zmagořilostí, nechť okamžitě vemou nohy na ramena a zachrání alespoň ten zbytek lidské důstojnosti, který jim z jejich původního já, po rozkradení sektou, zatím zbyl…
Já osobně věřím hlavně sám v sebe, to je víra, která člověku v životě pomůže většinou nejvíc.
O dost bližší je mi možná existence pekla.Dokonce jsem přesvědčen, že v něm jednou sám za svůj kdysi hříšný život skončím.Všechny zrůdy, jako jsou teroristi, diktátoři a jim podobní, odsuzuji častou větou.“Ať se navěky smažíte v pekle vy ………, nechť nikdy nedojdete pokoje“.Zvláště pro náboženské fanatiky, je tento můj trest nedojití věčného pokoje, trestem vpravdě maximálním a nemohou obdržet žádný větší, neboť ve víře věčného pokoje své hrůzné skutky také páchají…Jejim obětem, jakožto každému alespoň trochu slušnému právě zemřelému člověku, věnuji větu významu opačného.“Odpočívej v pokoji“.Tyto věty opakuji vpravdě denně, neboť svět je sice krásným, ale i krutým místem…
Mimochodem nejpravděpodobnější je pro mě možnost existence mimozemských tvorů.Je velmi naivní a až legračně ješitně lidské, si myslet, že v nekonečném počtu galaxií, jsme v širém všehomíru jen my…
CÍRKEV…Církve je možné odsoudit za jejich historii i přítomnost, zcela paušálně.To co tyto podělané organizace pod záštitou boha prováděly po celou svoji historii, je taková snůška zrůdností, bezpráví a nelidskosti, že to nejde pozemskými slovy ani popsat!Popravení každého, kdo nevyznával ten „pravý“ názor, na všechny umrlčí způsoby, potlačování jakéhokoli pokroku, který je vždy nebezpečím vzkříšení mdlých myslí nemyslících oveček, odírání všech a všeho o každý grejcar, jen pro svoje vlastní bezedné koryto…
Pan papež?Směšná nemyslící figurka, pomatený, často senilní šašek, který by měl dávno odpočívat někde v klidu svého domova…Neschopné hovado, které se ani po několika staletích zabíjení nevinných lidí, není schopné omluvit za spáchaná příkoří…Nechápu lidi, kteří věří v církev jako takovou a nechci s nimi mít naprosto nic společného!Svou „vírou“ posvěcují masové vraždy historie a všemožné zločiny proti lidskosti!
Takže.Víra v boha ano, ale v církev ani ve snu!A víra v náboženství je tak nebezpečná, jako výplach mozku spojený s klistýrem do ucha…
OSUD.Osud neexistuje.Kdyby ano, tak by to znamenalo, že jsme jen loutky hrající svoje role a odříkavající bezduše svěřený text.To je blbost.Jestli se teď rozhodnu nakopnout shodana do zadku, tak to udělám, bude to jen na mě a žádnej neexistující osud mi v tom nezabrání!
Všechna možná astrologická znamení, pozice planet, a podobné snůšky hovadin, které nemají jediného solidního opěrného kamene, natož rozumného argumentu, jsou mi naprosto k smíchu a lidi, kteří v to věří, ve mně vyvolávají jenom shovívavý úsměv :) Panenkomarjápodsrpenská, jak může někdo věřit ve věci , které jsou založené jen na numerologickém popř. jiném výpočtu, nedejbože nesmyslném spletenci, vycházejím z číslic, které jsou společné armádě lidí…:) Nutno dodat, že tato víra je svým způsobem bezbranná, takže je mi ukradená.Avšak potkal jsem lidi, kteří na základě těchto výmyslů radili svým blízkým, jestli mají opustit partnera, počít dítě, apod. a to už mi trochu zavánělo sektářskou ideologií…
LIDI.Lidi se ve víru mnou popsaných věcí chovají jako nemyslící, bezduché a pomatenými pravidly ovládané stádo…A to se mi zamák nelíbí, protože to zpravidla nepřináší nic dobrého, jak pro věřící, tak pro nevěřící neznabohy.Chtěl bych vyzvat všechny lidi, ať už věří v cokoliv, aby si položili otázku, jestli mají pořád svobodnou mysl a rozhodují o sobě naprosto sami.Pokud si odpoví poctivě, že ano, tak je vše v pořádku.Pokud si odpoví, že ne a nebo si budou nepoctivě něco jen nalhávat, tak by se nad svojí vírou měli zamyslet, ať už věří v cokoliv.
Každý člověk, který se každý den chová podle svého nejlepšího vědomí a svědomí, snaží se být slušný a hodný, v pravém slova smyslu, tak zaslouží pohlédnutí do zahrad nebeských.
Závěrem.Jsem ateista, díky bohu…
Nechť mír, pravda a láska k bližnímu svému, navždy spočívá nad vesmírnou krajinou. Ámen.

alien
 alien 2 one and only E-MAIL:   Muž28 Kategorie  VYMAZAT

Zaslaná rozhřešení Starší zpověďNovější zpověďHlavní stránka
Chceš dnes udělat dobrý skutek ? Pomoz výše uvedenému hříšníkovi tím, že mu dáš nějaké rozhřešení! Můžeš mu ho poslat na e-mailovou adresu, kterou uvedl u zpovědi, nebo napsat veřejně vyplněním formuláře na konci této stránky. A jestliže nechceš, aby pod tvou přezdívkou mohl vystupovat ještě někdo jiný, zaregistruj si ji ZDE !
 
16.01.2011 18:02:42
Zdravim alien..
oceňujem tvoju úvahu a aj čas ktory si venoval tomu článku pretože si si kludne mohol zahraať aj X-box alebo písať o sračkach na facebooku. Písal si že si asi najviac naklonený budhizmu. Potom si však neskôr písal že za svoje hriechy asi skončiš v pekle. A ja ti teraz niečo poviem: pokiaľ sa zaujímaš o budhizmus určite vieš že títo typci veria v reinkarnáciu - čiže po smrti sa tvoja duša reinkarnuje do nového tela. Tento proces sa bude diať až kým tvoja duša dosiahne stav kedy už nebude mať za potreby znova sa prevteliť do nového tela. Preto ak je tvoj život hriešny, materialistický atď.. po smrti sa znova prevtelíš... dostaneš nove telo myseľ aj charakter pretože s tym minulym ti to veľmi nepomohlo.. Preto žiadne peklo po smrti nieje.. je to iby vymysel cirvky na pre ľahšiu manipuláciu s ľudmi. V pekle sme teraz!!!!!! Ked sa narodiš tak si krstený za hriechy. Nie však za hriechy Adama a Evu ale za hriechy ktoré si spáchal v minulom živote.. A ako si vravel o som bohu zo sout-parku.. Boh nemôže byť škaredy ani pekny.. boh dokonca nemôže ani existovať, lebo keby mohol existovať tak by mohol aj neexistovať a boh predsa ako nekonečné česky "jsoucno" predsa nemôže neexistovať..
 Lindix
23.03.2010 15:11:41
Nevěřím v nic a po zkušenostech ani věřit už pravděpodobně nebudu.Viz má včerejší zpověď s nadpisem Okraden vlastním bratrem.Můj bratr je zase jeden z těch,kteří vydělávají na hlouposti a naivitě druhých a snaží se vytvořit si dokonalou image svatého muže,gurua a léčitele.Jeho web stránky jsou www.raghudas.org,článek o něm vyšel v prosincovém Reflexu s názvem Jak se guru pere o dědictví.Prošel jsem si za 3 poslední roky peklem a přišel o veškeré iluze.I sourozenci se mohou chovat jako prasata.Jen mi jen líto lidí,kteří mu nalítli,protože on si nezaslouží,aby si cestoval do Indie,Londýna,USA atd. za peníze cizích lidí.I to,že se nestydí a na svém webu loudí /přesvědčivě/ peníze na údržbu ašrámu.Tím myslí svůj barák,ve kterém žije.
Jen jsem chtěl touto zpovědí naznačit, že takových jako je můj brácha Raghudas je spousta,většina si tímto pouze vydělává na bezpracný život.
Radek Melko-bývalý bratr Raghudase-Melka Bohdana.
Smajlík  RAdek Melko
02.08.2009 12:36:31
Ste kokoti a píči i sráči!!!
Smajlík  kokoti
13.02.2009 20:53:06
Já bych založila novou církev a to Alienovismus... panečku, to by byla sekta :) Kam se hrabou fundamentalističtí šiité :)... Alienovisté by vyvraždili všechny ženský! Waw
Smajlík  Luciuska
20.05.2008 15:48:39
běžte všichni do prdele !!! kurva v africe umiraj decka na hlad a vy verici posilate prachy na kostely !!!
 EXE123
11.01.2008 19:56:43
ja verim v boha ale cirkev nie, kazda cirkev tvrdi nieco ine a krestanstvo no ako mohla mat maria dieta bez pohlavneho stiku ved to sa neda, beru od statu peniaze a ani v tych kostoloch nekuria :D ale no kazdy ma svoj nazor ale proste je to divne te cirkev kazdy veri v jedneho boha ale kazdy toci o niecom inom
 honey999 Žena15 Kategorie
21.01.2006 23:37:25
cau muzete mi npasat nazory an svedyk jehovovy?hned ...dikys
 ameno dorime
31.08.2005 14:32:41
souhlasim na sto procent!!!!
nejhorsi je krestanstvi a islam!!! a taky svedci jehovovy!!!
nietsche o tomhle presne psal a mel pravdu!!! buh je lez, alah je lez...
paradoxne jedine svobodne nabozenstvi je judaismus...

nenavidim cirkev!!!jelikoz po cela staleti omezovala lidskou prirozenost... bez cirkve by sme mohli byt na daleko vyssi urovni nez sme ted...upalovani kaciru,vedcu a inteligence a pronasledovani zidu... to mi pripomina fasismus... a o inkvizici ani nemluvim...
Smajlík  NIETZSCHE
07.05.2005 06:18:43
Hlasování o vyřazení tohoto textu:
Pro hlasovali: Arrow, Bernadetta
Proti hlasovali: shodan, alien-nepřítel státu
 alien-nepřítel státu Muž Kategorie
19.12.2004 21:51:12
Čau Arnie:)
Ale v mojich zpovědích je každé písmeno zásadní, děvče...
Zkus si někdy sednout a přečíst třeba knížku...pak už ti moje zpovědi nepřijdou tak dlouhý..a tahle je ke všemu můj průměr :)
Ahoj.
alien
 alien 2
01.12.2004 20:00:13
Kua. Až se budu hodně nudit tak todle si přečtu, jinak na to nemám ani náladu, ani čas, ani připojení. A není to proto, že bych byla nějak omezená, prostě si to zkus napsat a pak z toho vytáhnout to nejdůležitější... jenom to ZKUS!
 Rimmerová Žena18 Kategorie
30.11.2004 00:47:28
aver:Prostě těch věcí za které by se měl jako vrcholný představitel omluvit je moc...marná sláva.To, že se za něco omluvil, to beru.Ale o kolika těch omluvách někdo ví?...
Ahoj.
alien
 alien 2
30.11.2004 00:44:53
aver:Jo jo.
alien
 alien 2
30.11.2004 00:43:38
aver:Ale o tom já se nepřu.Je jasné, že papež v rámci své funkce koná i dost dobrých věcí.To uznávám, ale hlavně je to fakt.Nicméně to ostatní, co jsem řekl, tak taky.
Proto je dobré, když každý řekne názor, pak to dáme dohromady:)
alien
 alien 2
29.11.2004 15:09:55
Tak to neni tak lehke poslat odkaz. No tak proste smaz z neho mezery a bude to...
 aver Muž25 Kategorie
29.11.2004 15:07:02
Ted to snad bude lepsi:
http://zpravy.idnes.cz/zahranicn i.asp?r=zahranicni&c=A000312110718zahran icni_jkl
 aver Muž25 Kategorie
29.11.2004 15:04:27
Papez se omluvil za 1% prikori? To neni pravda. Mrkni se treba na http://zpravy.idnes.cz/zahranicni.asp?r zahranicni&c=A000312110718zahranicni_jkl &t=A000312110718zahranicni_jkl&r2=zahran icni

A take jsi mohl zminit, ze papez ma nenavistnou politiku take napr. vuci vrazdam.
 aver Muž25 Kategorie
29.11.2004 13:12:33
aver:Kdybych já mohl o něčem, co neovlivňuji rozhodovat, tak budu tvrdě požadovat na výběr z nejméně tří alienek:)))
Hele, to je těžký, nemůžem se moc shodnout, jsi věřící, to by samo o sobě nevadilo, ale některé názory jsou v opozitu k mým faktům...např. papež se omluvil tak za 1% přípoří...a svou nenávistnou politiku vůči potratům a homosexuálům si vesele šíří mimojiné taky...
Strašně rád bych ti odpověděl, ale mám pocit, že v mé zpovědi a v debatě tady už jsem ti odpověděl.
A hlavně ti tady asi odpověděl shodan.
Takže jeho Henryho líbání prdele je docela přesná odpověď...
Ale musím ti poděkovat za tvůj komplexní názor v podstatě na všechny body mé zpovědi.Až na osud, samozřejmě...
Já jsem fakt odpověděl v tý zpovědi na vše, co tady píšeš, takže v případě nějakého dotazu se mi ozvi do profilu, tady už mi přijde vše stokrát řečené a nechce se mi to psát znova, když je to tady níže.
Měj se hezky.
alien
 alien 2
29.11.2004 03:11:17
Tak nejake poznamky z pohledu katolika:

Clovek by nemel byt verici jen kvuli tomu, aby mu vira pomahala. Mimochodem, mnoho krestanu take kvuli sve vire trpelo.

Krestane rozhodne nepovazuji Boha za loutku, ktera jim splni cokoliv, ale za bytost, ktera jim vzdy kdyz to potrebuji pomuze. Boha ze South Parku neznam.

Ateismus je take nabozenska ideologie. (Veri, ze Buh neni.)

"Po dlouhé věky je víra v boha, pro většinu lidí jen prostředkem, jak se zbavit své viny, co nejjednodušším způsobem.Je to přece tak jednoduché.Ať přes týden uděláš cokoliv, v neděli zajdeš do kostela, chvíli tam budeš souznět s bohem, odevzdáš odpustky všeho druhu a hola hej, domů jde nový, svatý a čistý člověk, i kdyby předtím umlátil Ježíše v parku, holí důchodce, kterého pro její získání zkopal do bezvědomí…"
Takto to teda rozhodne nefunguje. Jestli tomu veris, pak chapu, ze jsi proti cirkvi.
K odpusteni hrichu je treba litovat hrichu. Tim litovanim se mysli, ze je cloveku skutecne lito, ze dany hrich udelal. Ne, ze si rekne, ted se vyzpovidam a pak budu hresit vesele dal.
A odpustky jsou o necem trochu jinem nez si asi myslis - predevsim maji pomoci dusim v ocistci.

Podle obnovene liturgie po 2. vatikanskem koncilu je zakladni postoj krestana pri modlitbe stani, ne kleceni. Ale kdyz to cloveku pripada lepsi, muze klidne treba lezet nebo delat stojku (mel by se ale na modlitbu soustredit). Co vim, tak kleceni je predepsano jen behem mse a to odhadem tak 1-2 minuty. Kdyz s tim ma nekdo problemy a nebude klecet neni kvuli tomu horsi krestanem. Jde jen o to vyjadrit uctu Bohu.

Islam neni nenavistne nabozenstvi. Terorismus, ktery vidime v televizi je zalezitosti maleho poctu lidi a islamu neodpovida. Spis bych to nazval sektami vychazejicimi z islamu.
Je ale pravda, ze muslimove maji trochu tvrde zakony (napr. kamenovani), ale mozna to take v dobe jejich vzniku bylo jedine, co na Araby platilo.

"Je nutné si uvědomit, že spousta věřících, svou „víru“ vlastně ani moc nezná…"
S tim musim souhlasit a je to take velka skoda.

Viru v sebe sama muze clovek po ruznych neuspesich lehce ztratit a jeste ho pak zklamani vic tahne ke dnu.

"Pan papež?Směšná nemyslící figurka, pomatený, často senilní šašek, který by měl dávno odpočívat někde v klidu svého domova…"
Vsichni jsou blazni, jenom ja jsem alien, ze?

"Neschopné hovado, které se ani po několika staletích zabíjení nevinných lidí, není schopné omluvit za spáchaná příkoří…"
Pan Papez se uz za spachana prikori se omluvil a vyjadril litost. Ted je tusim rada na tobe...

"Takže.Víra v boha ano, ale v církev ani ve snu!A víra v náboženství je tak nebezpečná, jako výplach mozku spojený s klistýrem do ucha…"
Tim ovsem nejspis dojdes k tomu, ze vlastne ani nebudes vedet v co veris.

"Každý člověk, který se každý den chová podle svého nejlepšího vědomí a svědomí, snaží se být slušný a hodný, v pravém slova smyslu, tak zaslouží pohlédnutí do zahrad nebeských."
Neprotireci to celemu odstavci o lidech?
Mimoc
 aver Muž25 Kategorie
27.11.2004 20:29:02
Unrealik:Až položíš nějakou smysluplnou otázku, nejlépe ne o nesmrtelnosti bagru, tak milerád odpovím.
alien
 alien 2
27.11.2004 20:27:03
liduna:On ví a ostatní už teď taky, tak je dál netrap.
alien
Smajlík  alien 2
27.11.2004 20:25:31
ShadowDancer::))))))))))
alien
 alien 2
27.11.2004 00:00:16
Až dnes jsem se dostal k většině zdejších reakcí. Jak vidím, aliene 2, dost jsi na mě myslel, což mě těší.
Předtím jsem reagoval k tématu a konkrétně, nemůžu za to, že jsi na to neuměl odpovědět. A jak sis sám všiml, uvedl jsem Ti tam i několik konkrétních příkladů, kde lžeš...
Mimochodem, hodně mě pobavilo, jak ses tu do někoho opřel, i když napsal slovo správně. Přitom sám děláš chyb, že se musí češtináři obracet v hrobě...
Smajlík  Unrealik Muž37 Kategorie
26.11.2004 17:33:30
Charles:Také s tebou v mnohém souhlasím(proč kupodivu?:)
S islámem je to složitější jen v případě slušných muslimů.
Omluva církve???Nechápu, stačí se chytit za zadek a říci:OMLOUVÁME SE...(mimochodem už to párkrát dokázali...je to důležité v památce těch lidí).
A debata o tom, jestli je víra potřeba nebo ne, jsou irelevantní, protože lidi jsou lidi.:)
A s koncem tvého příspěvku, už samozřejmě souhlasím.
Ahoj.
alien
 alien 2
26.11.2004 17:27:51
liduna:Přesněji 8.1.1642.
alien
 alien 2
26.11.2004 17:25:39
MaxCrazy:Tak doporučuju přenosy z PS ČR, to je jiná show :)
alien
 alien 2
26.11.2004 17:24:33
Pepa z lesa:Škoda, že nejsi z depa, poprosil bych o setrvání starých vozů MHD...:)
A na naše politiky nemám ani já, mluvím moc krátce a o něčem...
alien
 alien 2
26.11.2004 17:22:32
flixa:To jsem celý já, napíšu i to, co si lidi myslí, aniž by o tom věděli :)
Pa
alien
 alien 2
26.11.2004 17:18:24
shodan:Bys upálil mýho oblíbenýho mudrce, ty neznabohu :)))
Ale jinak označení jetýlek pro tu hloupoučkou máničku, je poměrně výstižné :))
alien
 alien 2
26.11.2004 17:12:27
Xena:Ahoj jetýlečku :)))
Až budeš do něčeho mumlánkovat, tak si otevři příslušný dějepis, pro příslušnou třídu základní šoličky áno?:)))
Ten frajer, o kterém mluvíš, tak několikrát v reakci na hrozbu upálením odvolal svou pravdivou teorii a tudíž zemřel v klídku jindy, zlatíčko :)))
Zjevně jsi si to popletla s G. Brunem, popletko (A udělala blbce nejen ze sebe, ale i z nebožáka shodana...:)))
Jinak tvá argumentace jenom potvrzuje, že máš v hlavičce seníčko :)))
Pa miláčku :)))
alien
A protože jsem dobrák od kosti, tak tady máte menší poučení, ty i shodan :)

Galileo Galilei, *15.2.1564–†8.1.1642, italský fyzik, astronom, matematik a filozof. Zakladatel experimentální matematické metody zkoumání přírody, kritik scholastiky, představitel renesančního mechanického materialismu, deista.
Původně studoval lékařství, později se věnoval matematice a fyzice. Roku 1609 zkonstruoval dalekohled a jako první pozoroval krátery a pohoří na Měsíci, skvrny na Slunci, 4 měsíce Jupitera. Potvrdil ideu G. Bruna o stejnorodosti Země a vesmíru, podpořil myšlenku o nekonečném množství světů ve vesmíru, podal názorný důkaz správnosti Koperníkovy heliocentrické teorie, jejímž stoupencem od počátku byl. Stál u zrodu klasické dynamiky jako učení o pohybu těles. Objevil řadu jejích základních zákonů, matematicky formuloval zákon volného pádu, princip relativnosti pohybu, vyslovil ideu inerce.
Církev, která zprvu tolerovala nové objevy jako jednu z možných hypotéz, v roce 1616 heliocentrický názor zakázala, čímž se konflikt vědy a náboženství vyhrotil. Hlavní Galileiho spis z roku 1632, Rozhovory o dvou velkých světových soustavách ptolemaiovské a koperníkovské, byl označen za kacířský. Roku 1633 se konal s Galileim proces v Římě, na němž byl přinucen zříci se svých "bludů".
Galilei se přidržoval tehdy pokrokové teorie dvojí pravdy a rozhodně odděloval vědu od náboženství. Poznání pravdy je podle něj nekonečným procesem, i když v něm lze dosahovat i pravd absolutních. Jako jeden z prvních formuloval deistický názor na přírodu.
V roce 1979 prohlásil papež Jan Pavel II., že Galilei byl katolickou církví pronásledován neprávem.

Giordano Bruno, vl. jménem Filippo (1548- 17.2. 1600).

Život

Italský přírodní filozof a literát. Usiloval o reformu filozofie zaměřenou proti aristotelismu a ve svém, přírodovědou určeném obraze světa při tom přepracoval podněty hermetismu, novopytagoreismu, novoplatonismu, odkaz R. Lulla, M. Kusánského a M. Ficina, dále Kopernika a Lukrécia. Vesmír je pro Bruna nekonečný, nepomíjivý a jeho řád a pohyb řídí vnitřní božská síla. Jednotlivé pomíjivé věci se podle stupně svého bytí podílejí na božském životě, jsou tedy odrazem vesmíru. Bruno byl představitelem renesančního filozofického myšlení (s velkým jazykovým a básnickým talentem) a současně měl sklon k magii a okultismu.

1562 nastoupil na svobodnou univerzitu v Neapoli, studoval tzv. humaniora, logiku a dialektiku; 1565, v sedmnácti letech vstoupil do dominkánského řádu, přij
 alien 2
26.11.2004 17:05:49
Shadow: G. G. opravdu upálen nebyl. Když chce někdo argumentovat, musí si ověřit pravdivost argumentu. L.
 liduna Žena45 Kategorie
26.11.2004 14:44:48
Liduna: Na druhou stranu bylo v té době upálení celkem přirozená smrt :o)
 ShadowDancer Muž26 Kategorie
26.11.2004 13:41:29
Kupodivu v řadě věcí s Tebou v tomto souhlasím, některé věci vidím trochu odlišně (složitější je to např. s islámem, omluvou církve za své hříchy, ...). Když si však položím otázku, jestli by pro lidstvo bylo lépe kdyby náboženství a církve nebyly, tak odpověď má je spíše - nebylo. Jiný systém uspořádání bez určité víry mi připadá nereálný a každý systém by v delším horizontu svého fungování zcela jistě nějaký druh víry, náboženství k řízení potřeboval.

Jinak zastávám názor, že člověk by měl být především sám sebou, snažit se znát co nejvíce a používat vlastní rozum. Současně se však snažím dodržovat určité normy slušného chování (vlastně i desatero). Častokrát přitom vidím, že velká řada i tzv. hluboce věřících, kteří mají jinak plná ústa víry a Boha se chovají v životě neuvěřitělně hnusně (udavači, prospěcháři, zloději, nevěrníci, ...)

Na druhou stranu víra v Boha může být pro řadu lidí, kteří se necítí být silnými osobnostmi, nebo jsou v určité obtížné životní situaci dobrým řešením.
 Charles Muž49 Kategorie
26.11.2004 12:04:18
XENA, SHODAN: Galileo Galilei nebyl upálen, zemřel 1642 přirozenou smrtí.
 liduna Žena45 Kategorie
26.11.2004 07:20:55
Tak jsem právě ztratil 10 min svého času.
 MaxCrazy Muž Kategorie
26.11.2004 01:37:01
Dej se na politiku. Povídáš dlouho a o ničem.
 Pepa z lesa
25.11.2004 21:36:10
no smekám. jsem se z toho posadila na zadek,to ti povím. dokázal jsi sepsat všechny moje myšlenky,aniž bych vlastně věděla,že mi kdy proletěly hlavou. :)
souhlas s kefickou
Smajlík  flixo Žena26 Kategorie
25.11.2004 21:27:45
Xena: to jako myslíš vážně? G.G. byl upálen, protože odporoval náboženským dogmatům.
Použít tohle jako příklad v daném kontextu... no být alienem tak tě nazvu jetýlkem.

A přece se točí!
Smajlík  shodan Muž Kategorie
25.11.2004 20:54:13
K tomuhle ti napíšu jen jedno: "obdivuju" sebevědomí lidí tvého typu, kteří mají jistotu , že to co oni sami neznají nebo nechápou, neexistuje.
Když kdysi stál před soudem Galileo Galilei, tak se soudci smáli: On je blázen! Země že je kulatá? Tak se podívejte z okna a co vidíte? Kouli nebo rovinu? No a tak ho upálili.
 Xena Žena Kategorie
25.11.2004 20:22:53
keficka:Zázraky se dějí.
Nemám problém s tím přijmout smysluplný cizí názor, za poslední dva dny jsem přijmul desítky odlišných názorů od mojich.
alien
 alien 2
25.11.2004 20:20:57
žehlička:Také mám s tímto blízké zkušenosti...
Ahoj.
alien
 alien 2
25.11.2004 20:03:20
Tvarůžek:Neřeším, nuda, zívám.
alien
 alien 2
25.11.2004 20:01:35
alien-aspon v niečom sa zhodneme
 keficka Žena24 Kategorie
25.11.2004 20:01:32
Mám skoro stejný názor, lidi, kteří budou chodit do kostela, pomodlí se, se všemi v kostele se budou slušně zdravit, jsou někdy ty nejvetší k***y na světě, za rohem budou krást, lhát a vůbec nehrozí, že by se řídili podle Bible. Mám zkušenosti z vlastní rodiny, že tomu opravdu tak bývá!!
 žehlička
25.11.2004 19:45:22
No nejenom že jsem tě donutil se zaregistrovat, ale ještě díky mé iniciativě přemýšlíš o náboženství! Jistě jsi už začal studovat Strážnou věž! Tuhle bitvu vyhrávám!!!!!

Ať žije Zelený Tvaroh!
 Zeleny tvaroh Žena22 Kategorie
25.11.2004 19:34:38
keficka:Souhlas.
alien
 alien 2
25.11.2004 18:46:32
k tomuto nemám čo iné povedat ako to že každý človek má právo mat svoju vieru a myslím že v celom tomto systéme by mala fungovat tolerancia k vierovyznaniu ostatných ludí
 keficka Žena24 Kategorie
25.11.2004 18:42:02
Nejhorší, co může člověk udělat, je podlehnout pocitu, že on sám vlastně nic nezmůže, že je jen malé kolečko....není to pravda, od jedinců to začíná.
Z kapky řeka, pak moře, pak oceán...
1)Můžu.Asi nezměním, ale tím, že o tom budu mluvit, říkat své názory lidem, tak pro to udělám maximum.A k tomu samozřejmě se chovat sám, tak jak kážu jiným.
2)Je to možné.Ale je to tím, že se tak spousta lidí chová, proto se na to často narazí.Je to podobné jako s povrchností a jednoduchostí, tu ode mě taky uslyšíš často v různých textech.
Tak dobře, že jsi to ty, zzzzlll....tak jo, pro dnešk. :)
Už mě sepsul jinej jetýlek, tak to nepotřebuju i od tebe, tak si to nechám od cesty(ten jetýlek nebyl na tebe, to je jasný ne?)
Ahoj.
alien
 alien 2
25.11.2004 18:10:52
Radič:Nejdříve poděkuji :)
Vysvětlení je jednoduché.V prvním případě jsem mluvil o bohu, jako o čisté a krásné věci z jeho pravé podstaty, dejme tomu "existence", duševna...A v druhém případě jsem mluvil o zcela pragmatické věci, o jeho viditelném vzhledu, zevnějšku, tak jak ho,lidi třeba mohou vidět.
Vyznáš se v South Parku?Tak tam je právě Bůh představen, jako velmi škaredé, vypelichané zvířátko a mě to přišlo výborné.Protože, proč by měl být bůh nějaký svalovec?
Tak jsem ti snad podal dostatečné vysvětlení.
Měj se hezky.
Ahoj
alien
 alien 2
25.11.2004 18:08:43
mam dve mensi otazecky ... asi ne zcela k tematu ...
a) Muzes to vsechno zmenit? Pojeti nabozenstvi, mnozstvi vericich, Bibli, Koran ....?
b) Nejsi trochu posedly stadovosti? ... temer v kazde tve "zpovedi" lze najit slovo stado ... nakonec mi to pripada jako strasne upenliva snaha dat najevo "Ja do stada nepatrim, ja ne!"

a tentokrat pokud budes reagovat si odpust osloveni zlato, zlaticko a tak dale ... jsem na to neuveritelne alergicka asi jako ty na rasenky a parfemy
 Lene Žena26 Kategorie
25.11.2004 18:03:48
Ongoer:Tak jistě máš zajímavé nízory.S většinou nemusím souhlasit, ale k zamyšlení jsou.
Víra má spoustu podob.
Bůh:Tvůj pohled nesdílím, je pro mě jenom možnou teorií.I kdyby to tak bylo, tak pro mě by to na věci nevěření v boha, jako takového mou osobou, nic nezměnilo.
Jinak tam máš některé myšlenky, se kterými souhlasím.Hlavně, že je to o vztahu s bohem/k bohu a ne o nějakých materiálních věcech a symbolech.
Dále tvůj výklad.
Lidé:tam jsme se shodli, stejně jako s osudem.
Myslím, že i když vyzýval, tak ty znaky jsou tam i bez ortodoxního přístupu, už v základech.
Zajímavé čtení.Dík za názory.
Ahoj.
alien
 alien 2
25.11.2004 17:51:22
optimistka:Fajn.Ale jak vysvětlíš třeba lásku?...
Tvůj názor beru a akceptuji.
Ahoj.
alien
 alien 2
25.11.2004 17:49:15
Korba:Ach jo, když si to ani nepřečteš, jak se máme smysluplně bavit???
Říkáš polopravdy a nesmysly, které vydáváš za moje slova.Ale uvědom si, že to, co říkáš, já nikdy neřekl!
Napsal jsem to ve zpovědi, nemám sil to psát posté.
Zbejvá nám dost.Třeba teroristy vypátrat a umlátit v děrách...
Jinak v části máš i pravdu a část je akceptovatelná.
Jo, nechci na tebe působit škaredě, tak pac :)
alien
 alien 2
25.11.2004 17:43:48
Cakra:Ano, Bible i Korán jsou napsány velmi dobře, o to také jde...Mein Kampf byl také napsán velmi dobře..
Nikdy jsem neřekl, že bůh je loutka nebo berlička...pro ty lidi tak často, ale funguje.
Nejde o chyby duchovních, to byl ve většině případů úmysl.
A nepracuju.Jsem alien.
Měj se.
alien
 alien 2
25.11.2004 17:31:08
Ahoj Aliene. Jsi pozoruhodný člověk, tvé zpovědi jsou silné a dlouhé. Mají opravdu hodně do sebe. V téhle s tebou v mnohém souhlasím, ale zarazil mně hned na začátku jeden do očí bijící rozpor. 8. řádek: "Bůh sám o sobě, je naprosto čistá a krásná věc."
11. - 12.řádek: ".(myslím to vážně, nesnáším představy, že bůh je krásný, ideální…).
". To by mně zajímalo, jak jsi tohle myslel.
 Radič
25.11.2004 17:15:53
Ty jsi ten případ "pan farář nabízel mi věčný život, říkal, 'musíš přece, chlapče v něco věřit' a já si dal na lačno jedno pivo a viděl anděly, jimž pelichá peří". I ateismus je náboženství. Hluboce věřící ateisté bývají mnohdy velmi dobří lidé. Moje náboženství je křesťánství a Tvoje víra paradoxně nemá k opravdovému křesťanství vůbec daleko. Rozhodně jsi mu blíž než chlapci a děvčata z dobrých katolických rodin.
ad BŮH: Bůh je. Bůh je osoba. Ne představa, ne myšlenka, ne věc. Bůh je stvořitelem všeho viditelného i neviditelného kolem. Včetně člověka, kterého učinil xvému obrazu. To je velmi podstatné. Z toho plyne lidská svoboda. Lidské svědomí. Lidská velikost. To, co odsuzuješ nemá se skutečným Bohem nic společného, to není ani náboženství, to je prostě modlářství. Bůh nepotřebuje naše modlitby, oběti, kostely, sošky "svatých" (jen jediný je svatý!), obřady, to lidé. Ve skutečnosti ale lidé potřebují skutečnou modlitbu, to jest dialog s Bohem, ne tupé odříkávání manter (růženec) nebo předepsané liturgie. Obdivuji drzost (nejen) katolických kněží, kteří dávají Bohu pokyny, co by měl činit nestoudně se dovolávaje vlastních smyšlenek o Něm :-o!
ad OSUD: 100pro souhlas, neexistuje. Howgh!
ad CÍRKEV/CÍRQE: Rozlišuji mezi círqí (např. ŘKC aj.) a Círqí, která je magickým tělem Krista. Ty se částečně prolínají, ale opravdu jen částečně. Řada lidí, kteří si myslí, že tam patří, tam ve skutečnosti nepatří a vice versa. Katolíci a jim podobní mají své vlastní náboženství, kterému já říkám mariánství a s duchem pravého křesťanství nemá mnoho společného (křesťanství ani bible neví nic o Mariině božství, naopak: při vší úctě byla Maria prostá venkovanka, která nebyla schopna pojmout záměry svého Syna).
ad LIDÉ: Souhlasím, lidskost spočívá v lásce, svobodě a osobnosti.
ad Islám: Žil byl jeden mazaný Arab, řečený Mohamed, který si povšimnul zaostávání arabského náboženství za monoteismem, i vzal do ruky talmud a bibli a vypreparoval si z toho, co mu přišlo jako vhodné pro syny pouště. Přesto přese všechno - každý kdo kdy četl korán nemůže nevidět rozpor mezi učením Mohameda (který mj. důrazně vyzýval, aby nové náboženství nebylo šířeno násilím a zvláště zdůrazňoval toleranci k židům a křesťanům) a současným satanismem (mírnější slovo mě nenapadá) těch hovad s lidskou tváří.
Smajlík  Ongoer Muž36 Kategorie
25.11.2004 17:15:43
Alien2: Podle mě bůh na 100 procent neexistuje. Je to ale jen můj osobní názor, který nikomu nevnucuji, tak snad nedopadnu jak Jan Hus:). Ono taky záleží na definici kdo a co vlastně ten bůh je. Pochybuji že existuje nějaká vyšší bytost, která by měla schopnost stvořit svět a zasahovat do života lidí. Vždyť to odporuje fyzikálním a biologickým zákonům. Bůh určitě svět nestvořil, to lidé si stvořili boha. A paradoxně lidé sami jsou poloviční bohové, jelikož mohou zasahovat do světa zvířat a do přírody vůbec. Svět by byl hezký, kdyby lidé dodržovali desatero, ale kvůli sobě, ne kvůli bohu.
 optimistka
25.11.2004 16:50:03
ShadowDancer:Napiš si okamžitě nesmazatelnou fixou na čelo milý synu:Ženy jsou dokonalým darem vesmíru, pro nedokonalé otrapy, jako jsi ty, nebo já!
Tečka.
alien
 alien 2
25.11.2004 16:47:50
ShadowDancer:Moudrost a chytrost jsi vymínil přesně.Sám tyto dva pojmy často lidem doporučuji k přezkoumání...takže souhlas.
S tím Koránem nevím přesně, jak to myslíš.Tady v debatě jsem ho nikde nepitval, to jen lidi tady se mě do toho snažili zatlačit...
A ve zpovědi se mu věnuji jen tak akorát.
Ani na to nemám jeho podrobné znalosti, abych si to mohl dovolit, pitvat tu knihu do podrobna.Takže nevím, co myslíš.Vím, jak to myslíš, ale nevím, kde by k tomu mělo dojít.
Takže se měj.
alien
 alien 2
25.11.2004 16:41:59
Lioneye:Děkuji můj statečný jetýlku :)
Ale míra souhlasu, oproti mým jiným počinům, je pro mě zde ještě velmi potěšeníhodná :)
Měj se hezky.
alien
 alien 2
25.11.2004 16:39:49
optimistka:Myslím, že nikdo z nás tady nemůže s jistotou říkat, že bůh není, pokud tak činí, tak si nemůže být nikdy jist...
Máš poměrně revoluční teorie, co se týče některých poplatků.
Věř, že už pro tebe staví hraničku:) Leč jsi pod ochranou nesmrtelného aliena, tak si jen opečou buřtíky:)
Ahoj
Odpovím, odpovím, čas, čas :)) (honím tady top 3:))
alien
 alien 2
25.11.2004 16:37:52
Poznámky o grafomanii nechám na jiných, ale přiznám se, že ty tvoje úvahy nikdy nedočtu do konce. Já sama s tebou v některých věcech souhlasím. V některých. Ano, je to berlička, ale proč ji nemít. Proč nemít důvěru, že až zemřeme, proces nekončí a jde se dál. Nebo že až je nám nejhůř, Bůh nám pomůže. Je to pychická berlička, ale co je na ní špatnýho. To neplatí v případě, že se stane něco fakt závažnýho- to jsou buď bezvěrci, nebo náboženští fanatici. Ty tvrdíš o muslimu, že je skrz na skrz špatný, ale i křesťané upalovali kacíře ( v jejich očích to byli kacíři, dneska by jsme je asi označili za inteligenty)... jenže když se jeden fanatik zblázní a nabourá letadlo a země je ve válce, co jiného zbývá ostatním, než se zase jenom modlit, aby jim nespadla bomba na hlavu...
Můj názor : Náboženství ano. Já sama nemám ráda chození do kostela, půsty atd...., ale věřím. Neříkám tomu Bůh, ale já si myslím, že tam něco je, co tak trochu částečně určuje naši cestu...
Jestli jsem tady zopakovala něco, co už tady bylo řečeno, tak sorry, nečetla jsem všechny odpovědi... :o)
P.S.: Čistě můj názor, nečekám, že každej sohlasí... :o)
Smajlík  Korba Žena15 Kategorie
25.11.2004 16:35:31
EMPEROR:Ó, sám veliký...V tiché úctě a pokoře si vychutnávám ovoce své práce :)
Děkuji.
alien
 alien 2
25.11.2004 16:33:55
terror:I ty neznabohu, stihne tě krutý pekelný trest!Neznat velkého Martexe, mistra všech do nebe volajících slátanin!Právě založil další famózní zpověď, tak si vem padák a jdi si počíst:)
Děkuji za protiváhu, prudil jsi statně, leč unrealik je nedostižný vzor všech prudilů...:)
Takže můj odhad, že jsi ten i ten, byl přesný!
A to zase ne!Přikazuji okamžitě rozebrat slovo peklo!Se shodanem o něm není kloudná řeč a já v ně věřím!
alien
 alien 2
25.11.2004 16:29:36
Tak jo ty mnichu, nerikam, ze s tebou nesouhlasim ve vsem, v necem a no, v necem ne, ale to je asi na kazdym jaky na to ma uhel pohledu. Bible i Koran jsou napsany velmi, podotykam velmi dobre, ale duchovni je pro svoje pohodli prekroutili. Tvym nazorem je, ze buh je jen loutka ci berlicka, jenze to je opet zpusobeno chybou duchovnich, ci jejich nevedomosti. Je pravda, ze vetsina vericich berou Boha jako neco nadprirozeneho, jako autoritu, dokonce bych rekla, ze maji z neho strach. pritom uplne zbytecne, protoze Buh je casti kazdeho z nas, no to by bylo na velmi dlouhe vysvetlovani a je to velmi tezko pobiratelne. Zkus si precist Propetha od Paola Coelha, je to snaz porozumitelne. Doufam, ze pochopis co tim chtel autor rict. Nebo si zajdi na seminar Mr. J. Palana, je to znamy Yogin a Reiky mistr. Myslim, ze i jeho webovku bys mohl najit. Preji peknej den, jo jeste neco, ty nepracujes, ze jsi neustale na netu?
 Cakra
25.11.2004 16:28:55
ano tak to jest:Velkou část zdejší debaty skoro ano, pak se přiznal, že někdo tu poraženou opozici dělat musí...:)
Aby mohl alien vždy vyhrát, tak musí být také nad kým...
A na rozdíl od Martexe mu ještě zbyl nějaký ten zdravý rozum...
A má u mě poklonu, ze to, že dokáže i přiznat chybu...také jsem tu chtěl dnes přiznat
svou jistou neznalost, ale dotyčná holčina mě blahosklonně ušetřila...
A po "debatě" s unrealikem mi už teď i Martex přijde jako Sokrates...
alien
 alien 2
25.11.2004 16:23:54
odq:Doporučuji nedělní Blesk!Někde je tam napsán počet výtisků...
alien
 alien 2
25.11.2004 16:06:24
P.S. Takže si mám do deníčku dopsat:" Ženy jsou blbé, sprosté, namalované čůzy co se spustí s každým - a nejhorší jsou muslimky." ?
 ShadowDancer Muž26 Kategorie
25.11.2004 15:53:04
Shodan: Jen tak na okraj - myslím si, že právě ti moudří by se měli snažit držet společnost pohromadě. Protože je rozdíl mezi moudrostí a chytrostí. Být chytrý, tak kradu - pokud mne nikdo nechytne. A to mi nepřipadá moudré.

Alien: Je špatné vybrat si z tvého geniálně a naprosto přesně napsaného článku část a tu pitvat a nebrat ji v celkovém kontextu? Ale je dobré totéž udělat s Koránem? Chm, chm, chmmmmm.
 ShadowDancer Muž26 Kategorie
25.11.2004 15:37:06
Co všichni máte proti Alienovi???! Jak tak koukam, většina lidí mu nadává... vždyt má pravdu.
 Lioneye Žena Kategorie
25.11.2004 15:17:47
Ahoj! Opět zajímavé téma. Já jsem realista a nevěřím ani v boha a ani v žádné nadpřirozené jevy. Jsem tolerantní, ať si každý věří čemu chce. Ale mě je trochu líto věřících, že zasvětí svůj život něčemu co neexistuje. Nehledě na to, že většina náboženství přinesla více zkázy než užitku. Kolik lidí zbytečně zemřelo (křížové výpravy,terorismus ve jménu Alláha a pod.)? A taky kolik stát kvůli náboženství utratí peněz ? Kolik třeba stojí návšteva papeže nebo údržba kostelů? Tohle by si věřící měli platit sami ze svých kapes jako svůj dobrovolný koníček. No doufám že za tenhle příspěvek nebudu věřícími upálena :)
 optimistka
25.11.2004 15:11:54
Beze zbytku s tebou souhlasím
 EMPEROR Muž31 Kategorie
25.11.2004 14:25:57
přiznávám (výjmečně) své neznalosti a ptám se co je martexman...

A ikdyž se to možná nezdá, nejsem zastáncem žádné víry (v něco věřím ale vnic konkrétního tj jako Alien) ale někdo tady musí dělat protiváhu a obhajovat názory a práva OVEČEK. Oni souvislosti nevidí (proto jsou to ovečky).

Shodan: děkuji že jsi mě povýšil mezi hajzlíky. Bohužel je to poloviční pravda. Líbí se mi manipulovat s lidmi. Bezúčelně. pouze za pocit, který tato manipulace způsobuje. Většinou s dobrými úmysly....

...zde je nutno dodat. Cesta do pekla je dlážděna dobrými úmysly.....

Slovo peklo prosím nerozebírat :)
 Terror Muž29 Kategorie
25.11.2004 14:11:10
Nepříjde Vám že se Terror chová jako martexman??
Smajlík  ano tak to jest
25.11.2004 14:03:53
3DFX4eva:Mrknu.Sranda musí bejt.Ale mě stejně nejvíc dostávaj Jehovisti...jednou jsem s jednou takovou paní debatoval asi 4 hodiny a donutil ji to vzdát!Dodnes jsem na sebe oprávněně hrdej :)
A člověk se o sebe musí umět postarat...Já, kdybych zažil tužší komanče, tak jsem šel odsaď přes čáru a kdoví, co by bylo..
Dotaz:by mě zajímalo, jak pohodově se ti píše jméno...:)
Ahoj.
alien
 alien 2
25.11.2004 14:00:24
co je to "blesk se líbí" ?
Smajlík  odq
25.11.2004 13:58:50
Cakra:Tak to je docela paradox.Protože asi málokdo v tomhle státě, má svojí duševní i fyzickou psychologií, tak blízko k shaolinským mnichům, jako já...
Tak se měj.
alien
 alien 2
25.11.2004 13:56:03
shodan:Hmm..A to mě právě zajímalo :)
Tak, jestli se ti bude chtít, tak to rozveď potom.
Práce šlechtí ducha i peněženku( a pak prej pořídíš i fajn ženku:)
Tak se tuž.
Čest práci.
alien
 alien 2
25.11.2004 13:53:01
O-Kay:Škoda názoru, který padne vedle...Tvoje věc, jsem demokrat.
Ahoj.
alien
 alien 2
25.11.2004 13:52:18
To Alien2:
Doporucuju http://www.katolikrevue.cz/ , huste stranky pomatenych katolickych ortodoxu. Za precteni stoji napriklad jejich komentare ke skandalu v rakouskem seminari ale i spousta jinych. Pokud by se nekdy situace v tehle zemi dostala tak daleko ze by tahle verbez rozhodovala o tom co je spravne a co ne tak snad opravdu vezmu glocka, natahnu na sebe vestu a prostrilim si skrze ne cestu do dejin kriminalistiky.
 3DFX4eva
25.11.2004 13:43:33
Nema cenu se s tebou dohadovat, ja vim co se musim jeste naucit a ja doufam, ze i ty na to jednou prijdes. Vim o cem mluvim, nebot se zabyvam vyssim duchovnim uceni "Ja jsem", (viz. Shaolinsti mnisi). Preji krasny den.
 Cakra
25.11.2004 13:33:39
alien: protože křesťanské hodnoty považuju za zvrácené, tak hodnoty k nim opačné zvrácené nejsou. :o)

Dál už se mi to rozvíjet nechce, musím taky pracovat.
Smajlík  shodan Muž Kategorie
25.11.2004 13:25:49
Tak jsem Ti původně chtěl taky něco napsat, ale koukám, že Tobě ani tak nejde o to naslouchat jiným, jako spíš informovat jiné o svých pravdách. Takže vlastně o nic nejde. Klidně v tom "opevnění" co sis vybudoval zůstaň, když se Ti tam líbí.
 O-Kay Muž57 Kategorie
25.11.2004 13:23:55
shodan:Trochu jsme si nerozuměli.Já právě myslel ty zvrácené hodnoty, jako hodnoty opačné k těm křesťanským.A těch od tebe žádám přiblížení :)
Jo, tady něco bude :)
Ale desatero je v podstatě ok ne?
alien
 alien 2
25.11.2004 13:10:38
Cakra:Rozumím tomu dost dobře.Jen celou bibli a korán jsem nečetl, i proto, že prostě nechci.Takže radím to samé, já se tím zásadně řídím :)
Ahoj.
alien
 alien 2
25.11.2004 13:08:33
mashenka:Jsi fajn holka.A když poměrně dost zásadových lidí zůstává samo, tak se tím přímo úměrně zvedá jejich šance, někoho kompatibilního najít :)
Měj se krásně.
alien
 alien 2
25.11.2004 13:06:07
Terror:ok.Ale já to kopírování nesnáším..Snažím se být, co nejsrozumitelnější.
Ty myšlenky teď, co se tady rozjely, jsou dost zajímavý, to má smysl.
Ahoj.
alien
 alien 2
25.11.2004 13:05:35
Terror: no Alien občas sklouzne k demagogii, ale v souvislosti s náboženstvím je to nutnost, aby byly zbraně v rovnováze.

"někomu je otevřeš ale ten zase porodí dítě se zavřenejma. Jedná se o mozkovou dispozici vidět souvislosti. neexistuje způsob jak rozšířit omezenci obzory. Do toho se musí lidstvo vivinout."
- co máš furt s tím lidstvem? Žádné kolektivní vědomí není!!! Jedinec s otevřenejma očima zase vychová jedince s otevřenejma očima. Jak jinak by se mělo lidstvo vyvíjet!?

"(mimochodem by mě zajímalo do které ze tří kategoriíí patřím?)"
- podle toho co píšeš tě řadím do 1. skupiny.

"splečnost neupírá člověku být individuální (t.j. té třetí skupině která chce být individuální) Kdo tě nutí věřit? Jedinec se svobodně rozhoduje jestli bude ovečkou. Myslím že v tvém podání je logický paradox a to je že stavíš jedince nad větší množství jedinců.... tj 1>10"

- věřit mě dneska nenutí nikdo, ale není tomu tak dávno co se se kacíři upalovali. Když by náboženství nutilo svoje dogmata jen a pouze svým ovečkám a aktivně nelákali další věřící, byl bych v klidu a spokojený.
A já to stavím tak, že 10 = 1+1+1....+1


--------
Alien: zvrácené křesťanské hodnoty? No těch je - oslavovat utrpení a slabost, bránit vědě, potlačovat individualitu a sílu vlastního ducha, umělé vzbuzování pocitu viny pojmem hříchu, a i to šukání chtěli lidem zakázat než jim k tomu požehnají svatbou.
Mimochodem, proč jsou katolické chrámy tak velké a přezdobené? Aby si v nich člověk připadal slabý, mrňavý a bezvýznamný. Hnus.

Nenávist jsi nikde neobjevil? Co vypálení Sodomy a Gomory? A několik úryvků
"A kdož by koli pohoršil jednoho z těchto maličkých, věřících ve mne, mnohem by mu lépe bylo, aby byl zavěšen za hrdlo jeho žernov mlýnský a vržen byl do moře."
"A jestli by tě oko tvé horšilo, vylup je; lépe jest tobě jednookému vjíti do království Božího, nežli obě oči majícímu uvrženu býti do ohně pekelného; kdež červ jejich neumírá a oheň nehasne"
"Zdaliž nevíte, že chrám Boží jste a Duch Boží ve vás přebývá? Jestližeť kdo chrámu Božího poskvrňuje, tohoť zatratí Bůh"
A vůbec, Desatero si dost odporuje se zbytkem křesťanských textů.
Literatura: Bible a apoštolské pamflety. Já to taky nečetl všechno, stačí náhodně zapíchnout prst.
 shodan Muž Kategorie
25.11.2004 13:02:27
odq:I Blesk se líbí ne?Někdo to musí dělat.A to slovo já moooc rád :)
Kenny, Cartman and Timmy rules!:)
alien
 alien 2
25.11.2004 13:00:12
terror:ač nerad, tak musím říct, že jsi asi třetí skupina...nebo první...
alien
 alien 2
25.11.2004 12:58:04
shodan:Myslím, že tvůj boj za třetí skupinu jako minoritní, je boj s větrnými mlýnky...
Jo, tak ty myslíš svobodu jedince...no, tak to joo, to se shodnem, to jsi měl říct hned!
Myslím, že to byl ten soudruh...ale nejsem si jist.-trefné, tuhle teorii nesnesu.
Co říkáš na teorii o třískách, co lítaj, když se kácí lesík?
alien
 alien 2
25.11.2004 12:53:19
Nahodne jsem sem opet zabloudila, ale tohle me opravdu zvedlo, ze zidle, ale ja to rozdejcham. Mas pred sebou jeste hodne dlouhou cestu, chlapce. Preju hodne stesti, protoze to nebude rozhodne jednoduchy a jeste neco, nepis o necem, cemu nerozumis, nic ve zlym.
 Cakra
25.11.2004 12:53:00
Terror:Jseš nějakej labilní chlapče, to se v tvrdé debatě nenosí.No, já ti plínky kupovat nebudu, jestli shodan jo...
alien
 alien 2
25.11.2004 12:51:15
Terror:Pocity jsou vzájemně vřelé :)
Ale pořád tě neskonale miluji, když si vzpomenu na debatu o perspektivách hřebíku s unrealikem :)
alien
 alien 2
25.11.2004 12:49:22
Terror to shodan:Obávám se, že minoritní je druhá skupina...vládne ta první a ta třetí žije, jak se dá...
alien
 alien 2
25.11.2004 12:46:47
gotreg:Jo, to mě shodan leda baví...a já jeho :)))
Jsme sehraná dvojka.
alien
 alien 2
25.11.2004 12:45:33
liduna:A, my jsme zpátky ve školce, tak to se omlouvám...Moc dobře vím, jak se má, co psát, ale vykládám si to holt po svém.
Tak ty budeš mít svoji pravdu, podloženou obecnou pravdou a já svoji a budeme se mít rádi jo?
Pacinky
alien
 alien 2
25.11.2004 12:45:31
Vdaka alien, si zlaty chalan. Nepoznas ma sice, ale... no kiez by to bola pravda, co si napisal. Ludia ktori su rozumni, alebo, ktori su tak zasadovo presvedceni o niecom, tak vacsinou ostavaju sami. Nie je to pravidlo, ale poznam vela takych ludi. Zatial sa maj krasne a pekny dnicek.
PA
Maria
 mashenka Žena27 Kategorie
25.11.2004 12:44:03
alien2:

z mé strany omluva. Nejde poznat na co reaguješ. PLS kopíruj.
 Terror Muž29 Kategorie
25.11.2004 12:42:58
shodan:Hele to je fakt složitá otázka člověče.
Člověk/společnost...vejce/koho ut/slepice...
Rozdělení lidiček ::)))) Souhlas :))))
alien
 alien 2
25.11.2004 12:38:45
Terror:Já ti tady taky uvedl kdeco.Pokecej s unrealikem, budete si fajn rozumět :)
alien
 alien 2
25.11.2004 12:37:20
terror:Já tvou demagogii používat nebudu, to je tvůj boj chlapče.
A jak vidíš, občas s tebou i souhlasím, to jsem ale demagog vidˇ?
A vidíš nakonec jsme se s 3deefxkem na koránu shodli...tak si to tak neber :)
alien
 alien 2
25.11.2004 12:33:48
Dana:Ne, je to ještě mnohem složitější...:)
A tak tady budeme do soudného dne...a on třeba nenastane, tak tu budem jak trubky stát navěkky:)
Myslím, že zase tak pekelně složité to není, stačí tolerance a zdravý rozum...ale to je složité...
Pa
alien
 alien 2
25.11.2004 12:31:19
gotreg:Jaká inkvizice?Snad česko-shodanská ne?
alien
 alien 2
25.11.2004 12:30:02
Terror pro shodana:Souhlas, až na to poslední.Tam souhlas se shodanem.
alien
 alien 2
25.11.2004 12:27:56
Vicconie:Nesouhlasím s tebou ve zcela zásadní věci.Právě proto, že náboženské kliky všech barev nejsou schopny, ani ochotny vést dialog, tak vznikají války a vzniká živná půda pro terorismus.
Poukazování na mnohonásobnou historickou špatnost nějakého systému, ukazuje jednu věc, a to, že ten systém je špatný...
Pak už souhlas.Jen, aby ten kvalitnější život, nebyl na úkor jiných lidí...
A tu jakoukoliv víru bych nevnucoval, to je relativní.
Také přeji krásný den.
alien
 alien 2
25.11.2004 12:19:23
Zidy:A jak se zacházelo s lidmi za středověku...a to bylo tradic...
Dlouhá historie nic neznamená, tu mají masové vraždy taky...
Církev není vzduchoprázdno, církev=lidé, kteří ji zastupují.
Církev nebyla nositelkou, ale záměrně vzdělanost držela ve svých rukách...kdyby ji držela dodnes, tak by na knihy měli jen ti nejbohatší.
Zcela neuvěřitelným způsobem překrucuješ celé dějiny a všechna FAKTA, některá už i přiznaná samotnou církví...
Ne, přesně tímto způsobem systém zločin-modlitba-odstupek-odpuštění...,fu nguje.
A mám celou věřící "rodinu" na Moravě a moc dobře vím, jak svou "víru" praktikují...
Ovšemže se však najde dost lidí, kteří se podle své víry chovají.
Pokud vím, tak při zpovědi se vyzpovídáš, dostaneš za trest pár otčenášů a další na řadu...
No vidíš a já ve víře nevidím žádnou odpověď, na žádnou mou otázku!Většinu odpovědí jsem si našel svým rozumem sám.
Každý člověk zvládá život pouze podle toho, jaký je člověk.Věřící, či nevěřící.
Pokud věřícímu víra psychicky pomůže, tak plní svůj účel.
Papež...Co takhle se omluvit za všechny možné zločiny proti lidskosti za celé dějiny církve...
Co ty o mě víš?Pro spoustu lidí jsem třeba něco udělal, v tom, co já dělám.Tak radši mlč.
To jestli jsem někomu pomohl nebo ne, tak to psát nebudu, protože je to samozřejmost a psát o tom, by bylo pokrytectví.Začni u svého prahu, také to tak dělám.
A papež jen plní svou funkci a už na ní několik let zjevně fyzicky ani duševně nestačí...
S Hitlerem jsem se kupodivu taky nesetkal a budu ho odsuzovat, až se ze mě bude kouřit!
A s papežem se setká osobně málokdo...A já bych se rádši setkal s Jackem Nicholsonem...ten dal podle mě světu mnohem více radosti a pohody...což papežovi nehrozí, jen všude dělá rozbroje a štve lidi proti sobě, čímž působí zcela proti svému prvotnímu poslání...
A kdyby jsi byl tak vyrovnaný člověk jako já, tak by jsi mohl být moc šťastný.
To, že někdo píše o všech možných problémech, to ještě zdaleka neznamená, že je má.
Sarah Jessika Parker taky píše o sexu, nebojí se zeptat a problémů...ehm, no ta je vlastně má...to nebyl zrovna dobrej případ :)
A nepřej mi takové škaredé věci, to se bližnímu svému nedělá!Já si rozumím hlavně s přistěhovalými Američany, Afričany...
Klid v duši.
alien
 alien 2
25.11.2004 12:10:13
Ta epizoda ze South Parku mě fakt dostala :-))).

Jinak jako byvší student religionistiky a religionista - amatér Ti mohu důvěrně sdělit, že píšeš sračky.
Smajlík  odq
25.11.2004 12:07:32
no a to je to za co se snažím bojovat. Otevírat hlupáčkům oči.

- někomu je otevřeš ale ten zase porodí dítě se zavřenejma. Jedná se o mozkovou dispozici vidět souvislosti. neexistuje způsob jak rozšířit omezenci obzory. Do toho se musí lidstvo vivinout. (mimochodem by mě zajímalo do které ze tří kategoriíí patřím?)

Na tomhle se prostě neshodneme, na prvním místě je svoboda jedince, individualita. Takový člověk potom má cenu.
To tvoje mi připomíná "Smrt jedince je neštěstí, smrt milionů statistika". Akorát se historikové neshodujou, jestli je to výrok Hitlera nebo Stalina.

- splečnost neupírá člověku být individuální (t.j. té třetí skupině která chce být individuální) Kdo tě nutí věřit? Jedinec se svobodně rozhoduje jestli bude ovečkou. Myslím že v tvém podání je logický paradox a to je že stavíš jedince nad větší množství jedinců.... tj 1>10
 Terror Muž29 Kategorie
25.11.2004 11:57:05
Terror:
"ANO ALE TŘETÍ SKUPINA JE A BUDE MINORITNÍ (jinak by už telešopingy krachly popř nevznikly)"
no a to je to za co se snažím bojovat. Otevírat hlupáčkům oči.
A když to nepůjde po dobrým, tak to půjde po zlým. :o)))

"a za tím si stojím. Lidí je jak sraček Člověk jako jedinec nemá v dnešní době žádnou cenu (pokud není vůdcem společnosti) cenu máš pouze pro své blízke ale většině je naprosto jedno že ten či onen tam či onde chcípnul"

Na tomhle se prostě neshodneme, na prvním místě je svoboda jedince, individualita. Takový člověk potom má cenu.
To tvoje mi připomíná "Smrt jedince je neštěstí, smrt milionů statistika". Akorát se historikové neshodujou, jestli je to výrok Hitlera nebo Stalina.
---

Gotreg: nemusí pršet, jen když kape. ;-)
 shodan Muž Kategorie
25.11.2004 11:57:01
mashenka:Já se určitě nevysmívám, to víš.Ta tvrdost.Zase, když se zachoval takhle hloupě, tak proč kvůli němu smutnit...
Ano, v krizi poznáš opravdový charakter člověka.
No, co by řekli o shodanovi :))
Jsi v pohodě.Určitě jsi hodně citlivá a hodná holka, toho někteří lidé moc rádi zneužívají.
Musíš je prostě ignorovat, věř mi.Čím víc uvidí, že se trápíš a že ti to vadí, tak tím víc si to budou užívat...Je to smutné.Ale přijde mi, že i když se v některých otázkách bohužel neshodneme, tak že jsi moc hodná a milá holka.Někdo bude s tebou jednou moc šťastný.
Budete však asi muset sdílet stejné základní hodnoty...Vlastně tuhle otázku už jsi mi kdysi sama nevědomky zodpověděla...a přijde mi to líto...
Pa
alien
 alien 2
25.11.2004 11:48:37
alien2:
ty seš fakt ubožák

Shodan: vypadáš jako rozumnej člověk... nepříde ti to od něj fakt ubohý? (at ot má i od těch co s nim souhlasej) já sem na takovýhle chování fuckt vysazenej.
 Terror Muž29 Kategorie
25.11.2004 11:48:13
Sseherezada:Tady, jááá se hlásím!A dokonce třikrát!:)
Pa jetýlku a nezavař si závitky.
alien
 alien 2
25.11.2004 11:46:44
Terror:Ne, fakt konec.Nerad padám smíchem ze židle...Už včera kvůli shodanovi..:)))
alien
 alien 2
25.11.2004 11:45:53
alien2: nejseš umírněnej seš demagog a to dost špatnej. Spíš si hraješ na demagoga. Nevím v jakym okruhu lidí se pohybuješ že ti to žerou ale v mých očích se dost ztrapňuješ
 Terror Muž29 Kategorie
25.11.2004 11:44:50
Béda:No a na konci jsem to právě rozbalil...škoda..:)
alien
 alien 2
25.11.2004 11:43:39
shodan:Skoro stejný :)
Nešel bych tak do extrému, jsou tam jisté rozdíly.
Že zrovna já tobě radím, aby jsi nešel do extrému, to jsou paradoxy ne?:)))
Jen u tý bible bych vynechal nenávistné... ovšem manipulativní, to je jasný.
Na druhou stranu, jak jsem včera četl tu vaši debatu, tak starý zákon, je síla...
Jo, tvou ponuku rozhodně přijímám, pokud mi šoupneš nenávistný textík z bible, tak ti poděkuju.Rád svou příp. nevědomost vymažu a číst celou biblu se mi nechce.:)
Jo, s tou vědou máš recht.To bylo celý věky...pokrok zastavit, pokrokový myslitele upálit, to tam taky píšu.
No, Nietzscheho jsem moc nemusel.Moje parketa byl Sokrates, Platóna a tak...to víš my maturanti za jedna ze ZSV:)
No, proto mám rád peklo, říká se, že je spravedlivý...:)
Člověk s vlastním rozumem a vůlí.Pokud tohle člověk nemá, skoro přestává být sám sebou a je jen loutkou...Zvrácený hodnoty Křesťanství?A jaká literatura?Nebo radši dobrej odkaz.
To jsme oba čekali, že tady se ve většině shodnem, jen jsem někdy umírněnější :) (To jsou věci, já umírněnější..:)
Čus
alien
 alien 2
25.11.2004 11:42:41
Shodan: jsem rád že aspoň s tebou se dá vást rozumná diskuse na danné téma

Společnost se dělí na 3 skupiny.
- prohnané jedince co předepisují hlupáčkům jak myslet a čemu věřit
- hlupáčky co potřebují prohnané jedince, protože sami neví jak myslet a čemu věřit
- rozumné lidi, kteří to vědí sami.

ANO ALE TŘETÍ SKUPINA JE A BUDE MINORITNÍ (jinak by už telešopingy krachly popř nevznikly)

na prvním místě je posledních několik 1000 let společnost a ne člověk."
- netušil jsem, že jsme borgové. Na prvním místě je člověk a společnost se skládá z jednotlivců. Pokud ovšem nechceš pro dobro společnosti zakládat družstva.

a za tím si stojím. Lidí je jak sraček Člověk jako jedinec nemá v dnešní době žádnou cenu (pokud není vůdcem společnosti) cenu máš pouze pro své blízke ale většině je naprosto jedno že ten či onen tam či onde chcípnul.

"když mě chytí trest. u náboženství je to ukradnu - trest."
- morálka je osvědčenou zástěrkou pro manipulaci s lidmi, keří v životě neuplaťnují žádná vlastní měřítka. A na tom staví náboženství.

viz manipulace kterou plně podporuji. takže zřejmě shoda. až na ty měřítka. Sám si psal že co člověk to originál...
 Terror Muž29 Kategorie
25.11.2004 11:39:10
nevím proč, Shodane, ale černoprdelníky asi nenasereš, leč u mě se Ti to celkem daří. ):-))

gotreg
 od gotrega
25.11.2004 11:36:36
Nevím, o jakých "pánech" mluvíš. Za moudrou se sice nepovažuji, ale zato vím, že se píše "rozumět" a ne "rozumnět". L.
 liduna Žena45 Kategorie
25.11.2004 11:35:32
Terror:
"na prvním místě je posledních několik 1000 let společnost a ne člověk."
- netušil jsem, že jsme borgové. Na prvním místě je člověk a společnost se skládá z jednotlivců. Pokud ovšem nechceš pro dobro společnosti zakládat družstva.

"když mě chytí trest. u náboženství je to ukradnu - trest."
- morálka je osvědčenou zástěrkou pro manipulaci s lidmi, keří v životě neuplaťnují žádná vlastní měřítka. A na tom staví náboženství.

"Manipulace s lidmi - tak kterej ateista tohle neví. to nepřicházíš s ničím novým. Jenže ty to odsuzuješ a já to podporuju. "

Společnost se dělí na 3 skupiny.
- prohnané jedince co předepisují hlupáčkům jak myslet a čemu věřit
- hlupáčky co potřebují prohnané jedince, protože sami neví jak myslet a čemu věřit
- rozumné lidi, kteří to vědí sami.

----------
Vicconie: s touhle jednouduchoučkou demagogií to na mě nezkoušej. Ateismus není víra, že Bůh není, ale popírání Boha. A to je setsakra rozdíl. Jinak se tomu říká skeptický přístup a už ve starém Řecku tak nějak došli k tomu, že je to ten nejlepší způsob k poznávání světa. Když něco tvrdím, je na mě, abych to dokázal. Ne obráceně.

----------
Gotreg: no to víš, tak jsem při dnešním slunečném ránu dostal chuť nasrat pár černoprdelníků. :o)
Smajlík  shodan Muž Kategorie
25.11.2004 11:29:58
Correa:Dzihad:No, já nevím, nevím...
Nicméně uznávám, že toto slovo je snad zneužité nejvíce, lidmi jako Usama apod...
alien
 alien 2
25.11.2004 11:29:21
já sem ti je uvedl...
 Terror Muž29 Kategorie
25.11.2004 11:27:54
Máš naprostou pravdu Kačenko.Je to mnohem, mnohem složitější.Ale už tak to bylo dost dlouhý ne?:)
A potřeboval bych víc pohledů a názorů na věc...
Ty případy, kde si odporuju, by jsi musela uvést.
Měj se hezky.
Pa
alien
 alien 2
25.11.2004 11:27:10
alien2: výtka nemám jak reagovat/reaguju. Reakce to sice byla ale netýkala se probíraného tématu. Musí zde opět opakovat mou frázi s demagogií. nereaguješ do diskuse ale pouze útočíš na reakce.požij ctr C a ctr V. takhle vem z těch reakcí pár argumentů zkopíruj je a věcně na ně zareaguj.

Ne že si vezmeš nepodstanou část textu

např:
Zkus psát filosofie, se "z"

nebo

3DFX4eva:Jsi absolutně mimo!V koránu jsou minimálně dvě zcela jasně formulované myšlenky, které s láskou k bližnímu nemají opravdu, co dělat!
Doporučuji si tu zhovadilost přečíst!

dále pak píšeš: korán tam byl často citován a měli ho tam v rukách všichni, něktěří si hezky zamávali...:) Bylo to i pro mě poučnější než ho celý číst...ani bibli jsem celou nečetl a ani to neplánuji

doporučejš ho přečíst ačkoliv si ho nepřečetl. To je daleko větši protiřečení ne že já napíšu to s tou reakcí ne?

Fakt svoje argumenty obhajuješ dost ubohým způsobem. Našel bych to asi víc ale je tu už mrtě reakcí a nechce se mi to celý abych ti dokázal to co je evidentní.
 Terror Muž29 Kategorie
25.11.2004 11:25:46
Asasan:Si ho umyj sám puberťáku!A na co máš svoji pipku? :))
Jsem rád, že si jednou za tejden dojdu na záchod, chlapče..
Musíš hledat, penízky leží na ulici, jen je zvednout..jestli tě trápí tohle a že asi jo :)
A nedostatek času, je jenom výmluva na hledání času pro pobyt v hospodě :)))
alien
 alien 2
25.11.2004 11:22:29
terror:Zabíjení je špatné, Áno..:)))
Anarchie je fajn, Áno :)))
Áno.
alien
 alien 2
25.11.2004 11:22:05
Je to jeste mnohem slozitejsi....
 Dana Žena27 Kategorie
25.11.2004 11:17:28
ten ateistický přístup je takový laskavý a toleratntní - žádné středověké násilné tmářství, ale otevřenost všem myšlenkám, svoboda, pochopení.
Shodane, nechceš titul Kardinála Jimineze?
Španělskou inkvizici jsem tady nečekal.

Gotreg
 od gotrega
25.11.2004 11:14:11
Shodan:

Na prvním místě stojí člověk a jeho vlastní vůle. - na prvním místě je posledních několik 1000 let společnost a ne člověk.

Akorát jim už nedochází, že tresty za zabití nebo krádež existují i u primitivní národů- ano to ano ale ukradu - když mě chytí trest. u náboženství je to ukradnu - trest.

Manipulace s lidmi - tak kterej ateista tohle neví. to nepřicházíš s ničím novým. Jenže ty to odsuzuješ a já to podporuju. Lidi
 Terror Muž29 Kategorie
25.11.2004 11:13:50
pro aliena : Vyvolávat diskuzi na různé téma bývá někdy zdravé.
V případě náboženství a VÍRY je totéž velmi nebezpečné.
Diskuze na toto téma vedou k nenávisti a konfliktům na celém světě.
Poukazovat na smutnou historii náboženství je totéž jako připomínat někomu, že jeho praprapra....dědeček byl např. masový vrah. Současní lidé nemohou za historii náboženství stejně jako nenesou odpovědnost za svého praprapradědečka. Podobné sebevíce logické argumenty se v tomto případě míjejí účinkem.

pro všechny :
Všichni lidé na světě jsou tzv. "věřící".
Jedni věří, že Bůh existuje. Druzí nevěří, nebo-li věří, že není.
Ostatní jsou pochybovači, přiklánějící se střídavě na tu či onu stranu.
Každé náboženství vychází ze společného základního principu. DOBRO. Vykladači a "vykradači" jsou jen lidé. Omylní a chybující.
Tito lidé ovlivnili historii, ovlivňují současnost a budou ovlivňovat i budoucnost nejen v náboženství. Fanatismus je v lidech, ať věřících či nevěřících. Fanaticky věřící je stejně nebezpečný jako fanaticky nevěřící.
Jakákoli víra, která pomáhá člověku žít kvalitněji je DOBRÁ víra.
Ať je to víra v jednoho Boha, několik Bohů nebo víra v naději na lepší budoucnost. Kdo nevěří už ničemu je nešťastný, nenávidí sám sebe a také ostatní. Víra jako taková je potřebná k životu. Jakákoli víra.

Svoboda vyznání je základ tolerance.
A tolerance jako taková nám umožňuje žít spokojeněji.

Přeji hezký tolerancí prodchnutý den :-)
Smajlík  Vicconie Žena Kategorie
25.11.2004 11:13:22
Kuba:Ty jsi Kuba...
Přečti si mou zpověď pořádně...Muslimy jako takové, tak úplně neodsuzuji...prostě si to vytrhneš z kontextu...
Kapitalistická média..hmm...to je další hlubokomyslná úvaha, to už máme dvě!
To myslíš jako Čt, Nova, Prima a tak? :)))
A ovečky zbožňuju, jsou to dokonalý boží tvorové.:)
Takže, až ti dospějou názory, zase se přihlaš.
alien
 alien 2
25.11.2004 11:09:02
Terror:No, patent na rozum nám oběma dávno vyfouknul předseda všech předsedů Venca Klausů...
Takže zbyly jen oči pro pláč.
alien
 alien 2
25.11.2004 11:08:28
Vidim ,ze mas pocit, ze vira si po tobe zada na prvni pohled ustupky ,ktere te v tvem beznem zivote pripadaji jako omezujici. Jak to vsak muzes tvrdit pokud jsi nikdy neskusil doopravdy verit , nezamysles ses proc bys mel ty "omezeni" dodrzovat ? Vsechny dnesni zvyky,prava,zakony vychazeji prave z krestanskych tradic. Jen se podivej do historie jak panovnici zachazeli s lidmi a jak se zachazi s lidmy tam kde neznaji krestanske tradice....

Takze cirkev je podle tebe neco na styl mafie... svazuje, vrazdi ...
Prvni vec ,ze cirkev te do neceho nenuti - lide jsou v cirkvi dobrovole. Cirkev je zde pres 2000 let - znas nejakou organizaci ,ktera by mela delsi historii ? A v teto historii se najdou i cerna mista ,ktera vytahujes ,ale ta mista nejsou zpusobena "cirkvi" ,ale jen a jen lidmi..
A pokud jsi daval v dejepise pozor jiste si vzpomenes ze nositlekou vzdelanosti byla prave cirkev - klastery - rozvoj literatury, hudby...to jsi asi nejak zanedbal...

"skopu duchodce....zajdu do kostela a hola hej..." Jo to si to predstavujes jak Hurvinek valku.. Ono to je totiz uplne jinak - jesi mysis ,ze neco provedes ,zajdes ke zpovedi a ses zase v pohode ... Vis ono to chce trochu vic..dostatek pokory a litosti... To ze lide potrebuji nejakou "berlicku" je videt prave na tomhle foru. Knez ti vsak neslouzi jako psycholog - knez ti rekne "prekonej svuj problem". Psycholog se te snazi od problemu odvedst, zamlzit, zlehcit.... Pokud vsak svuj problem prekonas a ne jen odsunes ,mozna to vic "boli" a donut cloveka zamyslet se nad sebou samym, ale nakonec zjistis ze jsi "silnejsi" ,ze ti ten "boj" neco dal... Vira ti totiz odpovi jasne na zakladni otazky a nuti te zamyslet se nad vlastnich chovanim a mit vlastni zodpovednost. Proto jsou verici vyrovnanejsi a lepe zvladaji sve problemy a trapeni.

Papez ? Za co se ma omlouvat ? Za cely svuj zivot jsi neudelel ani tisicinu toho co dokazal - ano je jiz stary a nemocny ,ale asi nevis ,ze napr. pravidelne posila pomoc do zemi postizenych katastrofami ... Zatim jsi nic nedokazal ,mas problemy s vlastnim zivotem a odsuzujes cloveka se kterym ses ani nesetkal a nic o nem nevis ?

Jsem krestan-katolik , diky Bohu.. preji ti ,aby ses nekdy dostal do viru lidi v jejich spolecnosti pochopis ,alespon kousek toho co jsem se ti snazil rici... Pochopis ,ze veri protoze vedi ,ze je vira nesvazuje ,ale ze jim neco dava...
 Zidy
25.11.2004 11:07:41
S ludskou tvrdostou som sa uz stretla v ovela vacsej miere, ako pises napr. v tomto clanku Ty. To je slaby odvar:). A to ano aj od ateistov, ale ovela viac to bolí, ked su to ludia, ktorí nejakym sposobom veria v Boha, a su v tom uplne presvedceni.Vraj som antikristka... atd... Nedavno (vlastne dnes) ma zranilo to, ked jeden myslim, ze veriaci clovek ma odsudil len preto, ze nosim rifle, kdezto vraj v Biblii sa pise, ze zena ma nosit stale zensky odev, co je sukna. A povedal mi, ze uz si so mnou nema co povedat. Tak taketo tvrdenia ma vedia zranit. Myslim, ale, ze to povedal len preto, ze musel (asi mal zakaz sa so mnou bavit). Ja nemam problem sa bavit s kymkolvek, o hocicom. A nazor si poviem, to ano. Ale o co som ja lepsia od inych? V mnohych veciach moze byt lepsi hociktori ateista atd.
Inak tych silnych osobnosti mi je luto. Zvlastne, mnohi to len hraju, vo vnutri su uplne ini. Alebo ked pride nejaky pad, tak sa ukaze, co to je za cloveka. Ale zas poznam (poznala som) uja, ktori este na smrtelnej posteli sa vysmieval Bohu i krestanom. A tak i zomrel.
Smajlík  mashenka Žena27 Kategorie
25.11.2004 11:06:50
Terror:Zajímavý protimluv...Nemáš, jak zareagovat, ale reaguješ..Hmm.Jako filosofa mě tato hlubokomyslná myšlenka oslovila mnohem více, než celá debata s tebou předtím :)
Pac
alien
 alien 2
25.11.2004 11:04:34
3DFX4eva:Máš svérázné názory.Nicméně s jejich podstatou většinou souhlasím :)
A cením si toho, že jako jeden z mála se tady vyjadřuješ k tématu.Pak má smysl diskutovat a může to být i plodné.
No, některá média si vždy budou dělat, co chtějí.Proto mám rád net :)
Já, ale třeba fakt nevím o případě, kdy by si někdo vzal bibli jako ikonu pro nějakou svatou válku..třeba se pletu..myslím, že křižácké výpravy takhle postavené nebyly.
Rozhodně tady nechci plápolat za bibli do skonání světa, jen myslím, že je těžko zneužitelná pro nějaké vyloženě potlačování jiné víry/nevíry.Co se týče jiných druhů zneužití, to už je samozřejmě jiná...dogmata, jsou holt dogmata :)
To víš, televize ti klidně ukáže deset radujících se muslimů, když někde v Americe někoho sejmou, ale ty milióny, které doma v klidu papají polévku, už ne...:)
Ahoj.
alien
 alien 2
25.11.2004 11:01:59
Jezis lidi, nerikejte, ze to nekdo precetl cele:-(
Smajlík  Sseherezada Žena25 Kategorie
25.11.2004 10:55:18
do diskuse o terorismu se se mnou rozhodne nepoštěj protože bych tě roznesl jak malýho kluka (ačkoliv nevyznávám majoritní názor)
 Terror Muž29 Kategorie
25.11.2004 10:55:03
Jed:Třikrát ti sláva!!!:)
To jsi tady asi jediná, kdo si povšimnul faktu, že ve svých zpovědích neřeším jenom jetýlky...
Za to ti poslušně odpovím, zlatíčko.
Mýlíš se.Právě, že velmi odkrývám své nitro.Moje zpovědi jdou od srdce, z duše, prostě je mám vcukuletu naškrábané, jak to lítá ze mě ven.To je taková múza.:)
A opravdu v nich řeším ty věci, o kterých píšu...to jen většina lidí tady má potřebu řešit vše možné, jen ne to, o čem jsem vlastně psal...vždyť ty taky, ne?
Brzo se dočkáš, už mám zásobu...:)
Pa
alien
 alien 2
25.11.2004 10:54:17
Bože to je blábol, alespoň ten začátek, konce jsem neměl síly dočíst....
Smajlík  Béda Muž Kategorie
25.11.2004 10:54:05
No vidíš chlape, na tohle máme úplně stejný názory.
Jen pár drobností
ad BůH - není nebe, ani peklo. Obojí je výmysl určený k ovládání lidí.
všechny monoteistický náboženství můžeš v klidu hodit do jednoho pytle. Bible, Korán, Main Kampf - všechno je to jen sbírka nenávistné ideologie a manipulativních keců.
Všechny tři knihy mají společnou hlavní myšlenku - naše Pravda je ta jediná správná a ostatní je třeba vyhubit všemi možnými prostředky.

Křesťanství mi přijde jako nejhorší, protože ta nenávist je skrytá. Desatero je jen taková třešnička na dortu pro nalákání tupých lidí, co nejdou do hloubky. "Když je dobré desatero, tak je dobré celá náboženství". Akorát jim už nedochází, že tresty za zabití nebo krádež existují i u primitivní národů, není to vynález bible ani křesťanství.

Na islám máš dost zkreslené představy, to už je výklad fanatických radikálů. Muslimové jsou jen pozadu, zhruba tam kde byli černoprdelníci v době křížových výprav. Pokud chceš dohledat nenávistné pasáže v bibli, jsem toho schopen. Je jich tam dost, ale v hlavě to nenosím.
A co je nejhorší, náboženství brání vědě. Věda je závislá na pochybnostech, bez nich by se nerozvíjela. Náboženství závisí na důvěře, bez důvěry by nemohlo být. To jsou dva diametrálně odlišné směry. Doporučuju k četbě Nietzscheho Antikrista.

ad CIRKEV: souhlas. Dávno patří na smetiště dějin, jsou to jen lobbystické organizace a Vatikán je největší pračka na špinavý prachy na světě.

ad LIDI: nejsvobodnější náboženství, když už nějaké musí být, je satanismus. Není to uctívání nějakého satana, jak se prezentuje v mediích, ale opak zvrácených křesťanských hodnot - proto satan. Na prvním místě stojí člověk a jeho vlastní vůle. Taky doporučuju přečíst.
Smajlík  shodan Muž Kategorie
25.11.2004 10:49:52
Lyky jsi na omylu,Pokud hovorim o dzihadu, pak to neni ani o moci ani o penezich. Je to pouze o svobode praktikovani sve viry, na sve vlastni pude, ktera byla nejakou agresorskou stranou porusena ci napadena.
 Corra Žena30 Kategorie
25.11.2004 10:49:45
ve spoustě logických úvah jdeš na to dobře...ale v některých je popíráš a zároveň podporuješ..je to mnohem složitější..myslím Bůh a osud !! :o) ale je dobře že přemýšlíš !
Smajlík  Kačka Žena31 Kategorie
25.11.2004 10:49:36
Terror:Nevyhýbám se, prostě jsem ti dal odkaz, kde jsem sám včera četl, to ti to mám předčítat?A takhle utřít víš co, by jsi nechtěl? :)
alien
 alien 2
25.11.2004 10:47:40
Terror:Tak to ne.O terorismu s tebou diskutovat nebudu, to se na mě nezlob.O tom vím na rozdíl od koránu a bible skoro vše, takže už jenom podle tvých pár reakcí, to pro mě nemá smysl.Sorry.
alien
 alien 2
25.11.2004 10:47:01
ty mas nejak moc casu hele! nechces nam prijit pomyt nadobi?
 Asasan Muž18 Kategorie
25.11.2004 10:40:29
Lyky:

a co třeba poslouchat názor nějaký sráče co se o sebe neumí postarat (to jako třeba politik) že zabíjení je špatný? proč bych se na to neměl udělat názor sám... Proč se nerozhodnu sami.

Papežova funkce není (HLAVNĚ NEBYLA) aby dělal ty nesprávnější rozhodnutí, ale aby když už rozhodne byl následován. Vaše keci jsou dost anarchistický (proti A nic nemám ale žít bych v ní nechtěl)
 Terror Muž29 Kategorie
25.11.2004 10:39:59
poslední filosof:A nechci poučovat, ale nejde spíše o "milovati moudro"? :)
Kdyžtak mě pouč.
alien
 alien 2
25.11.2004 10:35:49
Aliene, souhlasím s tebou na 100%. Víra je sice pěkná věc, ale slepá víra je blbost. Nesnáším, když lidi věří děsným blbostem jen proto, že jsou uvedeny v bibli. A papež... škoda slov. Nechápu katolíky, jak můžou tvrdit, že slovo papeže je slovo boží! Nedávno mě nedzvedlo ze židle, když jsem se dočetl, že "...katolická církev napjatě čeká na vyjádření papežova názoru na používání kondomů, aby se podle něj mohla řídit..." Jenom blbec se ptá impotentního dědka nad hrobem, navíc žijícího v celibátu na to, jak a proč používat kondomy. A považovat jeho názor v této věci za názor boží, to je absolutní kravina. Proč si ty lidi neudělají názor vlastní?

Souhlasím, že Islám je hrozné náboženství. Jak může někdo věřit, že když malé dítě zemře v boji, že půjde přímo k Alláhovi? Jak někdo může slavit svátek nazvaný "Den hněvu"? Je historicky prokázno, že kdykoli se Islám střetl s jinou vírou, islamisté vyhlásili tu takzvanou "svatou" válku pro šíření svého náboženství. Jestli si někdo myslí, že Islám může existovat v míru vedle ostatních náboženství, tak se mýlí.

Ze všech náboženství je mi taky nejsympatičtější Budhismus. Snad proto, že se nejdená v žádnou víru v boha, ale v životní styl. To mi připadá daleko lepší a racionálnější, než všechny ty náboženské žvásty jiných kultur.

Mohl bych takhle reagovat ještě dlouho, Tvůj dlouhý příspěvek má v sobě hodně zajímavých myšlenek. Snad jsem taky alespoň pár přidal.
 Lyky Muž33 Kategorie
25.11.2004 10:29:17
posledni filozof: Tím "z" je zcela pošlapán původní význam toho slova...A samozřejmě moc dobře vím, že je to podle současných pravidel gramatiky "v pořádku".
Ale jako filosof se za to stydím a myslím, že se staří filosofové obracejí v hrobě...
Takže teď poučuješ na špatném místě ty...kdežto já myslím poučil na místě správném...
Jinak ale souhlasím, že moje mluva je blízko hraně, ale jde o zvyk.Např., když holky nazvu jetýlky, nebo máničkami, nějakou věc sračkou, tak mi to v daných kontencích přijde ok, to je otázka pohledu na věc.Jinak myslím, že jsem tady jeden z těch slušnějších...
Ahoj
alien
 alien 2
25.11.2004 10:27:14
dost nevyspělé názory
takhle šmahem odsoudit islám je dost legrační
myslím že máš ještě šanci jednou k Bohu dospět.
a jak tu říká Terror, nemůžeš skákat jak kapitalistická média pískaj.
ti křesťané jsou mnohem méně ovcemi nežli jsi ty. to je holý fakt
Smajlík  Kuba Muž31 Kategorie
25.11.2004 10:24:02
což mě bylo jasný už od začátku... ja mám přece ten patent na rozum...
 Terror Muž29 Kategorie
25.11.2004 10:22:14
na tohle nemám jak zareagovat. Shodil jsi se sám a celou tuhle diskuzi si shodil přiznáním že o celé problematice vlastně nic nevíš
 Terror Muž29 Kategorie
25.11.2004 10:18:49
Terror:Prostě taky nemusím číst celej volební program ČSSD, KSČM, ODS apod, abych je nechtěl volit..a bylo mi jasný, že je to jenom snůška do nebe volajících sraček.Stačí?
Hlavní je vědět základní věci.Nikdo nezná všechno.Já jsem odborník na sport všeho druhu, chodící encyklopedie sportu.Ale nejsem dokonalej znalec koránu, ani bible.
Také se moje zpověď nejmenuje KORÁN VS. BIBLE, nebo podobně, tyto dva elemnty jsem zmínil pouze a jen jako dvě malinké, pro hlavní body mojí zpovědi, ne příliš výzamné částečky.Nazdar.
Zkus něco jinýho, tohle je o ničem, pak to třeba začne mít zase smysl probírat.
alien
 alien 2
25.11.2004 10:13:22
Zildjian:Teď jsem možná blbej, ale jak jsi to myslel s tím východiskem?
A nemyslím, že je v bibli mezi řádky, sejmi kohokoliv, kdo nesdílí tuhle víru...nebo klidně ho zabij, když nebude náš...
Ale klidně mě pouč, nejsem zase doslovnej znalec, to ani náhodou.
alien
 alien 2
25.11.2004 10:13:02
To Colorlight:
Moje chyba, spatne jsem formuloval - nemyslim samozrejme nemovitosti zabavit a lidi vyhnat - veskere nemovitosti a majetek potrebny pro vykonavani charitativni cinnosti by samozrejme cirkev dal pouzivala - ale majitelem by byl stat. Jinak ano, uznavam ze je to nazor dost arogantni, ale ja opravdu nemam cirkev (zejmena katolickou) v lasce. Myslim ze jedna z veci ktere se komunisticke totalite opravdu podarili bylo to jak chytili pod krkem katolickou cirkev. Nehodlam polemizovat o tom jestli to bylo spravne nebo ne (proste jeden gauner vyridil druhyho gaunera ktery mu lezl do zeli) ale diky tomu uz nikdy u nas nebude mit cirkev takovy vliv jako mela. A staci se podivat na Slovensko nebo Polsko jak to vypada kdyz ma cirkev vliv.

To Alien2:
Jasne, s tim koranem mas recht, ale ona ani bible neni zrovna neni neskodna kniha. Myslim ze je to proste dane dobou kdy tyhle knihy vznikaly. Myslel jsem to spis tak ze to co dnes ve zpravach a v novinach predvadeji jako ukazku "islamu" nema s islamem moc spolecneho.
 3DFX4eva
25.11.2004 10:12:46
Aliene,
tak si říkám, co - jaký problém těmito svými příspěvky řešíš ty sám? Už delší dobu mám pocit, že bys potřeboval spíš psychologa. Jsem zvědavá, jaké bude tvoje další téma na řešení. Už tady bylo od tebe všecho možné (dívky, dětství, nemoci, politika, vztah k postiženým........... teď zase víra). Co řešíš, co tě trápí, co schováváš pod slupkou svých příspěvků?
 Jed
25.11.2004 10:12:29
dobrý způsob jaxe vyhnout odpovědi...
 Terror Muž29 Kategorie
25.11.2004 10:09:48
Terror:Člověk to pochválí, číslo zpovědi mu dá a ještě to pyskuje...To sou dneska lidi, si du dát pívo s fachmanama ke Lvovi :))
alien
 alien 2
25.11.2004 10:04:57
jako třeba útok na Iraq nebo na Afghanistán
u afghanistanu se jednalo o útok bez vyhlášení války. Co je terroristický čin když ne tohle. nejvíc terroristických útoků mají na triku USA. jenže útočí ve jménu demokracie

Ve jménu demokracie nebo boha

není to to samé?
 Terror Muž29 Kategorie
25.11.2004 10:04:40
Terror:38416:Sorry, je to předvčerejší.
Srdečně doporučuji shodanovu vloženou pasáž o líbání Henryho prdele :)))
Až se zvedneš z pod stolu, tak zase přijd´ prudit, zvedáš mi sledovanost :)
alien
 alien 2
25.11.2004 10:01:26
Pro Aliena: v mnoha a mnoha vecech se s tebou shodnu (nabozenstvi a to nejenom krestanske, je vazne v upadku - co se moralky tyce radsi se nehodlam vyjadrovat), nicmene

- nevim kolik ti je, ale MUSIS se naucit vyjadrovat SLUSNE, to je zaklad jakekoliv diskuze - tzn. nikoho neurazet a neponizovat!!

-nelibi se mi ton, kterym se tady snazis poucovat ostatni, to je dost NIZKE, nezapomen, ze tohle je ZPOVEDNICE!

-co se tyce slova filozof, tak Cestina umoznuje psat jak se "s", tak se "z" - puvodni prepis je samozrejme z Rectiny: filos (přítel) a sofía(moudrost) - možná by nebylo špatné více se věnovat svému vzdělávání, než se pouštět do ostatních, to umí každý
 posledni filozof Muž21 Kategorie
25.11.2004 10:01:04
Viděl jsem k tomu mnoho výborných debat kvalifikovaných lidí, z obou stran barikády, o islámu, koránu, jak u nás, tak na německých televizích, korán tam byl často citován a měli ho tam v rukách všichni, něktěří si hezky zamávali...:) Bylo to i pro mě poučnější než ho celý číst...ani bibli jsem celou nečetl a ani to neplánuji...ono mi to totiž přijde poměrně nebezpečný čtivo...

to je krawina do nebe volající. To je jako by někdo na jiný diskusy argumentoval a jeho zdroj informací by byl z týhle diskuze. Pokud jsi to nečetl tak myslím nemáš co říci.
 Terror Muž29 Kategorie
25.11.2004 10:00:55
Terror:Chceš snad popřít, že 90% teroristických činů ve světě nedělají teroristé, kteří jsou muslimy???
alien
 alien 2
25.11.2004 09:57:16
"Základními kameny tohoto nenávistného náboženství je, miluji bližního svého, ale jakmile nevyznává mou víru, tak mu nabodnu hlavu na kůl a prokleju ho aláhovým mečem…"

Jenže přesně to samé najdeš i v křesťanské Bibli, když jí čteš pořádně a mezi řádky.
Jinak na toto téma už bylo diskuzí spoustu a já k tomu spoustu napsal. S východiskem souhlasím.
 Zildjian Muž41 Kategorie
25.11.2004 09:56:17
Corra:Budu poctivý, jen jsem si vytáhnul ty zmíněné úryvky, takže přesně neřeknu.
Ale bohatě mi stačily, abych nemusel zbytečně číst dál.Určitě je tam asi i něco dobrého.
To, co ty nastíráš je ortodoxní islám.Je rozdíl třeba Afghánistán, nebo vyspělé země.
Ale tady jde přímo o ty dvě myšlenky.Šíření víry mečem a pokud změníš víru a budeš šířit jinou, tak nazdar...Nemusím to celý číst, tyhle dvě myšlenky jsou natolik zásadní, že si je bohužel lehce překroutí i dítě.Myslím, že na netu by jsi to měla najít do pár minut, mě to za to už podruhý nestojí.Jestli se v tom vyznáš, tak to víš, lépe než já, že to tam je.
Viděl jsem k tomu mnoho výborných debat kvalifikovaných lidí, z obou stran barikády, o islámu, koránu, jak u nás, tak na německých televizích, korán tam byl často citován a měli ho tam v rukách všichni, něktěří si hezky zamávali...:) Bylo to i pro mě poučnější než ho celý číst...ani bibli jsem celou nečetl a ani to neplánuji...ono mi to totiž přijde poměrně nebezpečný čtivo...
Stránky ti fakt neřeknu, to bych musel moc hledat.A hlavní body mojí zpovědi, v koránu ani tak moc nebyly...
Ahoj
alien
 alien 2
25.11.2004 09:49:48
chceš znát názora jiných. Ano to je důvod proč sem lidi píšou. pokud někdo chce znát názory jiných kromě těch mejch tak ať mi to dává vědět předem.

Co se týče tohoto nepřehledně dlouhého textu... svoje jsem již vyjádřil. Tvé kritozování je zkrátka na úrovni padesátiletých focherů v hospodě u piva co nadávají na politiky... ačkoli jim nesahají ani po kotníky
 Terror Muž29 Kategorie
25.11.2004 09:44:46
Terror.Shodnem.
Neshodnem.
Neshodnem.

A zrovna tato zpověď určitě převratná v ničem není, od toho jsem tu měl jiné :)
Jasně.Chci znát názory na ty věci, o kterých jsem tam psal.Podle mě se o tom zase tolik nemluví, co jsem tady, tak sice včera, ale já o tom pořádný fórum názorů nezažil.
Vždycky mi jde hlavně o to poznat názory ostatních lidí, jenom pro sebe bych to nepsal...
Něco mě může obohatit, v něčem třeba můžu i prohlédnout.
Předminule mi jindy povrchní jetýlek dal námět jednou otázkou na dvě zpovědi...
Demagogické sračky s radostí přenechám tobě a ShadowDancerovi :)
alien
 alien 2
25.11.2004 09:40:17
hehe ta my připomínáš toho Obra. jak se mu zdál celej svět zkaženej, všechno bylo špatný a tak ho nakonec celej zboural aby postal lepší.

no a nakonec zjistil že nedokáže postavit ani ten špatnej :)
 Terror Muž29 Kategorie
25.11.2004 09:37:36
prokera:Tak se na sebe budeme usmívat, to jsem to vymyslel hezky, ne? :)
Úsměv je zdravý :)
alien
 alien 2
25.11.2004 09:35:57
Colorlight, 3DFX4eva:A tím úplným zabavení nesouhlasím, přece jenom si to sami poctivě nakradli, stejně jako jiné instituce a organizace...
Ale dal bych jim o mnoho větší břímě ohledně charity a pěče o nemocné atd.
alien
 alien 2
25.11.2004 09:33:09
3DFX4eva:Jsi absolutně mimo!V koránu jsou minimálně dvě zcela jasně formulované myšlenky, které s láskou k bližnímu nemají opravdu, co dělat!
Doporučuji si tu zhovadilost přečíst!
Jinak s tebou dále většinou souhlasím
No, ale nakonec ten stádní pud může lidi dovést do záhuby...jako 2. sv. válka a Hitler Němce...
alien
 alien 2
25.11.2004 09:32:37
Bohužel dej mi prosím číslo. Žádnou debatu ze včera na podobné téma jsem nenašel.
 Terror Muž29 Kategorie
25.11.2004 09:28:49
Terror:Přečti si včerejší debatu, zlato :)
Přece bych si nedovolil poučovat takovýho chlapáka :)
Pa
alien
 alien 2
25.11.2004 09:26:57
Annyt:Tak nějak nechápu s čím pak nesouhlasíš, když i většina toho zbytku je v duchu tvého přesvědčení...Jinak v podstatě souhlasím.
Měj se hezky.
alien
 alien 2
25.11.2004 09:23:20
Myslíš asi, že mě dementnost církví, stádnost sekt, korán, islám a s tím spojené vazby na terorismus

no tak teď si to urwal :) Odsuzuješslepé veřící ovečky bez mozku. A sám tu hopsáš jak západní média pískaj
 Terror Muž29 Kategorie
25.11.2004 09:23:10
Colorlight:ten spor o nepopsané tabuli, je vpravdě věčný...Já ho mám pro sebe vyřešen.
Podle mě každý člověk, ať už vyrůstá v jakékoli kultuře, tak moc dobře umí rozlišit elementární dobro a zlo.A i když to například v islámských zemích bude mít neskonale složitější, tak je opět jenom na něm, jaký bude.
Jinak, já jsem si ve 23 letech stoupnul v pozor, prohlásil jsem:"Zříkám se křesťanství", a tím je pro mě mé nechtěné pokřtění vyřešeno :)
Určitě jsem na pár náboženství zapoměl, o to mi moc nešlo.Já vpravdě tohle dělení bohů apod. nechápu...
A bůh myslím věděl, že Ježíše posílá na "smrt" ne?
A jak říkám, moc neuznávám slova všichni a jediný...v určitých věcech, už vůbec ne...
Měj se hezky.
alien
 alien 2
25.11.2004 09:21:06
Aliene,kde najdu v Koránu to o čem se tady bavíme.Já osobně Korán nečetla,ale na jednom webu byla dost dlouho diskuze češek,které se provdaly do muslimských zemí a o Koránu se tam dos diskutovalo.Podle mě je stejný jako Bible,jenomže spousta lidí si ho v sobě pozměnilo podle svých potřeb.
Četla jsem pár knížek o ženách,které si vzaly muslimy a dost v jejich rodinách trpěly kvuli nějakým neexistujícím zákonum z Koránu,které jejich rodiny praktikovaly+ ke všemu bylo vysvětlení a "návod" pro ně,jak se v takových situacích chovat
 Corra Žena30 Kategorie
25.11.2004 09:20:38
to desatero sem přhlédl. Můj názer je že církev je nástroj na manipulaci s lidma. V tom se myslí shodneme.

Ale asi se už nehodneme na tom že s lidma se musí manipulovat. Jinak by to dopadlo tragicky dyby se tu každý choval podle svých vlastních hodnot.

A církev (obecně korán i ten radikální) to na rozdíl od tebe dokázal. Ty tu jenom kecáš a vyplavuješ takový ty obecně známý pravdy (jako moje babky: neměl bys kouřit leze ti to do peněz) myslíš si že to cos napsal je něco převratnýho.

Taky bych vlastně ocenil kdybys napsal co si tím celý myslem. Co od nás vlastně chceš? a demagogický sračky prosím vynech.
 Terror Muž29 Kategorie
25.11.2004 09:14:36
anonymní želvuše:Samozřejmě zpověď, ty modří a zelení vědí :)))
Myslíš asi, že mě dementnost církví, stádnost sekt, korán, islám a s tím spojené vazby na terorismus , nepřijdou jako problém?I jako můj problém?
Ach jo, už jste z toho vyřazování, někteří dočista zcepeněli...
alien
 alien 2
25.11.2004 09:11:33
Terror:Myslíš tedy desatero :) Tudíž se jen potápějícího se stébla chytáš, protože to já jsem tam také jako světlý bod připoměl.
A vůbec se nenavážím do víry jako takové, ani do věřících, ale to se svou schopností pochopit svěřený text, asi nepochopíš...
Jistě, že se spousta lidí chová dobře kvůli bohu...vynechám to, že mi to trochu vadí, že se nechovají dobře automaticky ze své vůle...ale do věřících já nechci moc prudit a od tebe se do toho nenechám vmanipulovat, moje zpověď je o něčem jiném!
Ale prdlajz lidská mentalita.Já bych tím pendrekem přetáhnul toho poldu, co by to mě
chtěl :)
Každý člověk je takový, jaký chce být a rozhoduje o tom naprosto sám, tečka.
Já mám názor, že špatné zákony a pravidla mě nezajímají a jsou od toho, aby se buď změnily, nebo porušovaly.Takže kopírování všeho druhu budu vesele podporovat.
Dokud budou sami výrobci produktů porušovat svoje protlačené zákony, porušovat práva na ochranu spotřebitele, výrobek bude stát nerozumnou a neakceptovatelnou cenu, pro běžného smrtelníka, tak se můžou jít bodnout.Takže tak nějak.
A tyhle tvoje kecy typu každej a vždycky apod. si nech od cesty, právě jsi narazil na týpka, na kterýho opravdu tyhle klišé neplatí.
Dám ti příklad.Kdyby mi někdo nabídnul milión, abych se svým tělem zapózoval ve zhovadilé reklamě, tak to neudělám, většina jo, já ne.Je mi ukradený, jestli mi věříš, ale je to tak.
Stejně jako vím, že bych nikdy např. nepodvedl holku atd.Prostě jsou lidi, kteří za sebe a své činy mohou ručit a já k nim patřím.
alien
 alien 2
25.11.2004 09:10:37
Ja se taky nad nekterejma tvejma nazorama shovivave pousmivam...
Smajlík  prokera Žena32 Kategorie
25.11.2004 09:09:09
3DFX4eva:

Kdo by se staral za malý peníz o nemocné, staré a umírající, o postižené děti, které nikdo nechce, kdybys církvím zabavila majetky? Tím myslím budovy, ve kterých tuhle charitativní činnost provozují.
Smajlík  Colorlight Žena35 Kategorie
25.11.2004 09:04:06
S tim islamem jsi dost vedle, doporucuju navstevu knihovny a vyhledani a nastudovani patricne literatury. To co mas na mysli Ty je ortodoxni islam - presneji receno hromada sracek kterou par zkurvencu pouziva k tomu aby zblbli co nejvic lidi a za jakoukoliv cenu posilili svuj vliv. Je velka chyba to srovnavat s tradicnim islamem. Nicmene blaboly ortodoxnich katoliku (a ze jich u nas je) jsou stejne hnusny a ze socialniho hlediska stejne nebezpecny - jediny stesti je ze tady nemaji tolik zivne pudy jako ortodoxni islam ve svych oblastech.
Jinak samozrejme souhlasim s Tvym nazorem na cirkev - zejmena cirkev katolickou - tahle organizace opravdu patri z dnesniho pohledu k nejzlocinnejsim organizacim v historii. Muj osobni nazor je ten ze je potreba vsem cirkvim zabavit majetky (zejmena nemovitosti, k nicemu je nepotrebuji), zlikvidovat veskere pravni vyhody ktere maji a postavit je na uroven dobrocinnym organizacim.
Psal jsi "chovají jako nemyslící, bezduché a pomatenými pravidly ovládané stádo" - jsem rad ze se najde nekdo kdo sdili me nazory :-) Problem je v tom ze oni se jako stado chovat chteji. Pekne zapadnout a hezky v klidu se past - rika se tomu "stadni pud" a vice ci mene ho v sobe mame vsichni, pomahal totiz lidem prezit.
 3DFX4eva
25.11.2004 09:01:25
Samozřejmě, že bible má jiná špatná místa.
konkrétně?
 Terror Muž29 Kategorie
25.11.2004 08:57:58
Corra:Jasně, to je jasný, ale to nebylo o křesťanství v jeho původní myšlence.Ale islám a korán, už to mají rovnou v sobě, mají tam rovnou ty zhoubné myšlenky, křesťanství a bible ve svých hlavních bodech ne.Samozřejmě, že bible má jiná špatná místa.
alien
 alien 2
25.11.2004 08:56:57
Byl jsi jako vždy vyčerpávající. S horní částí, končící větou:.... prospívá srdci, žaludku, ledvině i játru, beze zbyku souhlasím, s tím, co je psáno dále nikoli. jsem totiž pohan a jsem jím proto, že všechna nábožensví jsou určena k tomu, aby lidi ovládala, s čímž se třeba já nikdy nesmířím. Myslím, že je dost věcí, co nás ovládá i tak, neustále se něčemu musíme podřizovat, tak proč ještě nějakému pitomému dogmatu, jež má za cíl udělat z lidí stádo oveček bez schopnosti vlastního úsudku. Z každého náboženství se dá vzít pár dobrých myšlenek, ale to je tak všechno. A zvěrstva napáchaná ve jménu víry musí snad každýho probudit do reality, a pokud ne, tak asi nemá dostatečně funkční mozek. Měj se krásně Aliene.
 Annyt Žena30 Kategorie
25.11.2004 08:55:21
Jsem katolička a na tvou otázku, zda se cítím svobodná, odpovídám ano. Pokřtít jsem se nechala v 16ti letech, protože k víře mne doma nevedli a došla jsem k ní nějak tak sama. I malého Marťasa jsem nechala pokřtít.

Máš pravdu ve spoustě věcí, v tom, že církev je svým způsobem zkostnatělá, že má za sebou spoustu zlého, spousta věcí se odehrála špatně. Co bys taky chtěl od organizace, která má 2000 let tradici a jejíž hlavní složkou jsou lidé? Lidé o nic lepší ani horší, než všichni ostatní?

S tím desaterem - je to mravní zákon, který má jaksi každý napsaný v sobě, aspoň tedy každý, kdo vyrůstá v civilizované zemi, kde je nějaká náboženská tradice. Mám ale pocit, poté, co jsme to probírali s Gotregem, že to není úplně jednoznačné - kdyby člověk od malička vyrůstal v kulruře, kde je normální cizoložit, vraždit a krást, na tento morální zákon si ani nevzpomene. Možná.

Takže jsem tím chtěla říct, že žádný věřící člověk není v ničem lepší, než nevěřící. Pokud tvrdí opak, má v sobě málo pokory a je tedy špatným věřícím :o) Všichni děláme chyby, hřešíme v myšlenkách, slovech i skutcích... Jediný bez hříchu byl (je) Ježíš. A toho jsme si ukřižovali. Tak asi tak.

Zapomněl jsi na Judaismus, je to jedno z náboženství, které má taky velice vysokou úroveň.
 Colorlight Žena35 Kategorie
25.11.2004 08:54:12
zpověď?

nechceš to raději dát do diskuse nebo si radši založit webblog?
Smajlík  anonymní želvuše
25.11.2004 08:53:10
alien2: nóó česká republika je nevěřící země. Na církvy sis našel to nejhorší. Papež plní svou funkci toť vše. pro lidi funguje víra. Snaží se žít podle bible.

Co morální kodex kterej tady víra nastolila. nepokradeš, nezabiješ....

Myslím si že je (A HLAVNĚ BYLA) spousta těch co se chovali "správně" právě kuli bohu. dOBREJ SYSTÉM KDY JE ZÁKON KONTROLOVÁN NĚKÝM NEVIDITELÝM KOHO NEMSÍŠ PLATIT.

Je ztoho naprosoto zřejmé že jsi nepochopil ceý význam knihy zvaná BIBLE. Pokud si jí vůbec četl.
Zneužití je další věc... 95% se nechaj zkazit mocí. Viděl jsem v TV dokument kdy policajt zastaví člověka na ulici (na zemi leží člověk v železech) a dá mu do ruky el. obušek, s tím že musí jít dohonit dalšího a aT´ho hlídá a kdyby se pohnul tak ránu.

Ten na zemi je komparzista. nejdřív se párkrát hejbne, a pak už mu ten člověk dává rány bez důvodne a přidává volty... to je lidská mentalita s tim nemá církev nic společnýho.

to je jako bys napsal politicky kradou. Já řikám kradem fšichni. Tu propiska z práce, támhleten si vypálí film n služební CD. Akorát někdo má přístup k věčím věcem tj krade víc.
 Terror Muž29 Kategorie
25.11.2004 08:52:45
Aliene,ono to v Bibli sice není,ale co Křížové výpravy,svěcení zbraní za 1 a 2 světové války kněžími v kostelech,.....
 Corra Žena30 Kategorie
25.11.2004 08:49:01
Corra:Fajn.
Rozdíl je v tom, že islám je vpravdě nenávistný minimálně ve dvou svých základních pravidlech k ostatním vyznáním/nevyznáním, což křesťanství ve své pravé podstatě není.
Je třeba rozlišit křesťanství a třeba církve, zvlášťe katolickou církev...Korán přímo nabádá v některých svých místech k boji mečem atd,to v bibli proti jiným vyznáním, myslím není.
Ahoj.
alien
 alien 2
25.11.2004 08:45:05
Terror:A co dokázal, kromě plnění povinností své funkce?
A toho, že svými středověkými názory proti homosexuálům, lesbičkám, potratům atd., ovlivňuje milióny lidí?Fakt jenom nula, sorry.
alien
 alien 2
25.11.2004 08:44:15
Aliene,souhlas.Kromě tohho Islámu.Je to stejné jako s křestanstvím-myšlenka dobrá,ale výsledek katastrofální.
 Corra Žena30 Kategorie
25.11.2004 08:40:06
se teď rozhodnu nakopnout shodana do zadku, tak to udělám, bude to jen na mě a žádnej neexistující osud mi v tom nezabrání!

No pokud seš loutka tak je předem daný že se rozhodneš tak jak se rozhodneš ne?

Jinak vůbec nechápu proč si to celý napsal... ožná kdybys to narwal do diskuze.

Jo a PAPEŽ to nemyslící hovado, a neschopnej něco (nechce s mi vtom zmatku hledat kde přesně si to psal) se nedokázal třebas omluvit, ale rozhodně toho dokázal 1000x víc než ty.
 Terror Muž29 Kategorie
25.11.2004 08:33:51
Kakraholt:Jo jo, tak se občas i shodneme :)
alien
 alien 2
25.11.2004 08:30:15
liduna:další magor...
To si čti sama zlato.Můj duševní styl je natolik vybroušený, abych si takovýmito slátaninami nešpinil svou už tak dost špinavou duši!
Taková ztráta času...
alien
 alien 2
25.11.2004 08:26:07
Milá lidunko:Tak první publikací jsi mě chtěla rozesmát, viď?:)))
Promiň, ale podobné pány řadím k jiným pánům a takováto individua nebudu číst.
Stejně jako výplody skoroekonoma Klause, abych podle tvých "geniálních" dedukcí mohl mluvit o politice...Pár cizích slovíček z tebe moudrou osobu nedělá, děvenko.
alien
 alien 2
25.11.2004 08:22:33
jo ve většině s tebou souhlasim,taky jsem ateista,a věřim v sebe a v přírodu,která de pomalu ale jistě do pr*ele,takže,já to nazvu přírodní katastrofou a křestan bičem božím.At si každý myslí co chce a věří v co chce,pokavad tím neubližuje druhým.Jinak si myslím,že církev je v dnešní době přežitek doby.
A ke kterému náboženství mám nejblíž-k východním,asi budhismus.Východní náboženství tam jsou pravdy,soulad s přírodou,ucta ke zvířatům,a jdou do hloubky,nutí přemýšlet,ale evropská náboženství?Fuck them...
 Kakraholt Muž32 Kategorie
25.11.2004 08:21:31
liduna:Juj, ty jsi sečtělá...neboj, také přečtu, dej mi pár minut...Co offside, znáš? :)
alien
 alien 2
25.11.2004 08:19:47
Alexx:Rád se s tebou i něžně poperu, miluju rvaní se s jetýlkama!:)))
Pod sluncem není moc geniálnějších sportů...akorát pak asi dva dny nehnutě odpočívám:)))
alien
 alien 2
25.11.2004 08:17:49
Alexx:99% všeho na Zpovědnici myslím zcela vážně!Ten zbytek je nutná relaxace u některých "zajímavých" zpovědí, abych se z toho nezbláznil.
Také s většinou toho, co jsi napsala, souhlasím.
Tak mi teda napiš ty věci, kterými jsem tě tak vytočil :)
Rád se o tom pobavím, třeba přes profil.
A jak já bych tě zlatíčko nutil k registraci?To vy jetýlkové jste naopak důvodem mé registrace:)
Nejsem žádnej prudílek.Názory lidí mě zajímaj a svým způsobem kvůli nim to i píšu, abych viděl pohled jiných osobností.Bohužel většina se neobtěžuje zapojit mozek ani na pár sekund, takže jsou tady často reakce, jaké jsou...
Pa
alien
 alien 2
25.11.2004 08:10:12
mashenka:Ve většině s tebou souhlasím, ostatně jako vždy.
Děkuji za pořádné zamyšlení a rozumný názor od člověka, který ví, o čem mluví, z druhé strany mince.
Měj se hezky.
alien
 alien 2
25.11.2004 08:00:11
Blahoslavení chudí duchem. Před 20 lety bys to mohl přednášet na VUMLu. Tam by se to svojí úrovní hodilo. Ještě jsi zapomněl dodat, že jezuiti upálili Jana Husa a že církev bránila a brání třídnímu boji. A pokud Ti neříkají nic pojmy Populorum progressio, Gaudium et spes, Lumen gentium atd. - tak nemluv do věcí, kterým nerozumíš.
 liduna Žena45 Kategorie
25.11.2004 07:59:26
los losos:Jsi mizerný psycholog, nech to shodanovi, ten se občas i trefí...:)
A co dovolená, brali žraloci, brali?
alien
 alien 2
25.11.2004 07:54:59
Jsem věřící. Nepotřebuju každou neděli chodit do kostela, ale jdu tam, když chci. Nebyla jsem u zpovědi, u přijímání, modlit se moc neumím. Přesto říkám, že jsem věřící. Nedovolila bych si o jakémkoliv náboženství říkat to, co Ty o islámu. I vejménu křesťanství se páchaly hrozný věci. A tím je rozhodně neomlouvám. Byli a jsou to zmanipulovaní lidé. Křesťani, islámisté.... Přece netvrdíš, že kdokoliv, kdo věří v islám, je ten zlej a kdo je budhista, je ten hodnej. Pak jde snad o jednotlivce a ne komplet náboženství. Každý je natolik svobodný, aby mohl věřit v co chce. A jestliže si neuvědomí, že jeho svoboda končí tam, kde začíná svoboda toho druhého, je pak jedno, jestli je zastáncem toho nebo onoho náboženství.
S některými (možná většinou) Tvými názory souhlasím. Pořád tak trochu nevím, kam Tě zařadit. Jestli k někomu, kdo si tu jen dělá legraci nebo to myslí vážně. A za některý "výmysly" bych se s Tebou byla schopna pohádat do krve...:-) Ale to sem teď nepatří. Donutil jsi mě se přihlásit :-) a reagovat.
 Alexx Žena28 Kategorie
25.11.2004 07:47:18
No teda, dalsia dlhaaa spoved:). Specialne pre veriacich? Som si to precitala vsetko, a myslim, v tom, co si napisal, mas svojim sposobom pravdu. Inak to nemozes vidiet, kedze tak akurat Tvoje maximum je, ze Boh moze existovat.
A mas pravdu aj v tom, ako to je v dnesnom tzv. krestanskom svete (myslim ze Cechy su viac ateisticka krajina, aspon sa to tak hovori). Vsimol si si to, nedobre u katolikov, i to, ze sme ako veriaci svojim sposobom ovplyvnovani, a nerobime to, co by sme chceli, ale sa podriadujeme niekomu (uz ci Bohu, alebo nejakemu duchovnemu vodcovi, papezovi, gurovi a pod.).
Poznam viacere sekty, a to dost hlboko. Poznam i katolikov. Poznam ale aj skutocnych krestanov. Ktorych nezadelujem do nejakej specialnej denominacie. Viera, to je vztah s Bohom, osobny, zivy. A tomu sa neda naucit, mozno sa da pretvarovat sa. Falosne, vies... ale to tu nie je. Tu ide o ten zivot, skutocny zivot. A nie je to len barlicka, aby som prezila. Ide predsa o vecnost, nielen o zivot tu na zemi, ktory tak, ci tak, raz skonci, zomriem, ci uz ako veriaca alebo neveriaca. Ide o to, co bude potom. Nejde tu o to, ze musim odierat kolenami kobercek, ci lavicu v kostole. Ci tvarit sa svato. Mam problemy, ja ich neskryvam. Ale mam moznost vidiet i zivot cloveka bez Boha, a cloveka, ktory skutocny zivy vztah s Bohom ma. Mas mozno silnu osobnost. Prave v nedelu som pocula pribeh chalana, ktory hovoril, ze ked mu jeden krestan hovoril o Bohu, tak povedal, ze PRAVE TERAZ VIDIS CLOVEKA, ktory BOHA NEPOTREBUJE, ani NIKDY NEBUDE VERIACIM, VYSTACI SI BEZ NEHO. Vies, po 2 rokoch ten chalan zistil, ze BOH fakt existuje, poznal, ze i ked bol relativne dobry, ze v svetle Bozieho slova cisty nie je, ze je hriesni. A uz par rokov je veriacim. A na jeho zivote mozes vidiet zmenu... I tak... I vo svojom zivote vidim po case zmenu. Som veriaca uz 7 rokov. Ale vsak o sebe radsej nebudem hovorit. A mozem Ti povedat, ze sa rozhodujem uplne slobodne, som slobodna, kdezto kym som neverila, tak som musela robit veci, nie slobodne....
No ale uz stacilo, mozem Ti povedat, ze moj zivot s Panom ma zmysel.
Smajlík  mashenka Žena27 Kategorie
25.11.2004 07:41:33
Bože, bože, bože...
Proč radši neskáčeš přes švihadlo nebo nedrtíš nějakýho kuřáka na hřišti.
Věř mi, že maniodeprese je v dnešní době celkem lehce léčitelná i v domácím prostředí (do ústavu tě nikdo nežene).
Zkus navštívit nebližšího psychiatra a uvidíš, jak se ti uleví.
 los losos Muž40 Kategorie
25.11.2004 07:37:51
angelversusdevil:No, to jsem se toho dozvěděl, ty moje pusinečko :)
Pa
alien
 alien 2
25.11.2004 07:33:53
Božemůj:Tak se jich zeptej, zkus Undru, ten se v tom vyzná, je s nima prej jedna ruka i noha...:))))
alien
 alien 2
25.11.2004 07:28:57
kalimero22:Špatně jsi mě pochopila a asi i proto, že jsi svým způsobem nechtěla.
Myslel jsem naprosto jiný půst...pochybuji, že mnoho lidí drží půst na Štědrý den, i já jsem vpravdě nenáviděl zlaté prasátko, protože jsem měl hlad :)
A do Vánoc se nenávážím už ani omylem, je to jediný svátek, který uzávám a také je miluji.
A ani náhodou se nenavážím do všech věřících, já se nenavážím do žádných věřících!
Ale, kdo si chce jasná slova překroutit k obrazu svému, tak tak učiní...)
alien
 alien 2
25.11.2004 07:23:01
a co jehovisti? Jak to vidíte?
 Božemůj
25.11.2004 07:22:09
padus:Deníček jsem nikdy neměl a ani nechtěl, zkus se poptat u nějakého jetýlka.
alien
 alien 2
25.11.2004 07:21:05
Ahoj Aliene já sama jsem věřící ale do kostela nechodím.Ale to co ty tady píšeš mě nadzvedlo přímo ze židle.Ano souhlasím s tebou že islám a korán jsou nejhorší.Ale proč nadáváš nám všem co jsme věřící.Ten kdo je věřící dokáže být příjemnější i na lidi kolem sebe a nebere vánoce jenom jako že si narve pupek k prasknutí a pak skončí v nemocnici s tím že se přejedl.Křestané berou Vánoční svátky tak že slavý příchod Ježíška.A pokud chceš něco vědět ačkoliv mi je 17 tak věřím na ježíška.A vánoční Svátky beru jako něco krásného
Smajlík  kalimero22 Žena17 Kategorie
25.11.2004 07:20:38
kiki25:Zkus psát filosofie, se "z" popíráš původní význam toho slova.
alien
 alien 2
25.11.2004 07:19:01
omfg:Tvoje modlitby budou v brzku vyslyšeny:)
alien
 alien 2
25.11.2004 07:16:37
jsi magor, takové pičoviny a ještě dlouhé si piš do svého deníčku!
 padus Muž27 Kategorie
25.11.2004 07:10:44
jseš otravnej, navíc tady nikoho to tvoje slavný filozofování nezajímá!!!!!
 Kiki25
25.11.2004 07:04:45
modlim se k bohu aby si zacal psat kratsi zpovedi
Smajlík  omfg Muž28 KategoriePřidání rozhřešení Starší zpověďNovější zpověďHlavní stránka
TVÁ PŘEZDÍVKA:

OPIŠ BEZPEČNOSTNÍ KOD:
Captcha

Tento inzerat koupíte on-line od 100 Kč.
Přidej inzerát on-line od 100 Kč
TEXT ROZHŘEŠENÍ:

PŘILOŽ SMAILÍKA:
Smail Palec nahoru Smail Hrozící Smail Drží palec Smail Není to důležité Smail Dostaneš do huby Smail Smutný Smail Cože?? Smail Safra Smail Pusinka
jupííí tak bacha držím palec to je fuk tumáááš ach jo no nééé ?! safra mmmuc
(žádný )


Nejlepší chorálová skupina světa... GREGORIAN 2020 ...20th ANNIVERSARY WORLD TOUR.

REKLAMA
Copyright 2003 www.zpovednice.cz + www.spovednica.sk