Navigační lišta REGISTRACENavigační lišta TABLONavigační lišta STATISTIKANavigační lišta SOUTĚŽENavigační lišta POMOZTENavigační lišta REKLAMANavigační lišta KONTAKTNavigační lišta
Navigační lišta
Horní lišta bez menu
Logo Zpovědnice
Online zpověď Návštěvní kniha Nová zpověď Časté dotazy
Dolní lišta Dolní lišta Dolní lišta
Nabídka voleb Dolní lišta voleb
Otázky - Vzkazy č.377312, vloženo 09.04.2009 17:17:19 Starší zpověďNovější zpověďHlavní stránka
Globální oteplování trochu jinak
Zdroj : http://www.tyden.cz/rubriky/veda-a-techn ika/veda/vedec-klaus-ma-s-globalnim-otep lovanim-pravdu_46960.html

V listopadu jste se zúčastnil konference pořádané Václavem Klausem na téma Globální oteplování - fakta a mýty. Proč?

O mýtech spojených s globálním oteplováním jsem již mluvil na řadě přednášek od devadesátých let. Třeba na diskusních fórech Evropského kulturního klubu. Publikuji o globálním oteplování i v odborných sbornících a v novinách. V Česku jsem byl zřejmě prvním, kdo kritizoval závěry Mezivládního panelu OSN pro změny klimatu - IPCC. Teprve až poslední dobou kritiků IPCC přibylo. Většina jich však pouze vyjadřuje nevoli vůči snižování emisí CO2. Moje argumenty jsou ryze vědecké.

Jaké jsou podle vás ony mýty o globálním oteplování?

Základním mýtem o globálním oteplování je míchání skleníkového efektu, což je vědecký poznatek, se skleníkovou hypotézou, která nebyla ověřena a podle mne a mnoha dalších kolegů neplatí. Skleníkový efekt tvoří plyny v atmosféře, jako je CO2, metan a vodní páry. Díky nim se drží teplo na planetě. Nebýt skleníkových plynů, byla by naše planeta zmrzlou koulí bez života. Protože ve skleníku je tepleji než v okolí, i když vlastní mechanismus zadržování tepla není stejný jako vlivem uvedených plynů na Zemi, začaly se CO2, metan a vodní pára označovat jako skleníkové plyny. Mimochodem, vodní pára je mnohem účinnějším skleníkovým plynem než médii pronásledovaný oxid uhličitý.

Shodnete se tedy s IPCC, že existuje globální oteplování, ale podle vás za něj nemůže vzrůst CO2 v atmosféře, tedy vlastně člověk, který jej vypouští spalováním fosilních paliv...

Správně. Ještě bych to upřesnil tak, že globální oteplování způsobuje několik faktorů. Mohl bych jich vypočítat osm, devět, ale některé z nich způsobovaly klimatické změny v dávné geologické minulosti před desítkami a stovkami milionů let a teď se v období tisíců a deseti tisíců let nemají šanci uplatnit. Jiné působí právě nyní a skleníkový efekt je jenom jedním z nich, a dokonce je méně významný, v porovnání s účinností těch ostatních. Člověk emisemi CO2 zřejmě jen mírně zrychluje oteplování. V žádném případě to ale není hlavní faktor v procesu.
Abych užil vhodný příměr: Je to jako když přijdeme ke schodům eskalátoru metra. Eskalátor jede velmi rychle a v mém přirovnání znázorňuje zvyšování průměrné globální teploty. Když na něj vstoupím, jsem ve stejné situaci jako by byla naše planeta Země, kdybychom neprodukovali CO2. Produkci CO2 přirovnám k tomu, že půjdu na jedoucím eskalátoru nahoru. Zkracuji tím pouze čas, kdy vyjedu úplně nakonec. V našem příměru tedy jen trochu změním rychlost oteplování. Ať už běžím nebo stojím, dojedu nahoru stejně. A kdybych udělal kdo ví co, nejsem schopný seběhnout zpátky dolů, protože eskalátor jede rychleji než je můj běh dolů.

Na čem stojí vaše teorie?

Za celou historii lidstva bylo asi šest období, kdy docházelo ke zřetelnému ochlazení nebo oteplení planety. Přitom do roku 1800 se množství CO2 v ovzduší téměř neměnilo, a přesto se vyskytovala dlouhodobá teplá a chladná období, jako příklad uvedu Středověkou teplou periodu a po ní následující Malou dobu ledovou. Dřív bylo kolem 250 molekul CO2 v jednom miliónu molekul vzduchu, dnes se nám to zvýšilo na 382 molekul. Vzestup tu dnes je, ale není viníkem globálního oteplování.

Takže podle vás nemá smysl snižovat emise CO2?

Podle mě je to zbytečný luxus. Já bych na to šel z jiné strany. Šetřit energií je logické, ekonomické a ekologické. Je zbytečné plýtvat energií. V tom smyslu já souhlasím se snahou o to, aby se omezilo plýtvání energií, ale že bychom tím dokázali zastavit oteplování? Ani náhodou.

Vědci z mezinárodního panelu připouští, že v minulosti byla velmi teplá období. Teď však nastala situace, kdy růst teplot nebyl ještě nikdy tak dramatický jako dříve.

Ano, to se tvrdí. Neoprávněně. Na výzkumné stanici Vostok u Jižního Pólu navrtal mezinárodní tým ledovec do hloubky tří kilometrů. Každá vrstvička, která tam je, reprezentuje určité časové období a v tom čase se různými izotopovými metodami zjišťovalo, jaká byla teplota, a zároveň máme z pórů v ledu údaje, jaká byla tehdy koncentrace CO2 ve vzduchu. Díky tomu víme, jaké byly v minulosti ledové a meziledové doby a odborníci zjistili, že během posledních čtrnácti tisíc let, při přechodu z poslední doby ledové do současné doby meziledové, jsme zažili několik změn z chladu do tepla a obráceně.

Střídalo se prudké oteplení, ochlazení, a opět prudké oteplení. Změny podnebí probíhaly jako když koktám. Klima se měnilo jak pominuté a objem CO2 v atmosféře se téměř neměnil, až se konečně před 11 500 lety ustálila naše doba meziledová, zvaná holocén. Rychlost oteplování byla vždy buď stejná, nebo dokonce větší než dnes. Argument o katastrofické současné rychlosti oteplování tedy neplatí.

Dá se předpovědět, co nás tedy čeká? IPCC rádo vypouští katastrofické scénáře.

Žijeme v interglaciálu - době meziledové a nikdo neví, kdy skončí. V porovnání s délkou dřívějších interglaciálů bychom měli být na počátku nové doby ledové. Ta pochopitelně nenastane tak, že se ráno probudíme a zmrzneme. Doby nastupují ve vlnách, které nejsou jednorázové a trvají stovky let. Vždyť doba ledová je obvykle dlouhá sto tisíc let.

Právě oscilace mezi oteplením a ochlazením jsou to, co nám motá hlavu. Zatím se pod vlivem Svensmarkovy hypotézy přikláníme k tomu, že to jsou hlavně změny sluneční aktivity, které způsobují teplotní výkyvy trvající pár set let. Já však nevylučuji také působení některých dalších faktorů.

Co si mám pod tím představit?

Když je velká sluneční aktivita, tak Zemi a ostatní planety zasahuje silnější sluneční vítr, což je intenzivnější řídké plazma,které proudí do prostoru planet naší sluneční soustavy. Tím pádem kosmické záření, které sem zvenčí přichází, je zeslabené a dostane se jen v malé míře do vlastních vrstev atmosféry. Není-li silné kosmické záření, je málo mraků a Země se dobře ohřívá.

Když je malá aktivita slunce, je sluneční vítr slabší a řeknu-li to vulgárně, tak nestačí likvidovat kosmické záření, které způsobuje ionizaci v atmosféře. Vznikají proto v mnohem větší míře kondenzační jádra na kterých se vysráží vodní páry a rostou mraky. Čím víc mraků, tím víc se Země ochlazuje. Za dlouhé doby chladu anebo tepla tak může spíš sluneční aktivita než cokoliv jiného.

Svensmarkova hypotéza má velmi mnoho odpůrců.

Jistě, ale je postavena na seriózních argumentech a jasně definovaných fyzikálních zákonech. Že je to velmi seriózní hypotéza svědčí i fakt, že v ženevském fyzikálním středisku CERN budují laboratoř, kde se za tři roky, až bude hotova, udělá experiment, jenž bude tento děj napodobovat.

Jestli tomu dobře rozumím, pak potvrdí-li pokus v CERNu Svensmarkovu hypotézu, mohlo by to přidat na váze odpůrcům zastánců viny člověka na globálním oteplování.

Určitě.

Proč vědci z IPCC potom tak panikaří a bijí na poplach? Proč tolik odborníků stojí za jejich studiemi a prohlášeními?

Za prvé v IPCC je mnoho vědců, kteří s tou hypotézou přišli, a každý vědec svou hypotézu obhajuje. Posledních deset let je situace taková, že kdo má výzkum na snížení vstupů CO2 do ovzduší nebo výzkum na podporu skleníkové hypotézy, dostává slušné peníze. Tedy ne do své kapsy, ale pro svou vědeckou laboratoř. To se stalo třeba dvěma výtečným kanadským statistikům. Prokázali, že Američan Mann odfiltroval data tak, aby mohl prokázat, že od roku 1000 až do současnosti nerostly na naší planetě nijak teploty nevzrostly a teprve od roku 1900 prudce stoupají.

Tu teorii znám. Na časovém grafu teplot Mannova statistika vypadá jako přímka, která se náhle zvedne vzhůru. Jmenuje se to hokejkový efekt.

Správně, hokejkový efekt. A to celé je podvod. On použil jen data, která se mu hodila. Pořád se však o hokejkovém efektu mluví a je to v podvědomí lidí. Přitom my víme, že ve středověku v rozmezí roků 900 až 1300 byly teploty vyšší, než jsou ty současné, prý extrémní. Je to zdokumentováno a nepopírají to ani někteří vědci, kteří se nakonec k závěrům IPCC připojili. V Británii se v desátém až dvanáctém století pěstovalo víno, a v kopcovinách, kde se dnes pasou jen ovce, rostlo obilí. V Porýní se dařilo fíkovníkům a u nás se pěstovaly melouny od Poděbrad ke Kolínu. Dovážely se na hrad českým králům. To jsou nezpochybnitelné historické údaje, přesto se IPCC chová jako kdyby nikdy v historii nebyly větší teploty než ty současné.

Neříkejte mi, že tolik vědců nevidí historické záznamy o vyšších teplotách ve středověku.

Velká řada vědců se přidává z přesvědčení, že skleníková hypotéza je potvrzena, a že my omezováním CO2 můžeme zpomalit oteplování. Říkají si, že nemohou zpochybňovat závěry IPCC, neboť by se pak přestalo bojovat proti emisím. Už se tím dostáváme na jiné pole, kdy se ústupky dělají kvůli tomu, aby se prosadila tzv. správná věc. Tohle známe z minulosti, kdy se někteří lidé za normalizace přidávali do nomenklaturních funkcí a tvrdili, že to tak nemyslí, že jen chtějí zmírnit chování přesvědčených bolševiků.

Jak silné je ve světě vědecké hnutí, které zpochybňuje názory IPCC?

Zatím to není ucelené hnutí. Tam by byl potřeba průrazný, mezinárodně známý politik, který by jednotlivé výzvy a petice posbíral a vytvořil na jejich základě celosvětové hnutí, podobně jako archeolog z jednotlivých střepů sestaví antickou vázu.

Takový Anti-Gore.

Přesně. Ovšem nevím, jestli se takový Anti-Gore najde. Abych se ale vrátil k té otázce kolik. Rozhodně nás není většina. Existovala Heidelberská deklarace, která požadovala ochranu vědy před esoterikou a politikou a postupovalo se striktně vědecky. Podepsala ji víc než stovka vědců, většinou nobelistů. Proti skleníkové hypotéze o globálním oteplování ostře vystoupilo 60 amerických vědců z oborů fyziky atmosféry, meteorologie a klimatologie s prohlášením Statement of Atmospheric Scientists on Greenhouse Warming již 27. února 1992. Pak je tu Lipská deklarace proti Kjótskému protokolu z roku 1995 a její obnovení v roce 2004. Podepsalo ji přes sto význačných klimatologů, meteorologů a vědců, jejichž obory s klimatem nějak souvisí.

Myslíte si, že se najde politik s potenciálem změnit světové veřejné mínění? Je jasné, že sklidí stejný posměch jako Václav Klaus u nás.

Jistě že posměch sklidí. Můžeme jen doufat v osobní statečnost světových politiků.

Četl jste knížku Václava Klause Modrá, nikoliv zelená planeta?

Ano. Václav Klaus dospívá ke svým závěrům ohledně globálního oteplování jiným způsobem než já - především politicko-ekonomickou analýzou. Ve výsledku se ale kryjeme.

Takže podle vás má Václav Klaus, co se týče globálního oteplování, pravdu?

Já bych neříkal, jestli má či nemá pravdu. Jen říkám, že v postoji proti alarmistům bojujícím proti emisím CO2 zaujímáme stejné stanovisko. Oba říkáme, že omezováním emisí CO2 nezastavíme oteplování.

Václav Klaus sklidil velký posměch ze strany médií, aktivistů Greenpeace a jiných ekologických organizací, politiků i obyčejných lidí. Vám brzy také vyjde skeptická kniha o globálním oteplování...

Nebojím se říkat to, o čem jsem přesvědčený, že je vědecká pravda. Nežijeme ve středověku a nikdo mě neupálí a jsem v penzi, takže mě ani případná nepřízeň nepřipraví o místo. Teď však vážně. Počítám s tím, že mi ekologové budou veřejně nadávat a poukazovat na to, že nejsem klimatolog, a proč se vůbec pletu do něčeho, co není můj obor.

To bude jistě trefný argument. Když nejste klimatolog, proč se do toho pletete?

Moje profese je pedologie, věda o půdě. Hlavně se zabývám fyzikálními procesy v půdě. Tyto procesy jsou vždy závislé na meteorologických podmínkách. Já je musím studovat dlouhodobě a proto se zabývám tím, jaké je klima. Druhá věc je, že půdy se vlivem klimatu vyvíjely. Půda mi může zrcadlit jaké bylo v minulosti klima. Studiem starých půd jsme se také třeba dostali k tomu, že v minulé době meziledové byla na našem území větší vlhkost a o tři stupně vyšší teplota než je dnes.

Podle vás se tedy nemusím bát topit v kamnech, jezdit autem a používat energii z tepelných elektráren, protože tím rozhodně nepřispívám k neodvratitelnému globálnímu oteplování.

Já s tím souhlasím. To bych klidně podepsal.

----
Miroslav Kutílek (80)
Profesor pedologie a půdní fyziky, šéfredaktor mezinárodního vědeckého žurnálu Soil and Tillage Research. Mezinárodně známým se stal hlavně díky výsledkům svých výzkumů o proudění vody v půdě. Vrcholným dílem je monografie Soil Hydrology, vydaná v Cateně v roce 1994. Za komunismu publikoval pod pseudonymem Marek Hoffman i beletrii v samizdatových edicích Petlice a Index v Kolíně nad Rýnem. Je čestným členem Mezinárodní pedologické společnosti.
---
 libik E-MAIL:   Muž20 Kategorie  VYMAZAT

Zaslaná rozhřešení Starší zpověďNovější zpověďHlavní stránka
Chceš dnes udělat dobrý skutek ? Pomoz výše uvedenému hříšníkovi tím, že mu dáš nějaké rozhřešení! Můžeš mu ho poslat na e-mailovou adresu, kterou uvedl u zpovědi, nebo napsat veřejně vyplněním formuláře na konci této stránky. A jestliže nechceš, aby pod tvou přezdívkou mohl vystupovat ještě někdo jiný, zaregistruj si ji ZDE !
 
14.04.2009 11:36:55
Tak jinak.
OK, Země, příroda, důležitý, bez nich člověk nepřežije, to jo. Koncept nějaké vyšší moci nebo entity, Gaii, živoucí (a regenerující) - už mi to zavání (nevědeckostí, náboženstvím).
Já myslím, že v našem uvažování by na první místě měl být člověk (minimálně ve vědě) a od něj se vše odvíjet. Člověk ano, má určitou moc nad přírodou (ona mu to "umí" vrátit), přetváří ji, a má vlastně i moc rozhodnout, co s ní bude. Ale pak je tu ten hodnotový aspekt, tj. - člověk se bude k přírodě chovat rozumně, akceptovat ji jako své životní prostředí, bez nějž by nepřežil, ale který si zároveň umí pozměnit ve svůj prospěch - a pak ať si člověk přírodu přetváří. Když se bude chovat nerozumně, drancovat a spotřebovávat - tal to zas ne, měl by být apel morálky (či kulturních hodnot), že to není správné. Ale že to není správné - pro člověka (ne, že to není správné pro Zemi a že jí to ubližuje nebo zabíjí nebo brání regenerovat).
Víceméně obojí postoje trvají na rozumném vztahu k okolí a přírodě. Já jen tvrdím, že základem a základním pohledem na věc je člověk. I třeba co se týče "správné" teploty.

On třeba i ten poukaz na to, že je nás mnoho - bere se to z pohledu Země (a že naše potřeby ona nezvládá atd.). Z pohledu antropocentrického to tak být nemusí a tentýž problém je pak viděn jako např. přemrštěná spotřeba u konzumní společnosti (která nepanuje všude), jinde zas příliš mnoho dětí tam, kde je neuživí - např. proto, že nemají zemědělství na úrovni. Ale to pak jsou jednotlivé různé problémy jednotlivých společností - ne problém Země, že je na ní moc lidí. Odtud pak už je jen krůček k požadavku redukce a nejsem si pak jistej, jestli by se to dalo označit za zneužití teorie - by pak bylo otázkou, jak jinak tu redukci (v zájmu Země) provést.

Ad ten článek. A ono je to dost i o té současné diskuzi-nediskuzi o ... jak se tomu teď říká ... globálním oteplování. No, tak se tomu teď neříká, ale to je jedno.
Co chci říct, něco jinýho je mluvit o oteplování, něco jinýho je to redukovat jen na boj s emisemi CO2, ale taky něco jinýho je do toho zamotávat znečišťování vzduchu, vody, půdy, a celkově vztah člověka k přírodě. Témata spolu většinou (ne vždy!) souvisí, ale protože se jedná o jiná témata (dyk i tahle naše diskuze není o globálním oteplování), mají jiná řešení.
V tom současném mainstreamu okolo globálního oteplování se má situace tak, že se prosazují různé ty nesmyslné (na tom trvám) boje s emisemi CO2, biopaliva, redukce krav a jiných producentů metanu. Vše proto, aby teplota nešla nahoru nebo nešla tak rychle. Navzdory vědeckým faktům - na který např. ten článek upozorňuje, tj. že teploty se mění z tolika jiných důvodů.
K oteplování (resp. pohledu klimaskeptiků) dál patří otázky typu jak to, že když se teda otepluje nadměrně, kvůli vlivu člověka, kterej moc spaluje fosilní paliva, jejichž spalování zvyšuje tu teplotu (což člověk dělá masově někdy od 19. století) - tak jakto, že zde bylo v letech 1940-1970 (cca) konstantní
 Komo Muž25 Kategorie
12.04.2009 14:04:23
Tak jsem si ten článek přečetla. Celý ten článek na mě působí, že nás chce moc uchlácholit, něco jako my nic my muzikanti, tady nejde jen o fosilní paliva a CO2, tady jde také o to, že neustále stavíme a stavíme a usurpujeme z přírody, nezastavím se ani před deštnými pralesy, které podle Lovelocka hrají důležitou roli v samoregulaci.
(Představuji si Gaiu jako systém, kam patří zvířata, lesy, bakterie atd., které si dokázali udržet vhodné podmínky pro život).

Pár poznámek, co mě při čtení napadlo.
Autor tam píše, že IPCC přeceňuje oteplovaní spojené s CO2.
Lovelock srovnává dnešní vzestup oxidu uhličitého (způsobeno naší činností) s přirozeným vzestupem, který ukončil dobu ledovou. Domnívá se, že v tomto století se hodnota přírůstku bude rovnat přírůstku před 12000 lety (myslí si, že to bylo selháním „pump“ ), proto se domnívá, že nastane klimatická změna (jako ta co začala koncem doby ledové a trvá doteď).
Tady bych ještě chtěla ale upozornit, že Lovelock nesouhlasí se vším, co IPCC hlásá (např. v knize kterou jsem již zmiňovala - Gaia vrací úder), taky nesouhlasí s některými aktivisty a kritizuje kroky vlád ohledně životního prostředí.
Dále tam autor píše, že průměrné globální teploty téměř nikdy nevyskočili o více než 10 stupňů nad nebo pod dnešní teploty. Tak mě napadlo - právě díky samoregulaci?
Pak píše, že nebude mluvit o tom, jak se v historii měnila koncentrace kyslíku a dalších veličin - Lovelock to v jedné ze svých knih krásně popisuje:-)
 pampidam Žena Kategorie
12.04.2009 07:51:50
Komo
\"To, že jsme tuhle kulturu nahradili jakousi pseudokulturou konzumu a materialismu a velmi často se chováme stylem ničit, spotřebovat - to ještě není argument pro pohled stavějící na první místo Zemi\"

Podle mě Lovelock nestaví na první místo buď člověka nebo Zemi - on nám právě ukazuje, že je tady jeden velký systém a my jsme jeho součástí, je to náš domov, tak proč si ničit vlastní domov? Pokud bere, že naše kultura je jeden z podsystému, tak ano pak je Země nad námi.
A tady jsem se Tě chtěla zeptat - ty si tedy myslíš, že člověk je nad přírodou a celou Zemi? Myslíš, že přírodu dokážeme ovládat, podmanit si ji a rozhodovat, co s ní bude?
Představa, že buď člověk nebo příroda se mi nelíbí, proto se mi líbí jeho teorie - velký systém, jehož jsme součástí, je v zájmu všech se chovat v souladu s přírodou.
Já mám spíš z Lovelocka pocit, že příroda ano, člověk ano i s jeho vymoženostmi, ale nějak v souladu s přírodou. To píše na závěr jedné ze svých publikací. A taky tam píše, že se ho lidi často ptají, jak žít s Gaiu v souladu a on odpovídá, že nemá právo někomu říkat jak žít, že Gaia je teorie a chtěl ukázat jiný pohled na to všechno.

\"ale minimálně bych si dovedl představit, jak na základě gaia-centrismu bude vyhlášen třeba požadavek redukce počtu lidí na planetě - z důvodu, že to ona nezvládá regenerovat ...\"
Přiznám se, že takhle dalece o tom uvažovat mě nenapadlo. Pokud si ale dobře pamatuju z knih od Lovelocka a jeho návrzích, jak tedy Zemi pomoci, nic o redukci lidí tam nebylo. Sice poukazuje na to, že je nás mnoha, ale o redukci nic nepíše. Tady jde spíš o to, že pokud by se tato teorie prosadila nebo ji brala vážně širší veřejnost (což si nemyslím, že se stane) nesměla by se zneužít. Všechno co se zneužije je zlé. Ale já beru Gaiu jako teorii o živoucí Zemi, která je schopná regulace, beru to jako jeden z pohledů, jak se dá na Zemi nahlížet, je mi to blízké, ale neznamená to, že bych tu chtěla redukovat lidi a podobně.
Jo snad se dneska k tomu článku dostanu, mám celý víkend pracovní a chtěla jsem mít na ten článek klid:-)

Asi se už pořád opakuji, ale takový je můj pohled, tvůj je jiný:-)
 od pampidam
12.04.2009 01:06:15
pampidam:
To, že je na prvnim místě člověk - ještě v žádnym případě neznamená, že je vším a nade vším (mimo dejme tomu boha nebo bohů). Být součástí přírody, být tak nějak nejdůležitější součástí přírody (ať už z důvodů naší kultury a náboženství, vycházející z křesťanství, tj. postoj, že bůh dal člověku Zemi k opatrování a rozvíjení božského díla) a přetvářet jí - ještě automaticky neznamená se chovat jako sobec a ničitel. Ne, naše kultura (vycházející z židovsko-křesťanských základů) právěže prosazuje chování člověka, jako správce, jako moudrého vládce, který využívá, přetváří a zároveň ctí přírodu.
To, že jsme tuhle kulturu nahradili jakousi pseudokulturou konzumu a materialismu a velmi často se chováme stylem ničit, spotřebovat - to ještě není argument pro pohled stavějící na první místo Zemi (nebo jiný abstraktum, jakkoli personifikovaný nebo do určitý míry zhmotnělý). Dejme tomu, že v umírněné Lovelockově podobě tenhle gaia-centrismus nemusí škodit, ale obávám se, že dává základy k cestě do pekel dlážděný dobrýma úmyslama (stejně jako nás Hitler chtěl zbavit méněcenného genetického materiálu - méněcenného z hlediska tehdejšího stavu vědy, stejně jako nás chtěl osvobodit komunismus). Zatím jsem to ještě nezkoumal hlouběji (ale brzo budu muset, dost mi to koliduje s diplomkou), ale minimálně bych si dovedl představit, jak na základě gaia-centrismu bude vyhlášen třeba požadavek redukce počtu lidí na planetě - z důvodu, že to ona nezvládá regenerovat ... což si ostatně nedovedu dobře představit, jak by to racionálně a skutečně vědecky bylo vypočítáno, hlasy kritiků (i z ostatních věd) vyslyšeny a vyargumentovány ... ne, skutečně, když vemu, jak se argumentuje proti Klausovi nebo Lomborgovi a jiným, nevěřim tomu, že nás spasí teorie (dejme tomu že teorie), která nemá v popředí člověka.
Na to, abysme se chovali k přírodě slušně nepotřebujeme teorii/náboženství/ideologii založené na personifikaci nebo zbožštění Země. Vidím ji jako nebezpečnou, byť bych dokázal připustit, že to s náma myslí dobře. Ale to nestačí.

Btw., k těm ledovcům - ledovce tály a obnovovaly se a tály a obnovovaly se ... v minulosti už tolikrát. Bývalo jich víc než dnes a také bývalo jich méně než dnes. Odrážely víc paprsků a odrážely méně. I bez člověka. Na to má vliv tolik faktorů, mimo Zemi, na Zemi, že bych to zrovna neřešil. Ostatně v tom článku to je.
 Komo Muž25 Kategorie
11.04.2009 11:45:54
Komo, ano souhlasím, že se odvrací od antropocentrismu, ale nemyslím si, že se odvrací od člověka, spíš se snaží poukázat na to, že jsme součástí celého toho systému a máme právo tady žít, ale nechovat se jako hovada. A ani nesouhlasím s tím, že má své nezpochybnitelné dogma, kolikrát v jeho textech najdeš větu domnívám se, nemusí to tak být, ale vycházím z toho a z toho a často ve svých publikacích píše, že se může samozřejmě mýlit. Podle mě je to vědecká teorie (viz. jeho Svět sedmikrásek, na kterém se snažil celou tu teorii vysvětlit), on sám v jedné publikaci píše, že ho ani nenapadlo, že by to někdo mohl brát jako náboženskou teorii. Naopak si myslím, že ho dost zajímá, co je dobré pro člověka, vždyť upozorňuje na to, že pokud se něco nezmění, tak stav, který tu bude - pro člověka vhodný nebude. Ano kritizuje naši sobeckost, nenažranost a Zemi staví nad nás, ale já s tím souhlasím, nevím, proč bychom si měli myslet, že my jsme nad Přírodou, že jsme víc než ona a dokážeme si ji podrobit (jak to píše Šmajs ve svých dílech - není ohrožená Příroda, ale naše kultura, protože příroda se s námi dokáže vypořádat).

"Právěže tenhle pohled, že Země je živý regenerující organismus - tímhle stojí proti člověkovi. Tímhle mu automaticky činnost člověka v přetváření přírody k svýmu obrazu pokládá za špatnou činnost, která je tak špatná, čím obtížnější je pro Zemi to napravit."
Ano Země je živý regenerující organismus, ale my jsme jeho součástí. Nemyslím si, že činnost člověka pokládá za špatnou, to ne. Jen ukazuje, že se některé věci dají dělat jinak, abychom tolik Zemi nezatěžovali (např. prosazuje jadernou energii, tady bych odkázala na jeho knihu, která teď vyšla v ČR - Gaia vrací úder - tam popisuje, co bychom mohli dělat, aby tu nebylo stále tepleji a dalo se tu dál žít a odsuzuje některé kroky rádoby ekologů a to se mi právě na něm líbí, že nepatří k těm, co řeknou: Ano jenom větrné elektrárny a basta fidli nebo ne, žádné takové a konec, spíš vysvětluje proč ano a proč ne a kdy ano a kdy ne, nemám z něj pocit, že by něco čtenáři nutil). Mně prostě jeho teorie přijde logická - např. to, že se bojí tání ledovců, protože ledovce odrážejí sluneční záření a když roztají a nebudou tu, nebudou ho odrážet, bude tam "černé místo", která naopak to sluneční záření bude přitahovat.

"Další věc je to, že pokládá za dobrý a správný ten stav, jaký byl bez člověka. Nebere na něj ohled. Nebere ohled na lidské potřeby, např. na to, že chce-li se zahřát a neumřít zimou, tak pokácí strom."
S tím taky nesouhlasím, podle mě bere ohled na člověka, jen mu ukazuje, že si může zatopit i jinak než tím, že pokácím strom, šetrněji pro Zemi. Podle mě považuje za dobrý stav pro Zemi dobu ledovou, to je podle něj vhodné klima pro Zemi, ale myslím, že člověka nijak neodsuzuje za to, že tu je a za jeho činnost, jak už jsem psala, ukazuje na to, že se věci dají dělat s ohledem na Zemi - na náš domov.

Celkově s ním souhlasím, ne se vším to je pr
 pampidam Žena Kategorie
11.04.2009 00:27:44
pampidam:
Celá Lovelockova teorie je založená na odstupu od antropocentrismu k něčemu jinýmu, když ne ekocentrismu, tak gaiacentrismu nebo jak to nazvat. Prakticky má svoje základní nezpochybnitelný dogma (jakou mají náboženství, nebo ideologie - tj. politická náboženství, např. komunismus měl, že je historicky objektivně dán jeho příchod). A taky je její průser v tom, že se odvrací od člověka a chce jednat ve jménu něčeho vyššího.
Ty prvky ideologicko-náboženské tam prostě jsou. Marx byl ostatně taky vědec, nacismus a rasismus byly taky postaveny na tehdejším stavu vědy.
Ten problematickej odvrat od člověka se právěže taky projevuje v tom, že uvažuje o tom, co je správné/ideální/normální pro Zemi - např. co se týče ideální teploty a klimatu. Méně ho už zajímá, co je dobrý pro člověka, pro lidi - stejně jako to nezajímalo třeba totalitní ideologie. Tím neřikám, že je to totalitní ideologie, jen to, že je tam stejnej problematickej a nebezpečnej základ. To vim, já jsem ve svých nácti měl obrovskou tendenci uvažovat stylem Země=analogie k lidskýmu tělu, z toho plyne, že člověk a jeho chování na Zemi se analogicky rovná - rakovinotvroné buňce.
Co se týče těch katastrof, že zrovna teď už je klima moc jiný a kvůli člověku a Země nezvládá regenerovat - beru to za poplašný zprávy, takovejch už tu bylo.
Člověk svou činností planetu přetváří, né, že ničí. Vysazení jiných stromků na místo původního pralesa není ničení. Právěže tenhle pohled, že Země je živý regenerující organismus - tímhle stojí proti člověkovi. Tímhle mu automaticky činnost člověka v přetváření přírody k svýmu obrazu pokládá za špatnou činnost, která je tak špatná, čím obtížnější je pro Zemi to napravit. Je to základ pro negativní pohled na člověka. To je nebezpečný. Já trvám na tom, že lidská činnost není apriori špatná.
Další věc je to, že pokládá za dobrý a správný ten stav, jaký byl bez člověka. Nebere na něj ohled. Nebere ohled na lidské potřeby, např. na to, že chce-li se zahřát a neumřít zimou, tak pokácí strom. Z hlediska Lovelocka je to v podstatě špatnou činností (byť ne zas tak moc, páč to Země zvládne zregenerovat). Ne. Je-li to nezbytné pro člověka, tak to není apriori špatné. A je-li to dobré pro člověka (a především z dlouhodobého hlediska), pak je to dobré.
Takovejch teorií, co odsouvaly jedince někam na vedlejší kolej, už tu bylo. Všechny byl antihumánní. Bohužel, některé se realizovaly.

Poslední dodatek - radikálních změn se nebojím tím víc, čím víc čtu racionální fakta (v nácti jsem jich znal minimum). A argumentace. Lomborg je v tomhle bezkonkurenční.
 Komo Muž25 Kategorie
10.04.2009 10:11:26
Opravdu poslední dodatek: Já si naopak myslím, že radikální změny hrozí.
 pampidam Žena Kategorie
10.04.2009 10:00:35
Komo: Ještě dík za odkaz, kouknu později, teď mám docela fofry, jen jsem chtěla reagovat.
Jinak tímhle jsem se začala zabývat nedávno, někdy minulý rok, takže nemám zdaleka vše načteno.
 pampidam Žena Kategorie
10.04.2009 09:59:00
Komo:
Nesouhlasím s tím, že Lovelock je náboženská popř.ideologická záležitost a Lovelocka považuji za vědce, nevím proč ty ne (myslím že je biofyzik, biochemik, účástnil se v NASA programu, kdy zjišťovali život na Marsu, laika by si tam asi nepřizvali). Ano Gaia je teorie, část vědců s ní souhlasí, část ne.
Vím, že už kdysi tu byly cykly, kdy se ochlazovalo a oteplovalo, ale asi jsem se špatně vyjádřila. Myslela jsem to tak, že Země jako živoucí planeta dokázala udržet takové klima, aby bylo dobré pro život na Zemi, což už teď nedokáže právě kvůli naší kultuře. Myslím si, že někdo určitě přežije, nicméně člověk to asi nebude a pokud ano, tak zbyde jen hrstka.
(Ještě bych k tomu doplnila, že Lovelock píše, že pokud má klima vzdorovat zvyšující se teplotě Slunce, pak jsou pro Zemi normálním stavem glaciály a meziledové doby jako tato je stav patologický)
Kultura není založena na ničení ekosystémů, ale rozpíná se nebo jak to říct. Když tu kdysi pobíhalo pár lidí, kteří měli malé políčko, o které se starali a pak se přesunuli dál, dokázala se tam ta příroda (ta původní obnovit), teď to už nedokáže. Lidí je teď příliš mnoho. A to že zušlechťujeme krajinu nám nepomůže, nepomůže nám to, že jsme někde vykáceli původní les, co tam byl a jinde nasadíme svůj, to je prostě zásah do přírody (a asi si neuvědomuje, že my nejsem nad ní, naše kultur a my lidé jsme podsystémem celé přírody). Zde bych odkázala na knihu Lovelocka - Gaia živoucí planeta na stranu 140 až 142, kde popisuje příklad biologa, který vysadil rostlinu, které mimo jiné měla zastavit šíření pouští a jak to dopadlo. Je sice hezké, že zušlechťujeme krajinu, ale nikdo nám nedal právo zpustošit tu původní.
Neříkám, že kultura je špatná, když se podívám na začátek toho všeho, tak to člověk dělal, proto aby přežil a určitě si neuvědomil následky.
S tím, co píšeš o CO2 souhlasím.
Na závěr bych chtěla napsat, že není až tak důležité, jestli za oteplování může více člověk nebo je to přirozený vývoj (i když je asi jasné, co si myslím), ale něco s tím dělat, něco rozvážného, efektivního (ale ne to, co hlásají někteří rádoby ekologové)...
 pampidam Žena Kategorie
10.04.2009 00:07:22
od pampidam:
Lovelock je náboženská, popř. ideologická záležitost, daleko víc než vědecká (ostatně komunismus se taky oháněl "vědeckostí"). Někdo zbožšťuje a klaní se bohu, jiný lidu, jiný führerovi (Kimovi, Maovi, Fidelovi, atd.), někdo Zemi.
Jakožto takovou ji nemohu brát vážně, když předpovídá, že brzy budou panovat nesnesitelné klimatické podmínky. U prognóz přeci jen budu spíš věřit vědcům.
Píšeš, že záření Slunce bude větší. Ale to větší záření má jisté důvody (totiž jisté sluneční cykly) (např. zde http://neviditelnypes.lidovky.cz/veda-ra cionalne-o-pocasi-a-podnebi-dlk-/p_veda. asp?c=A090126_210533_p_veda_wag ) a tytéž důvody pak zase vedou k menšímu záření a tedy ochlazování.
Vliv člověka je zanedbatelný - už z těch důvodů, že kdysi bývaly větší cykly ochlazování a oteplování, že i v minulém století byly desítky let, kdy se ochlazovalo (a strašilo s globálním ochlazováním) nebo oteplovalo (a strašilo s oteplováním).
Naše kultura že ničí ekosystémy? Definuj přesněji. Kultura sama o sobě není založená na ničení ekosystémů. A na druhou stranu, a to především - člověk mění krajinu, ale také ji tím zušlechťuje a svou činností (třeba tím, že sází nové stromy) pomáhá přírodě se obnovovat. Nebo myslíš, že ty všechny lesy a příroda okolo nás (i v ČR) je původní? Ne, je to výtvor té tvé kultury a rozhodně to není ukázkou ničení ekosystému. Je ostatně i v lidském zájmu, mít pěknou přírodu okolo. Sice to nedělá člověk všude, ale nejsou to kulturní důvody proč tomu tak je (např. pralesy se kácí z ekonomických důvodů - a z týchž důvodů, poptávce po dřevě, se vysazují nové lesy, jinde; dokonce statisticky množství plochy lesů na Zemi narůstá - já zas vycházím z Lomborga).
To, že se nemusíme obávat jezdit auty a topit v kamnech - ještě neznamená, že musíme nebo bychom měli plýtvat. Využívání zdrojů a plýtvání jimi je rozdíl, pozor.
Dále k současnýmu sporu o klima - to je samý omezování emisí CO2, popř. fantasmagorickejch návrhů snížit konzumaci masa, tím počet dobytka (apod.), kterej produkuje moc metanu, kterej otepluje. Toť prakticky vše - o dalších plynech (vodní pára, aerosoly, aj.), co oteplují a jak moc oteplují, klimaalarmisté nechtějí ani slyšet. A stejně tak nechtějí ani slyšet o výpočtech, které říkají, že všechny ty nesmysly s omezováním emisí CO2 způsobí jen oddálení problému o pár let za neskutečný prachy - který by snadněji šly využít na adaptaci na změny (nebo k vynalezení továren, filtrů nebo jich zařízení, co by méně škodily životnímu prostředí). Nebo třeba na výuku k šetrnému zacházení - tj. ne k zákazu ježdění auty a topení v kamnech, ale k ježdění auty a topení v kamnech jen když je to potřeba.

Já si obecně myslim, že radikální změny nehrozí, a ty, co se dějí, na ty se ani nebudeme muset kdovíjak namáhat s adaptací.
 Komo Muž25 Kategorie
09.04.2009 18:59:57
Emzoň : Stručněji to nejde, to by měli zase lidi kecy...
 libik Muž32 Kategorie
09.04.2009 18:54:55
libik: Jinak nevim proč to sem dávaš, když je to totáloně celý zkopírovaný, stejně to nikdo číst nebude.. Provokace adminů?
Smajlík  Emzoň Muž15 Kategorie
09.04.2009 18:53:56
xZdenish: Víš že sem to sem chtěl zrovna napsat?:)
 Emzoň Muž15 Kategorie
09.04.2009 18:23:29
Ještě bych dodala, že část vědců se domnívá, že do 5 lety tyto změny pocítíme.
 od pampidam
09.04.2009 18:22:16
"Podle vás se tedy nemusím bát topit v kamnech, jezdit autem a používat energii z tepelných elektráren, protože tím rozhodně nepřispívám k neodvratitelnému globálnímu oteplování."

Nesouhlasím, pokud budu vycházet z Lovelocka a jeho teorie o Gaii - živoucí planety schopné samoregulace, s kterou souhlasím.
Ano země prošla několika změnami teplot a dá se očekávat další změna a protože záření Slunce je větší, tak je jasné, že tu bude tepleji, ale my lidi a naše kultura ke globálnímu oteplování taky velmi přispěla. Naše kultura, která ničí ekosystémy (kácení deštných pralesů, to že je spoustu zemědělské půdy, města, ano i to že jezdíme auty) přispívá k tomuto problému. Díky tomu selhává systém samoregulace Země a bude tu tepleji, ze zimy bude jaro, z jara léto a léto bude nesnesitelné až bude pro nás nesnesitelné v takovém klimatu žít a moc nás to nepřežije.
 od pampidam
09.04.2009 17:58:27
xZdenish : Ne, to je proto, aby se lidi nemuseli dívat na externí odkaz. Nevidím důvod proč to přesouvat do vzkazů(jde tady o diskuzi) a není důvod to mazat(zkopíroval jsem to, protože narozdíl od daného člověka nejsem odborník).

Pan Mobil : Trochu konstruktivní názor, když už.
 libik Muž32 Kategorie
09.04.2009 17:50:33
Piš raději jenom ty vtipy..
Smajlík  pan Mobil Muž10 Kategorie
09.04.2009 17:22:59
Svůj příspěvek jsi vložil(a) do nespravné kategorie. Bylo provedeno přesunutí. V případě opakování hrozí blokování vstupu na portál. Prosím zvol příště správnou kategorii. Děkujeme za pochopení.
Smajlík  Administrátor Muž Kategorie
09.04.2009 17:22:47
Mám chuť ti to smazat, bo nevim, proč jsi to sem celý kopíroval, když stačil bohatě ten odkaz, ale abych projevil dobrou vůli, hodim ti to jenom do vzkazů :)
Smajlík  xZdenish Muž27 KategoriePřidání rozhřešení Starší zpověďNovější zpověďHlavní stránka
TVÁ PŘEZDÍVKA:

OPIŠ BEZPEČNOSTNÍ KOD:
Captcha

Tento inzerat koupíte on-line od 100 Kč.
Přidej inzerát on-line od 100 Kč
TEXT ROZHŘEŠENÍ:

PŘILOŽ SMAILÍKA:
Smail Palec nahoru Smail Hrozící Smail Drží palec Smail Není to důležité Smail Dostaneš do huby Smail Smutný Smail Cože?? Smail Safra Smail Pusinka
jupííí tak bacha držím palec to je fuk tumáááš ach jo no nééé ?! safra mmmuc
(žádný )


Nejlepší chorálová skupina světa... GREGORIAN 2020 ...20th ANNIVERSARY WORLD TOUR.

REKLAMA
Copyright 2003 www.zpovednice.cz + www.spovednica.sk