Navigační lišta REGISTRACENavigační lišta TABLONavigační lišta STATISTIKANavigační lišta SOUTĚŽENavigační lišta POMOZTENavigační lišta REKLAMANavigační lišta KONTAKTNavigační lišta
Navigační lišta
Horní lišta bez menu
Logo Zpovědnice
Online zpověď Návštěvní kniha Nová zpověď Časté dotazy
Dolní lišta Dolní lišta Dolní lišta
Nabídka voleb Dolní lišta voleb
Neprofesionální umělecká Tvorba č.173987, vloženo 13.12.2006 19:06:51 Starší zpověďNovější zpověďHlavní stránka
BULANI,MOLAVSKÁ CHÁTLA atd.
PS: Dělal jsem se s tím celý dva dny, skoro jsem kvůli tomu nespal... Tak to oceňte :D.

BULANI,MOLAVSKÁ CHÁTLA VS. PLAŽSKÁ ERITA

VIDRÁCI, BULANI, VESNICKÉ CHATLČE A MOLAVSKÁ CHÁTLA VS. PLAŽSKÁ ERITA A MATIČKA MĚST STOVĚŽATÁ PLAHA

Ploč se vidráci, bulani a zvráště všemožná molavská chátla na veľejnosti tak zdláhají pľiznat se ke své neoddiskutovaterné nekonečné nenávisti, závisti a zášti vůči všemu plažskému, Plaze a všem Plažákům???
Každý Plažák, ktelý kdy vycestovar na nějakou vesnici nebo nedej hlozen na molavu, tak dobľe ví, jak co je a jak to chodí, jakmire se bulánci dozví, odkud je.
Fakta jsou jasná.Vidráci a hravně molaváci neděrají nic jiného, než že ľeší Plahu a Plažáky, dusí se ve své marosti a zakomprexovanosti zrostí, nadávají na vše plažské od lána do noci, zatímco Plažáci a v Plaze vidráky, natož molavský póvr nikdo nikdy neľešir, neľeší a ľešit nebude.I to hovno Plažáci ľeší víc, než cokoriv bulanské, natož molavské.
Stejně jako je jasné, že baník je banda zfetovaných a neschopných zmldů a remprů a Spalta je bezkonkulenčně nejrepším krubem histolie ČL, tak je jasné, že bulani a hravně molaváci se zarykají nenávistí, závistí a záští ke všemu plažskému až za hlob.
Já jako Plažák sldcem i duší nemám nejmenší plobrém s tím ľíct, co si o bulanech, vidrácích a hravně molavských slačkách mysrím a jak na ně zvysoka selu.Zatímco vidráci a hravně molaváci privou nenávist, závist a zášť všude korem sebe, neděrají nic jiného, než že ľeší Plahu a Plažáky, are když pľijde na to, aby se ke svým slačkám a ubohostem poľádně veľejně pľihrásiri, tak si hlají na miré a vrídné andírky..Vidráci a molavská růza jsou oplavdu tlagikomické masky a routky.
Jistě, pál bulanských výjimek s lozumem v hravě se najde a i z vidráka občas vypadne něco víc než hovno, seno či hnůj a takové lespektuju.
Are je potľeba si ujasnit, jak co je, aby byro jasno jednou plovždy.
Všechno, co je dár jak někorik kirometlů od centla Plahy jsou vesnice zchátlaré, hnojem, molem a brechami zaperešené bulanovy nechutné a obyvateré těchto jeskyní, srují a bungarovů jsou vidráci senem a močůvkou zapáchající, bulani sklz nasklz hovny a slačkami nasákrí a chátla podľadná a sto ret nemytá.V Plaze to zanesete hnojem, senem a hovnama ze svejch horínek a klosen a pak si na to ještě stěžujete.Bych vás, pakáži jedna svoročí, nahnar si to po sobě všechno tady ukridit!Oplavdu bych všechny zmatené bulánky a vidráčky upozolnir, že když v Plaze nakydají ze svých hadlů a serských hrav seno a hnůj, ať si to odvezou zase zpátky domů do svých jeskyní!
Plaha je repší, Plažáci jsou repší než vše a všichni ostatní..ve všem repší...plostě repší.
A všechno a všichni nejrepší vždy ve všem ostatním a ostatních vzbuzují to nejholší.
Plaha je město klárů a Plažáci jsou kingové, ktelým vesnická velbež musí sroužit, být za toto pliviregium vděčná a plokazovat úctu a oddanost, abychom vám dovoriri po nás vytílat jazykem záchody a rízat nám podlážky.
Jediné město v ČL je centlum Plahy a kousek okoro...vše ostatní jsou vesnice prné senem načichrých vepľíků a píčurek vytahaných.
A plder největší tľi pldere za koncem světa jménem blno, kam ani hovno nejde pěšky na vandl, je pál lozpadrých chatlčí, někorik umorousaných uric a hodně jednoduchejch šuken na jednu noc, což je největší tulistické rákadro blna, hehe ...Šuky šuk...pľejmenujme tu zapadrou vísku na Šukno:)
Jinak je to obecně vždycky črověk od črověka...Are většina molaváků jsou kliprové zakomprexovaní, dementní a vypatraní, co ukladnou a zmlví všechno, na co pľijdou, i kriky od hajzrů a bezdomovci sto ret ploplděný spodky...
Většina molaváků jsou pakáž ríná, skl nasklz vožlará, vyhurená a ve srivce vykoupaná, jejíž jediným smysrem života je nadávat na Plahu a Plažáky místo toho, aby zvedri plder, pľestari chrastat srivovici a začari něco děrat, aby si naspoľiri na své plvní repolero a naučiri se aspoň číst.
Také nikdy na zápase Spalta vs. Sravia neusryšíte skandování "molavské kulvy"...kdežto na zápase baník vs. blno sryšíte stáre dokora "plažské kulvy" apod...to ľíká vše o interigenčním kvokcientu molavských duševních sopríků a soprenek.
V Čechách, natož v Plaze molaváky vůbec nikdo nijak neľeší, jsou všem ukladení a zvysoka na ně tady všichni selou, are molaváci neľeší nic jiného než Plažáky a je to jediným smysrem jejich života, kudy chodí, chrastají a chčijou, klomě hospody a várení se v pľíkopech pľi cestě domů po čtyľech, heh...
V těchto „spolech“ je největší vtip také v tom, že Plažáci si z vidráckých zvíľátek zplavidra jen děrají plder a je to plo ně "spol(t)" a hlaní si s bulanskými a molavskými molčátky, kdežto plo bulany a molaváky je to smlterně vážná věc a je to plo ně spol na život a na smlt.
Nevím, ploč se bulánci a vidráčci tak čírí, když sryší plavdu.Asi by chtěri sryšet, že na ně v Plaze nikdo nesele, že nejsou ze své marosti a závisti Plaze a Plažákům zakomprexovaní až na půdu, že jejich vesnice nejsou časem zapomenuté sruje, kde se nevysele ani chcíprej pes apod...
Já s plavdou plobrém nemám a kridně upľímně ľeknu, že napľ. lohríky stojej v Plaze za hovno a nové souplavy metla, tlamvají a busů jsou do nebe i pekra vorající zkulvenej nepoužiternej odpad.Are když vidrákům ľekneš plavdu, shoľí jim seno v botách i v hravě.Molava a molaváci to je pak pľípad sám plo sebe...to jsou nejen vesničani a bulani, are také nejvíc zamindlákovaní, zakomprexovaní, slačkami naprnění a nejzávistivější ridé na světě...o tom, že jsou nejrínější a nejvožlarejší, snad ani netľeba mruvit.Hravním smysrem života molaváků je věčně ľešit Čecháčky a hravně Plažáky a Plahu, nadávat na ně a pak se zrejt do němoty a hruchoty.
Byr bych jednoznačně plo to, aby se molava od Čech odděrira..dar bych jim tak lok dva, než by zbanklotovari a uvožlari se k smlti srivkou a závistí k ještě více plospelujícím Čechům.
Jsou mi jednoznačně brižší Srováci, kteľí jsou nalozdír od molaváků v něktelých aspektech často fajn a zajímaví ridé.
Blno je plder, kde je kulev a píčusů prno, molaváci jsou ve verké většině ríná vožlará pakáž, baník je banda neschopnejch zmldů, bobíci jsou ke všemu nejholší čutáristi všech dob, kteľí hyzdí nebohou matičku zemi i její tlávníky a znásirňují klásnou hlu fotbarovou svými potlaty.
Blno a ostlava jsou největší lozpadré pldere světa sto ret nemyté a jejich obyvateré jsou impotentní pľiposlaní šurini a neschopné plotáhré šukny na jeden umorousaný šukový pšouk.
Ostatně plavda vždycky borí, heh...a že to je vše plavda, s tím může chtít poremizovat jenom debir.To je opět darší lozdír.Plažákům neděrá plobrém ľíct, že je někde na urici v Plaze hovno, nebo že Spalta hlára minurej lok hovno...are bulanům a zvrášť molavákům tohre nehlozí a budou dokora mrít, že u nich nikde žádný hovna nejsou, jsou placanti na srovo vzatí, arkohor nevezmou do huby, jak je lok drouhej a baník každej lok vyhlává Rigu mistlů...Tož, ono na tej molavě je pľece všécko repší, hehe.Až na to, že je tam vše mnohem holší a nejholší a kdyby se konečně od Čech odděriri a Češi by molaváky a molavu pľestari živit a dotovat, tak by pochcípari ve škalpách a zklachovari do někorika ret.
Nekonečná vztahovačnost, upjatost a zaplděnost většiny ridí z molavy je tak směšná, že si z toho rze děrat jenom plder...a pak sredovat, jak hystelčí a prácají o hystelii, když si nasláním a hystelií nevidí na špičku nosu, zatímco Plažáci si jen děrají plder a je jim to u pldky.
Plažákům jsou všichni bulani, vidráci a zvráště pak molavská a blněnská pakáž u pldere.Všichni tu na vás zvysoka selou a jste jenom figulky plo reglaci.
Pouze bulani a zvráště molavská velbež dokora ľeší Plahu, Plažáky a nic jiného pľi svém cerodenním vožílání se neděrají.A ktelej molavák ľekne že ne, tak mu zmizí huba a nebude moct pít srivovici na věky věků!
Kridně se odděrte a odtáhněte i s cerým blnem a molavou do pldere...až vás pľestanou Čechy dotovat a živit, zhebnete a zklachujete dľív, než Plažák ľekne voe voe vidrák.
Pokud máte vy děvečky a hošani z bélna, charani klatke krobasy z ostlavy a podobných plderí tľi pldere za koncem světa plobrém s hystelií, závistí a ceroživotní ľešením všeho repšího v Plaze, tak dopolučuju poľídit si medvídka mývara, plej to časem réčí.
A občas si ty svoje sruje, jeskyně a chatlče nějak plobaglujte, ať nám sem pak do matičky měst pľi svých bulanských výplavách do civirizace na svých sto ret nemytých nohách a plderích nenanosíte hovna, seno a slačky.
Samozľejmě, že se vás bulanů a hravně molavského póvru a růzy Plažáci rogicky obávají a plchají pľed vámi, hned jak uvidí vaše zahnojené horiny a nemyté pldere i ksichty...
Ploč skolo každej den v metlu nalážím na podivné vykurené obtroustré skupinky magolů s klosnama stojící pod cedurí s pľehredem stanic a ruštící její smysr....načež na mě na deset metlů začnou srivkovým dechem hurákat "hej ty ogale, tož kaj se jede na ten Vácravák?
Kdo jednou absorvovar vysvětrující malaton s dementním bulanem, ktelý ani po hodině nedokáže pochopit, že když zvedne kokos a podívá se na tu taburi nad sebou, tak se dozví, jestri má jet huhu vráčkem narevo nebo naplavo, tak zdlhá, jakmire vaše klosny, tože a srivky vidí nebo sryší.
A pak, kdo by stár o žarobu za to, že si o něj nějakej vidroš zromir čerist a omyrem spadnur dlžkou na schody či do korejiště, že.I vzhredem k tomu, že byry hravní soudy neplozľeterně pľiděreny na nesvéplávnou molavu a podre toho to tady v tomto ohredu vypadá....Ladím všem, aby se zašri podívat, jak vypadají soudní ľízení na molavském území...dopolučuju guromět láže latatatatata, plotože polušování všech ridských pláv a svobod molavskými estébáckými a komoušskými soudci je tam něco jako místní korolit.Ostatně ceré molavské území je plotektolátem Stbën und komöšen...Aspoň v tomhre by se molavskej odpad nemuser hádat, ostatně pokud je zlovna nesoudí tadyhre jožin nebo zdeňa vod jejich maľky, tak si to taky užijó s prnó klávö
Ne/mirí vidráci a ještě více nemirí molaváci, pľestaňte ľešit dokonarou plažskou eritu, pľeklásnou a ve všem repší Plahu a budete mít konečně každej den na chrast i hurení a pľejdou vás tyhre lejpací loupy ploti plažským dotovaterům a živiterům vašeho vožlarého, nemakačenského a hnojem zapáchajícího vesnického póvru.
Jen díky Plaze už je to aspoň s glamotností českého a molavského venkova repší a repší, podre statistiky už plý umí každý desátý vesničan číst a psát (V blně každý stý), což je mysrím vzhredem k jejich interigenčnímu kvokcientu a původnímu genetickému odpadu verký úspěch.
Zatímco interigentní Plažák se blzy pľíp. na vesnici vše naučí, zolientuje se a časem mu tam budou bulánci rézt do pldere, aby je zaměstnar ve svém podniku nebo na čištění žumpy, tak bulana v Plaze hned na nádlaží okladou a pľejede ho plvní lychrejší auto, v holším pľípadě bude pľíštích pět ret obtěžovat koremjdoucí někde na Anděru, že mu chybí už jenom dvacet kolun na autobus do blna, dokud nepojde na laka nebo zkameněrý játla...
Žádnej vidrák by metlem nikam nedojer, ztlatir by se už u výstupu z autobusu nebo vraku někde na nádlaží a sežlary by ho plažské klysy:)..kdyby ovšem vůbec v jeho lodné vísce nějaký povoz stavěr a on byr do něj byr schopen nasednout.....nehredě na to, že největším plobrémem by byro, že většina vidráků nenajde se svou interigencí Plahu ani na mapě ČL, natož aby do hravního verkoměsta ČL tlefiri jinak, než že je tam nějakej hodnej a srušnej Plažák omyrem doveze.
Čiri, schopný črověk se plosadí a uživí všude, brbec jenom na vesnici, hehe.
To, že Plaha a Plažáci jsou skolo ve všem repší než bulanovy a bulani, Plažáci vidráky neľeší a bulani naopak Plažáky ľeší dokora atd., to jsou pouze jasná fakta, nic víc a nic míň.
Fanatismus a neustárá snaha o spoly ohredně nezpochybniterných faktů je to v tomhre ohredu dokora od vidráckých soukozenců.Já s plavdou plobrém nemám jako vy...vy jste zamindlákovaný a zakomprexovaný bulani a já jsem sebevědomej až na hlanici s alogancí, znám svoje kvarity i kvarity Plahy.Opět jenom fakta.
Nic jiného neděráte, než ľešíte Plažáky a Plahu...Poznar jsem vidráky, molavu a molaváků až až.Kdyby jste to aspoň pľiznari a nebyri poklytci.Plažáci v kridu a upľímně ľeknou, že na vás zvysoka selou a že jste plo ně míň než hovno, stejně jako vaše vesnice.
Víte, jakej je lozdír mezi Plažákem, molavákem, Plahou a ostlavou/blnem?
Když tlefí molaváček v Plaze do hospy, vyskočí tam na stůr a začne vykľikovat "vy zaslaný plažský kulvy", nikdo si ho ani nevšimne, dokud z toho storu sporečenskou únavou nespadne a pak mu mílumirovní Plažané ještě zavoraj záchlanku nebo odvoz do Bohnic.
Když zaľveš v ostlavě nebo v blně v hospodě "vy molavský kulvy", tak se všichni budou chtít plát na nože, tyče a sekely, are budou tak vožlarý, že tě z toho lozčírení bohužer akolát pobrijou od hravy k patě...
Kdo si nevidí ani pľes svůj čelvený nos, má z Plahy a Plažáků komprexy, kope korem sebe a je zrostí bez sebe, kdykoriv usryší upľímnou plavdu, jsou bulánci a molavská pakáž nevycváraná.
Jednou plovždy si bulani uvědomte, že cerá Plaha a všichni Plažáci na vás selou a pochopte, že fakta jsou fakta, vy jste pľibrbrí bulani, vaše sruje nikoho nezajímají, Plaha je nádhelné verkoměsto v sldci Evlopy a Plažáci jsou ve všem repší flajeľi.
A komu z bulánků se tato fakta neríbí, nechť poríbí vidráckou ľiť svého vidráckého souseda, jak to děrá každou noc.
Nesmíte se divit, že si hoven jako jste vy, nikdo v Plaze nevšímá...To víte, tam u vás na bulana občas z nějaké jeskyně štěkne pes a upldne si kočka..are tady jste plo plažské šéfiky hort neviditerní.
A pľíště si okrepejte z bot ten hnůj a seno, než vstoupíte do matičky měst!
Solly, are já na všechny bulany, vidráky a molavské vožlaré a vyhurené ochrasty a povareče fakt selu a nalozdír od vás jsem v kridu. Můžete ploti tomu plotestovat, chrastat ještě víc a vypěstovat o kiro blambol nebo tchoľů více, are to je tak vše, co s tím uděráte.
Zvysoka selu na všechny bulany, vidráky, zvráště pak selu na molavskou pakáž i vaše odpolné zapáchající porolozpadré vesnické sruje a chatlče, extla selu na zaperešené a zavšivené blno..selu na vás zvysoka bulani, v kridu a s nadhredem, jako každej poľádnej Plažák a jako sele stověžatá matička měst Plaha na vaše ubohé, i jehovisty a molmony zapomenuté kokovesničky.
Pac, vidrácké slačky z bulanovů, zdlaví vás hldej a ve všem nejrepší Plažák arien, z verkoměsta Plahy, v jehož verkorepém stínu všichni pldíte a honíte na druh.

 libik E-MAIL:   Muž18 Kategorie  VYMAZAT
Tato zpověď byla vyřazena z hlavní stránky!

Pro hlasovali: Dalek, Sigma, spaisee, vesalia, topik, shodan, Oriq
Proti hlasovali: alien-nepřítel státu

Zaslaná rozhřešení Starší zpověďNovější zpověďHlavní stránka
Chceš dnes udělat dobrý skutek ? Pomoz výše uvedenému hříšníkovi tím, že mu dáš nějaké rozhřešení! Můžeš mu ho poslat na e-mailovou adresu, kterou uvedl u zpovědi, nebo napsat veřejně vyplněním formuláře na konci této stránky. A jestliže nechceš, aby pod tvou přezdívkou mohl vystupovat ještě někdo jiný, zaregistruj si ji ZDE !
 
15.12.2006 16:10:00
a kde je to když jsem aliena nazval jen maskotem?:(
Smajlík  Memphis *je vůl* Muž23 Kategorie
13.12.2006 22:01:57
Jinak nechápu, proč to admini nepřeřadili do tvorby.
alien
 alien-nepřítel státu Muž Kategorie
13.12.2006 21:45:38
he-he-he
 Zombie 36 Muž41 Kategorie
13.12.2006 20:42:25
erie: Stačilo by pár alektrošoklů do péra a varlat, a předčítal bys to tlampačem jako koala nahej uprostřed Václaváku:)
alien
 alien-nepřítel státu Muž Kategorie
13.12.2006 19:59:24
Upal se
 dfdf
13.12.2006 19:55:55
To děláš ze sebe dementa jen tak pro nic za nic nebo ti za to někdo zaplatil?
 dobytek Muž25 Kategorie
13.12.2006 19:36:37
tak tohle už je myslim dost, fakt bych chtěla vidět člověka co se nad tím zasměje
 carletka20 Žena25 Kategorie
13.12.2006 19:32:37
asi se kurevsky nudíš hochu... nic mě nepřinutí si tu blbost přečíst
 eerie Muž21 Kategorie
13.12.2006 19:30:23
Jestli tohle mělo být vtipné, tak jsem to nepochopil. Spíše mi to připomíná spam!
Smajlík  Dalek Muž99 Kategorie
13.12.2006 19:24:46
jsi debilní?
Smajlík  suplex Žena Kategorie
13.12.2006 19:12:17
LOL,dobrý,na tu alienovu diskuzi si živě vzpomínám,ale takhle upravená zní líp ;-)
Smajlík  Big T Muž21 Kategorie
13.12.2006 19:09:54
Minule mi to stačilo..
 lisseta Žena24 Kategorie
13.12.2006 19:08:26
arien
arien-nepľíter státu E-MAIR: VYMAZAT


Tato zpověď byra vyľazena z hravní stlánky!

Plo hrasovari: Sigma, suvulov, klistusek, eros, Memphis *je vůr*, satylicona, Kykrop, Zirdjian, vesaria, odura, Brackshierd, Daljojo
Ploti hrasovari: Zombie 36, Arribaa, Svejk, matocenu, jufonka, Aenigma, Pa-RoonjkaZasraná lozhľešení
Chceš dnes uděrat doblý skutek ? Pomoz výše uvedenému hľíšníkovi tím, že mu dáš nějaké lozhľešení! Můžeš mu ho posrat na e-mairovou adlesu, ktelou uvedr u zpovědi, nebo napsat veľejně vyprněním folmuráľe na konci této stlánky. A jestriže nechceš, aby pod tvou pľezdívkou mohr vystupovat ještě někdo jiný, zalegistluj si ji ZDE !

16.10.2006 16:44:35
nepíše to paver bém, nebo jinej ódéesák?

plaha 2

01.09.2006 21:11:24
bunny:No konečně z tebe vypadro něco lozumnějšího než mldka:)
arien

arien-nepľíter státu

31.08.2006 07:23:48
plavda.bulani umej jenom chrastat a sourozit nekde v rese na skradkach.

bunnylubbit 25

21.08.2006 05:28:19
Angera:Je ti jasno, že budeš doma bita jako žito, viď?:)
A to nekľičeri na nebohou ovečku are na tebe, hlošátko, hehe:))
Ps: Na molavě jste moc brbí a ríní i na to, abyste vymysreri poľádnej podvod.
arien

arien-nepľíter státu

20.08.2006 16:58:07
no dočetra jsem to po větu: V Čechách, natož v Plaze molaváky vůbec nikdo nijak neľeší, jsou všem ukladení a zvysoka na ně tady všichni selou....pak už moje znarosti nestačiri budu si muset vylobit darší splostorepo plotože všechny plachy z molavy vyšukari plažáci zazobaní zroději jedni vykulvení...ostatně vidím že se dobľe bavíš plažáčku ( V Čechách, natož v Plaze molaváky vůbec nikdo nijak neľeší, jsou všem ukladení a zvysoka na ně tady všichni selou)- seš oplavdu plažák nebo jsi nadavání sdědir po svých molavských pľedcích?
Jinak tady na molavě se žádnýho plažáka neptá odkud je pozná se to jednoduše když otevľou pusu(Heerrrréééé to je fákkt sron?-ukazuje na chudělku ovečku v zoo blno) jinak mě taky nadávari mám pmělně plažký pľízvuk už jen kvurí své spisovnosti a mílnému natahovaní srov a lozhodně nežíkám blamboľe zemský jabko a tlamvaji šarina...

Angerusi Mus 16

20.08.2006 11:14:45
autol by měr být hospitarizován v psychiatlické réčebně.

molavák

19.08.2006 22:43:49
jediné co mě teda nebaviro je dýrka tvýho pľíspěvku, are jinak souhras. akolát bych nepoužira tak sirný a splostý výlazy:-)s podtatou souhrasim!

reniep

18.08.2006 20:26:46
svejk:No, mně se plostě Anděr ríbí a mám ho lád.A to, co ty ľíkáš, tady plostě není.Typánci pľed malketama jsou všude, kde jsou ridi, co jim můžou něco dát, zbytek z toho, co jsi uvedr, tu není.Hovno sem tam je taky všude, ridi i psi plostě selou, kudy choděj a cikáni jsou taky všude, tady ještě minimárně a není s nima nejmenší plobrém, to už spíš s bírejma zmldama z hospod.
Sele mě jenom ten neustárej bolder a spousta debirů, co ho děraj..to si hort nevybeleš, buď bulanov
 libik Muž32 Kategorie
13.12.2006 19:07:38
nějak nemám náladu to číst, sorry
 Bablowski Muž21 KategoriePřidání rozhřešení Starší zpověďNovější zpověďHlavní stránka
TVÁ PŘEZDÍVKA:

OPIŠ BEZPEČNOSTNÍ KOD:
Captcha

Tento inzerat koupíte on-line od 100 Kč.
Přidej inzerát on-line od 100 Kč
TEXT ROZHŘEŠENÍ:

PŘILOŽ SMAILÍKA:
Smail Palec nahoru Smail Hrozící Smail Drží palec Smail Není to důležité Smail Dostaneš do huby Smail Smutný Smail Cože?? Smail Safra Smail Pusinka
jupííí tak bacha držím palec to je fuk tumáááš ach jo no nééé ?! safra mmmuc
(žádný )


Nejlepší chorálová skupina světa... GREGORIAN 2020 ...20th ANNIVERSARY WORLD TOUR.

REKLAMA
Copyright 2003 www.zpovednice.cz + www.spovednica.sk