Navigační lišta REGISTRACENavigační lišta TABLONavigační lišta STATISTIKANavigační lišta SOUTĚŽENavigační lišta POMOZTENavigační lišta REKLAMANavigační lišta KONTAKTNavigační lišta
Navigační lišta
Horní lišta bez menu
Logo Zpovědnice
Online zpověď Návštěvní kniha Nová zpověď Časté dotazy
Dolní lišta Dolní lišta Dolní lišta
Nabídka voleb Dolní lišta voleb
Diskuze č.1156820, vloženo 19.01.2021 15:21:49 Starší zpověďNovější zpověďHlavní stránka
Žaloval jsem Čedok
Nedávno jsem tu dával příspěvek že možná budu žalovat alzu a překvapilo mě, kolik lidí ještě obhajuje korporáty, které udělají chybu a po vás chtějí, ať jí ve svém volném čase (=za vaše náklady, protože čas jsou peníze) napravujete.

No jako inspiraci pro ty, co se sebou vyjebávat nechtějí - jeli jsme na dovolenou s Čedokem a připlatili si dva tisíce za výhled na moře který jsme nedostali. Tak jsme to hned další den oznámili delegátce, která se tvářila že ok, že sepíšeme reklamační protokol (který jsme nakonec sepsali) a hotovo.

Pak nám přišel dopis přímo od advokátní kanceláře, že prý jsme delegátce řekli, že se stěhovat nechceme a že jsme byli happy s tím že naše dva tisíce propadnout Čedoku i bez výhledu na moře.

Tak jsme jim poslali předžalobní výzvu a hned na to přišel email že to přehodnotili a dva litry nám poslali (svině, moc dobře věděli, že soud by prohráli, ale takhle ojebávají 99% lidí, co do žádnýho sporu nepůjdou - už jenom proto, že advokát co pošle předžalobku je dražší jak ty 2 tisíce).

btw: Pro zajímavost kdo si chce zlepšit právní povědomí - i když někomu pošlete předžalobní výzvu a zaplatíte si advokáta (to jsou nemalé peníze), tak nemáte žádný nárok na "náklady právního zastoupení" a Čedok nám je samozřejmě nedal. Ale pokud to tam napíšete a oni vám to "radši" zaplatí, tak na tom můžete jenom vydělat. Obdobně jsme chtěli 5% namísto těch 2 tisíc, co jsme si připlatili, protože to vychází na víc a to nám samozřejmě taky nedali :). Opět - zkusit neuškodí.

btw2: Hned jak se to stalo, tak jsme to neřešili pouze s delegátkou, ale také posílali emaily s popisem celé situace přímo na čedok, abychom měli případný důkaz, že jsme to řešili a že to nebylo řešeno. Bez toho by naše situace byla dost nejasná, pokud by došlo k samotnému soudu, ale s nimi jsme měli velkou šanci že to vyhrajeme.

Tak tady je:

V Praze dne 8.10.2018

Předžalobní výzva k úhradě částky ve výši 2.679,10 Kč a nákladů právního zastoupení

Vážení,
obracím se na Vás v právním zastoupení mého klienta pana ***, nar. ***,
bytem *** (dále jen „klient“).
Klient s Vaší společností uzavřel dne 4.5.2018 smlouvu o zájezdu č. ***, destinace
***, v termínu ***
- *** pro dvě osoby za cenu celkem *** Kč. Součástí zájezdu bylo ubytování
v pokoji s přímým výhledem na moře za extra poplatek ve výši celkem 1980,- Kč.
Dne 2.7.2018 klienta kontaktovala e-mailem paní ***, administrativní pracovnice Vaší
společnosti, kdy klientovi uvedla, že údajně pokoje s přímým výhledem bohužel „nejsou“ a
„nemáte je od hotelu k dispozici“, proto údajně změnila pokoj na pokoj s bočním výhledem
na moře a požádala klienta o souhlas s dodatkem smlouvy, který připojila.
Na předmětný e-mail klient reagoval tak, že se změnou na boční výhled na moře nesouhlasil,
na což paní *** reagovala s tím, že se věc pokusí u zahraničního partnera vyřešit.
Dne 20. 7. 2018, tedy den před nastoupení zájezdu, klienta kontaktovala e-mailem
administrativní pracovnice Vaší společnosti paní *** DiS., která uvedla, že přes
veškeré urgence do dnešního dne neobdržela odpověď od Vašeho zahraničního partnera a
dodala, že klientem „požadovaný výhled na moře možná bude, ale nejste schopni jej
dopředu na 100 % garantovat.“
Klient byl dne 21. 7. 2018 v nočních hodinách ubytován v cílové destinaci a druhého dne
ráno zjistil, že jeho pokoj nedisponuje ani avizovaným bočním výhledem na moře, neboť
pokoj se nacházel ve střední části budovy směrem na druhé křídlo hotelu, navíc ve větší
vzdálenosti od moře, která do jisté míry sama o sobě výhled znemožňovala, což doložil
fotografií. Neprodleně dne 22. 7. 2018 klient uvedené řešil na schůzce s delegátkou, která
klientovi sdělila, že s ubytováním nic nezmůže, neboť pokoje s výhledem na moře nejsou
k dispozici, že mu přinese písemný vzor reklamačního protokolu a odkázala klienta přímo

na Vaši společnost. Týž den klient e-mailem reklamoval výhled na moře Vaší společnosti.
Dne 29. 7. 2018 pak klient zaslal vzorový reklamační protokol. Během měsíce srpna 2018 pak
klientovi dorazilo negativní vyřízení jeho reklamace s odůvodněním, se kterým se klient
nemůže v žádném případě ztotožnit.
Dle § 2537 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, má zájezd vadu, není-li
některá ze služeb cestovního ruchu zahrnutých do zájezdu poskytována v souladu se
smlouvou. Ubytování nemělo sjednaný výhled na moře, což klient bez zbytečného odkladu
reklamoval jak na místě delegátce, e-mailem centrále Vaší společnosti a zasláním vzorového
reklamačního protokolu.
Dle § 2540 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, má-li zájezd vadu a vytkl-li ji
zákazník bez zbytečného odkladu v souladu s § 2537 odst. 2 OZ, má zákazník právo na slevu z
ceny ve výši přiměřené rozsahu a trvání vady.
Klient považuje za přiměřenou slevu z ceny zájezdu ve výši 5 % z celkové ceny, která
představuje částku ve výši 2.679,10 Kč, kterou tímto uplatňuje.
Vyzývám Vás tedy tímto ve smyslu § 142a zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního
řádu, k vrácení částky v celkové výši 2.679,10 Kč na účet klienta č. ***
vedený u *** nejpozději do 30.10.2018 a zároveň náhradu nákladů právního
zastoupení za dva úkony právní služby vč. režijního paušálu ve výši 2.600,- Kč k mým rukám
na učet č.………………
             
Pokud předmětnou částku klientovi do uvedeného data neuhradíte, mám pokyn k zahájení
realizace dalších příslušných právních kroků, tj. zejména k soudnímu vymáhání předmětné
pohledávky, a to včetně příslušenství, čímž se Váš dluh navýší o další náklady, které půjdou k
Vaší tíži. Proto doufám ve smírné řešení této věci a zaplacení Vašeho dluhu v termínu.
Značím si lhůtu k úhradě a jsem s pozdravem.
 libik E-MAIL:   Muž32 Kategorie  VYMAZAT

Zaslaná rozhřešení Starší zpověďNovější zpověďHlavní stránka
Chceš dnes udělat dobrý skutek ? Pomoz výše uvedenému hříšníkovi tím, že mu dáš nějaké rozhřešení! Můžeš mu ho poslat na e-mailovou adresu, kterou uvedl u zpovědi, nebo napsat veřejně vyplněním formuláře na konci této stránky. A jestliže nechceš, aby pod tvou přezdívkou mohl vystupovat ještě někdo jiný, zaregistruj si ji ZDE !
 
21.01.2021 20:17:29

Smajlík  asdf9876 Muž27 Kategorie
20.01.2021 08:26:07
A fakt nevíš o někom, kdo by si nevšiml že ubytování s výhledem na moře je bez ubytování?
----
Což o to, lidi si toho všimnou, ale co maj dělat, když jim nakonec Čedok řekne že jim nic nedá?
 libik Muž32 Kategorie
20.01.2021 08:22:25
Ok. A fakt nevíš o někom, kdo by si nevšiml že ubytování s výhledem na moře je bez ubytování?
 Odpočinek Muž51 Kategorie
20.01.2021 08:20:54
Pak to chápu, a divím se že s tím dělali takové štráchy, když jde o čistokrevné "uvedení v omyl".
-----
No protože většina lidí to vymáhat nebude, takže proč nezkusit klientovi ukrást 2 litry, ne?
 libik Muž32 Kategorie
20.01.2021 08:15:13
Pak to chápu, a divím se že s tím dělali takové štráchy, když jde o čistokrevné "uvedení v omyl".
 Odpočinek Muž51 Kategorie
20.01.2021 08:13:28
Počkej, to byl fakt ceník s položkami "výhled na moře = 2000 Kč navíc"
----'
Ano, byl
 libik Muž32 Kategorie
20.01.2021 07:49:03
Počkej, to byl fakt ceník s položkami "výhled na moře = 2000 Kč navíc", nebo jste tu škodu/újmu nějak nacenili sami? A nevíš o někom podobném, kdo by si zaplatil čistě za výhled na moře ale nepřijel sem?
 Odpočinek Muž51 Kategorie
20.01.2021 01:44:30
Tady je zase mouder..

Pokud poměry žalující strany jsou tak žalostné, tak má právo:

1) na prominutí soudního poplatku (zčásti nebo zcela) - ale pouze pokud soud na první pohled situaci nevyhodnotí ve váš neprospěch
2) bezplatné ustanovení právního zástupce (uhradí stát i v případě prohry)
3) prominutí záloh na náklady důkazů

Netýká se to účelně vynaložených nákladů řízení, které měla protistrana, v případě prohry strany žalující.

Takže pokud má žalující jistotu, že je pravda na jeho straně (i po právní stránce), že nezměškal lhůty pro podání atd., tak ano, může se zcela zdarma domáhat svých práv i pokud na poplatky a advokáta nemá finance. Jen se o tom málo ví.

Viz. o.s.ř. kolem § 138
Smajlík  thrthrtrt
19.01.2021 22:28:06
*Dokončení
Fascinuje mě, že asi jen na zpovědnici jsou někteří schopni říkat, že je černá bílá a naopak. Ještě se tu dozvíme, že jsou právníci chudí námezdní dělníci a dobrodinci národa, kteří dělají za pár tisícovek. Jistě a americké volby vyhrál drtivě Biden a rouška funguje proti virům. To je pak těžké.

Místo toho plácání nesmyslů by si měli dotyční ty rozsudky soudů přečíst.
Já si je čtu posledních 15 let a mám za sebou s přímou či nepřímou účastí 10 úspěšných soudních řízení. Tím se nechlubím, je to spíše prohra, jak už jsem řekl a mou snahou je tento počet nenavyšovat. Ale kdo žije svůj život v kapitalismu aktivně a neohýbá záda, nevyhne se tomu.
Smajlík  Pragmatix 666 Muž33 Kategorie
19.01.2021 22:26:30
Beer: Ad "Píšeš nesmysl. Oděna advokáta (protistrany) se řídí advokátním tarifem a pokud se nesoudí člověk o desítky milionů, bavíme se o pár tisícovkách maximálně."
Ne, ty píšeš nesmysly. Praxe je naprosto odlišná. Odměna advokáta se VŮBEC nemusí řídit tarify a také často neřídí. Může, ale nemusí. Každopádně, klientovi vyúčtuje tržní ceny. Za tarify ti nikdo nic dělat nebude, natož např. v Praze resp. kvalitní advokátní kancelář.
Říct, že bude někoho právní zástupce za celkové zastoupení před soudem u víceletého soudu stát pár tisíc, je naprostý blábol a to i při tarifních cenách. Opět laik, který se nikdy nesoudil. Pokud tématu nerozumíš, neměl bys napadat ty, co mu rozumí.
Zeptej se lidí, co už se soudili.
Pár tisíc za právníka = :)))
Jo, za dopis, u těch levných z internetu. Když nepočítáme další za úvodní konzultaci, za každou další návštěvu a zálohu za zastoupení (pod 20k to pro začátek nepůjde). Kde to žiješ. Zrovna od tebe bych očekával, že se budeš vyjadřovat jen u témat, ve kterých máš dostatečné zkušenosti a znalosti.

Požadavek 100-200k do 3 dnů na protistraně za právní služby je u víceletých sporů naprosto standardní a o žádné miliony nejde, ale třeba o otázku vystěhování z nájmu apod. Stejně tak může soud v rozsudku (zlomyslně) nařídit zaplatit protistraně náklady nebo jejich část, i když bude rozsudek ve prospěch tvé strany.
Neděje se to často, ale stává se to.
V neposlední řadě, že si někdo vyúčtuje náklady, ještě neznamená, že je od protistrany obdrží. A platí obrácený postup - čím chudší výherce, tím spíše je neobdrží/spadne do exekuce, čím bohatší, tím spíše je nezaplatí/nic se mu nestane (viz vítězství Altnera proti ČSSD, který na věčném souzení umřel, jako mnozí jiní).
Smajlík  Pragmatix 666 Muž33 Kategorie
19.01.2021 20:10:16
Beer01: Mně přijde že sis přečetl pár náhodných řádků a na to nějak pochybně reagoval...?

Část toho na co reaguješ psal Pragmatix, nikoli já.

Dále jsem psal hned na začátku že náklady za advokáta platit nemusíš.

No a na konci píšeš že "Je třeba chápat, že každý má právo obrátit se na soud, a to i pokud nemá peníze!" což není pravda a velké firmy toho zneužívají, proto se většina lidí radši nechá okrást o pár stovek či malé jednotky tisíc než se toho domáhala.
 libik Muž32 Kategorie
19.01.2021 18:34:18
libik------"V neposlední řadě, protistrana ti může za právního zástupce vyúčtovat likvidační cifry v případě prohry a můžeš z toho něco dostat zaplatit i v případě výhry, tak pozor na to".
Píšeš nesmysl. Oděna advokáta (protistrany) se řídí advokátním tarifem a pokud se nesoudí člověk o desítky milionů, bavíme se o pár tisícovkách maximálně.
Rozmohla se i nesmyslná forma "důvěry" v advokáta protistrany, který s cílem odstrašit v odpovědi na výzvy běžně píše, že požaduje uhradit náklady. To je samozřejmě nesmysl, žádné náklady žádnému advokátovi protistrany nemusí nikdo hradit, pokud není rozsudek.
Navíc náklady nemusí platit ten, kdo včas a důvodně soud požádá o prominutí nákladů, a to i kdyby prohrál a náklady byly skutečně astronomické.
Je třeba chápat, že každý má právo obrátit se na soud, a to i pokud nemá peníze!
 Beer01 Muž93 Kategorie
19.01.2021 18:32:30
Tak nekoho bavi jezdit s cestovkou a pak se rozcilovat, ze nedostal neco za 2k.
Jinym prijde zivot na takovy malichernosti moc kratkej.
 lol
19.01.2021 18:24:51
Jakože soudci se často rozhodují všeljak a na základě bůhvíjakých pohnutek, ale to bys je zase podceňoval, že 9 z 10 z nich jede až takhle povrchně.

Říkat, že se mají lidé nadšeně soudit, že je bude soud stát pár korun a bude do měsíce rozhodnutý v jejich prospěch, je pěkné svinstvo (jako PR právníkům ok). Já u soudu porazil multimilionáře - taky si na mimosoudní schůzce mysleli, že to bude do měsíce skončené a nedali si poradit. Nebylo, za tři roky náročných soudů brečeli a prosoudili 10x víc, než jsem po nich chtěl. Ale, že bych slavně vyhrál? To fakt ne, to je jen na papíře, v součtu prohrály obě strany tím, že se nedokázaly včas domluvit.
-------
Já jsem neříkal pár korun, jasně jsem říkal že to budou nižší desítky tisíc u jednoduchého případu. A taky jsem říkal že můžeš poslat předžalobku, jestli se neleknou, aniž bys pak musel nějaký soud začínat.

Nikdo neříká, že soud nemusí být relativně finančně levný, když nebudeš mít právního zástupce. Pořád to ale bude náročná a ztrátová záležitost, navíc bez šance na úspěch a s tím, že ti dá soudkyně kotel mimo základní normy.
-------
Nikde jsem nepsal že má jít člověk k soudu bez právníka. To podle mého názoru rozhodně nemá.

No a pro dost lidí je dost i těch 5-10k+, aby je vyhazovali do kanálu, zvláště v době koronavirové.
------
Však v pořádku, já taky nikoho nenutím, aby někdo vyhazoval kvůli principu peníze do kanálu.

V neposlední řadě, protistrana ti může za právního zástupce vyúčtovat likvidační cifry v případě prohry a můžeš z toho něco dostat zaplatit i v případě výhry, tak pozor na to.
Dostuduj si to, ty nadšený soudofile. :,)
Věř, že kdo má tvrdé soudy i rvačky za sebou, dobře je zváží.
--------
To je pevně definované podle tabulek kolik se účtuje za úkon (podle výše sporu) a jaké úkony se můžou naúčtovat.
 libik Muž32 Kategorie
19.01.2021 18:24:31
A nauč se rozlišovat tarifní vs tržní ceny. Na ty tarifní můžeš v praxi zapomenout.
--------
O žádných tarifních jsem v životě nemluvil...?

Hodinovka je v praxi relativní pojem.
-----
No a jakou jinou metriku zvolíš?

20 hodin ti například může právník jen studovat první materiály.
------
Proto jsem psal, že záleží na složitosti případu. U složitého případu to bude i víc jak 20 hodin a pak snadno dáš i statisíce než ten advokát vůbec může začít něco dělat.

Dvacítka je v Praze za zastoupení u JEDNOHO soudního stání normální taxa, u těch levnějších. Za rok se u levnějších dostaneš na desetitisíce.
Každá účast u soudu něco stojí. Každé setkání v kanceláři něco stojí. Každý dopis něco stojí. Každý email něco stojí. Každá hodina studia materiálů něco stojí.
------
Ano, stojí to cca 2 tisíce za hodinu u advokáta. A ano, dobře si rozmyslíš, jak moc ho s touhle taxou chceš zbytečně otravovat emailama a schůzkama

To vše se nasčítá. Musíš dávat průběžně zálohy a na konci roku přijde velká faktura s vyúčtováním.
-----
O velký faktuře na konci roku jsem ještě neslyšel, co znám běžnou praxi, tak někdo bere zálohy dopředu, někde platíš až za hotovou věc (to často vyhodnocuje právník na základě situace), ale většinou se to v rámci týdnů sesynchronizovává. Logicky nechce žádný právník čekat na konec roku, aby dostal peníze za svojí práci, chce je v rámci možností co nejdříve.

Právníků, co pojedou na procenta z konečného zisku, je minimum (spíš jen kamarád nebo rodinný u těch výjimek, co ho mají) a i těm musíš dávat zálohy na nezbytné výdaje. A hlavně musí být rozsudkem co zpeněžitelného či hodnotného získat, což je málokdy.
Prostě o tom zjevně nic nevíš a ještě zkoušíš machrovat. Já si to víckrát prošel.
Několikaletý náročný soud se špičkovým právním zastoupením přijde na několikset tisíc. S levnějším se pořád dostaneš na 100k+. Právníci nejsou levní, ale drazí.
-------
Opět podotýkám že záleží na složitosti případu. Jednoduchý případ = málo hodin = málo práce i kdyby se to táhlo dlouho. Složitý případ může stát statisíce aniž by se udělal jediný úkon.

A součet je nejen za právního zástupce, musíš započíst všechny náklady i ztráty a co vše jsi tomu věnoval finančně, časově, pracovně, psychicky. Taky ne vždy je ten soud v místě tvého bydliště, což náklady řádově zvýší. Málokdo ten soud v praxi ustojí rétoricky a mentálně tak, aby sám sobě neškodil (ne každý je charismatický, chladnokrevný rétor jako třeba já a i pak je to náročné a stejně rozhodují sympatie soudkyně). Tvá žena by ti první řekla, že k soudu víc než právní stránku věci studuje soudce/soudkyni a dělá strategii na míru jeho světonázoru a rozsudkům. :,)
Tedy, pokud je dobrá a drahá. Špatní a levní dělají přesný opak.
V praxi 90% rozsudku dělají sympatie se soudcem a zbytek dodaná precedenční rozhodnutí. Někde pak možná zbyde čas na nějaké zákony, právo, spravedlnost a pravdu.
---------
Jakože soudci se často rozhodují všeljak a na základě bůhvíjakých pohnutek, ale
 libik Muž32 Kategorie
19.01.2021 18:17:48
Michal-222: Neštěkej a zalez.
 JUDr Advokátka
19.01.2021 18:17:20
Pragmatix: "Já osobně už mám rodinného právníka dobré kvality, loajálního a za rozumné ceny, ale kdo to dneska má. "

Napíšeš aspoň iniciály? Jméno resp. reklamu příjmením tady pochopitelně nedělej.
 JUDr Advokátka
19.01.2021 18:10:37
Pragmatix 666:
>>>Já osobně už mám rodinného právníka dobré kvality, loajálního a za rozumné ceny, ale kdo to dneska má. <<<

Myslím, že se tady všichni svorně shodneme na tom, že ve tvém případě by bylo nejlepší právníka vyměnit za stejně dobrého psychiatra...
 Michal-222 Muž44 Kategorie
19.01.2021 18:05:39
Jinak, pokud jen netrolíš, tak to je taková hloupá zábava vyšší střední třídy, s pocitem samovyvolenosti. Málo práce, mírný přebytek peněz a ego v nebesích.
A stejně k soudu ani nedojdeš a jiné bys tam posílal, navíc ostatní nemají právníky v rodině, aby měli minimální náklady.
Běžní lidé nemají nejen na nějaké souzení, ale často ani na normální aktivity kvůli práci a řešení nákladů na živobytí vůbec čas. Žiješ úplně mimo realitu normálních lidí, pro které je už jeden soud likvidační záležitost po všech stránkách.
V době, kdy lidi navíc zcela drtí šílená koronavirová opatření a řeší, z čeho zaplatí další nájem a jídlo pro sebe a své děti, už je to zcela absurdní až ubohé.
Nikdo nebrání vaší rodině být průkopníky v ČR a začít zastupovat ZDARMA občany proti nadnárodním firmám za procenta ze zisku odškodného. Práce by bylo dost.
Děláte to nebo rejžujete, co to dá jinde? Tak vidíš.

No a to ani nebudu rozebírat, jak funguje praxe s cz právníky. Radosti typu, že se spojí proti klientovi s protistranou apod. Já osobně už mám rodinného právníka dobré kvality, loajálního a za rozumné ceny, ale kdo to dneska má.

Vyzývat lid k souzení se s nadnárodními firmami z pozice zbohatlíka z klanové rodiny, co tobě i tvé ženě kryje záda, je arogantní a hloupé. Pro tebe je to zábava, je by to zlikvidovalo. No a tobě se také může stát, že zaryješ do špatných lidí a skončí na tom tvé majetky, finance a rodina. Ale hlavně, zatím jsi ani žádný soud v praxi neabsolvoval, takže akademická debata s laikem.
Smajlík  Pragmatix 666 Muž33 Kategorie
19.01.2021 17:42:05
Ta druhá polovina nebude?

A pokud to chápu dobře, tak ses nechal zastoupit svou ženou jen proto, že zájezd jsi objednával ty, na své jméno? Nebo je v tom nějaký háček?
Smajlík  JUDr Advokátka
19.01.2021 17:32:32
*Dokončení
Tak tady nekecej, všude jinde budeš říkat opak, když se ti to bude hodit.
Nikdo neříká, že soud nemusí být relativně finančně levný, když nebudeš mít právního zástupce. Pořád to ale bude náročná a ztrátová záležitost, navíc bez šance na úspěch a s tím, že ti dá soudkyně kotel mimo základní normy. No a pro dost lidí je dost i těch 5-10k+, aby je vyhazovali do kanálu, zvláště v době koronavirové. V neposlední řadě, protistrana ti může za právního zástupce vyúčtovat likvidační cifry v případě prohry a můžeš z toho něco dostat zaplatit i v případě výhry, tak pozor na to.
Dostuduj si to, ty nadšený soudofile. :,)
Věř, že kdo má tvrdé soudy i rvačky za sebou, dobře je zváží.

Ps: Každopádně, já tě jinak fakt hodně obdivuji, oženit se s právničkou v současném femifašismu. :)) Na to bych fakt neměl a uznávám, že jsi odvážný kádr.
Samozřejmě přeju, aby vám to vydrželo celý život. Nic jiného bych ti nepřál.
 Pragmatix 666 Muž33 Kategorie
19.01.2021 17:30:33
libik: Z žádného kloubouku, zeptej se doma. Plácáš nesmysly a u soudu jsi zjevně ještě fakt nebyl a právníka v delším řízení nikdy neplatil.
A nauč se rozlišovat tarifní vs tržní ceny. Na ty tarifní můžeš v praxi zapomenout.
Hodinovka je v praxi relativní pojem. 20 hodin ti například může právník jen studovat první materiály. Dvacítka je v Praze za zastoupení u JEDNOHO soudního stání normální taxa, u těch levnějších. Za rok se u levnějších dostaneš na desetitisíce.
Každá účast u soudu něco stojí. Každé setkání v kanceláři něco stojí. Každý dopis něco stojí. Každý email něco stojí. Každá hodina studia materiálů něco stojí.
To vše se nasčítá. Musíš dávat průběžně zálohy a na konci roku přijde velká faktura s vyúčtováním. Právníků, co pojedou na procenta z konečného zisku, je minimum (spíš jen kamarád nebo rodinný u těch výjimek, co ho mají) a i těm musíš dávat zálohy na nezbytné výdaje. A hlavně musí být rozsudkem co zpeněžitelného či hodnotného získat, což je málokdy.
Prostě o tom zjevně nic nevíš a ještě zkoušíš machrovat. Já si to víckrát prošel.
Několikaletý náročný soud se špičkovým právním zastoupením přijde na několikset tisíc. S levnějším se pořád dostaneš na 100k+. Právníci nejsou levní, ale drazí.
A součet je nejen za právního zástupce, musíš započíst všechny náklady i ztráty a co vše jsi tomu věnoval finančně, časově, pracovně, psychicky. Taky ne vždy je ten soud v místě tvého bydliště, což náklady řádově zvýší. Málokdo ten soud v praxi ustojí rétoricky a mentálně tak, aby sám sobě neškodil (ne každý je charismatický, chladnokrevný rétor jako třeba já a i pak je to náročné a stejně rozhodují sympatie soudkyně). Tvá žena by ti první řekla, že k soudu víc než právní stránku věci studuje soudce/soudkyni a dělá strategii na míru jeho světonázoru a rozsudkům. :,)
Tedy, pokud je dobrá a drahá. Špatní a levní dělají přesný opak.
V praxi 90% rozsudku dělají sympatie se soudcem a zbytek dodaná precedenční rozhodnutí. Někde pak možná zbyde čas na nějaké zákony, právo, spravedlnost a pravdu.

Říkat, že se mají lidé nadšeně soudit, že je bude soud stát pár korun a bude do měsíce rozhodnutý v jejich prospěch, je pěkné svinstvo (jako PR právníkům ok). Já u soudu porazil multimilionáře - taky si na mimosoudní schůzce mysleli, že to bude do měsíce skončené a nedali si poradit. Nebylo, za tři roky náročných soudů brečeli a prosoudili 10x víc, než jsem po nich chtěl. Ale, že bych slavně vyhrál? To fakt ne, to je jen na papíře, v součtu prohrály obě strany tím, že se nedokázaly včas domluvit.

Prostě je vidět, že o tom nic nevíš a soudy jsi nezažil. Že máš doma právničku, na tom nic nemění, jsi ajták. Jsi z těch laiků, co si myslí, že je bude stát soud nebo vytvoření webu litr a bude to přes noc. :,)
Ale jistě tvá paní účtuje klientům dumpingové tarifní ceny. :))
A ty si jistě jako programátor účtuješ dumpingové tarifní ceny.
Nebo ty sto táců a ona padesát měsíčně?
Tak tady nekecej, všude jinde budeš říkat opak, když se ti to bude h
 Pragmatix 666 Muž33 Kategorie
19.01.2021 16:53:01
Ještě mi tu chybí něco jako "Předžalobní výzva gone wrong". Nedá se to pak nějak obrátit proti tobě? Třeba se najde nějaký druhý libik na opačném konci drátu.
--------
Ne, to že ti někdo pošle předžalobku, tak se nedá nijak otočit. Leda na sebe můžeš někoho naštvat/poštvat z čistě lidského hlediska - podobně jako kdybys ho třeba urážela.
 libik Muž32 Kategorie
19.01.2021 16:44:15
To trvalo jako 3 roky, než vám poslali těch pár stovek?
lol
-------
Ne, tam byl jasný termín 30.10.2018 a pokud by to do toho neuhradili, tak by to šlo rovnou k soudu.

Levný a špatný právník bude stát 20k jen za zálohu, pokud se případ nebude táhnout, jinak řádově víc. Ten nic nevyhraje, ale bude to prodlužovat, aby klienta co nejvíc podojil.
Špičkový právník bude pro začátek stát 100k.
------
Ty jo já nevím odkud z klobouku bereš ta čísla. Celková cena právníka se odvíjí primárně od složitosti případu, protože tak dlouho trvá než to zpracuje a taky o to víc tam může něco vymýšlet protistrana. Cenově je drtivá většina právníků někde kolem 2000/h, nebývají tam násobné rozdíly, spíše ve stovkách za hodinu.

V tomto případě by předžalobka stála necelou desítku (celkem jednoduchý a jasný případ), během procesu by se to mohlo navýšit ještě o 10-20 tisíc.

V případě chlapa místo soudů radši tvořit dílo, dělat děti a hromadit majetky (pro děti). V případě ženy dělat děti a dorty.
-----
Já to stíhám všechno naráz :). Zase tak náročný to časově není, max. pár hodin a to i včetně toho, pokud by došlo k soudu. Nevím jak si to přesně představuješ, prostě dojdeš k soudu, pokud jsi tam jako svědek, něco řekneš a jdeš domů. Pak maximálně nějaká schůzka nebo komunikace s advokátem. U jednoduchých případů jednotky strávených hodin a max menší desítky tisíc.

Smysl má se soudit, jen když potenciální zisk řádově převyšuje investice
-------
Z čistě finančního hlediska máš pravdu, ale život má více rozměrů než jen peníze.

Ony by se také služby cestovek asi dost zlepšily, kdyby se platilo až po návratu... a možná k tomu nakonec i dojde ... protože zrovna včera jsem slyšel nějakou reklamu ve stylu "zaplaťe si teď 5% a zbytek až před odjezdem" ... to už je jen krůček k tomu "zaplaťe si to až po návratu". Protože je obecně mnohem jednodušší něco nezaplatit, než to z někoho páčit. A nějaké krachy cestovek ... vždyť to by si v podstatě člověk nemohl nic lepšího přát než že mu zkrachuje cestovka během dovolené...
Tak uvidíme, no, co nám přinese budoucnost...
Michal-222
--------
To je nereálné bez poměrně značného navýšení ceny. Určité procento by cestovkám nezaplatilo i pokud by ze strany cestovky bylo vše v pořádku a logicky by ty peníze někde vzít museli.
 libik Muž32 Kategorie
19.01.2021 16:23:58
Ještě mi tu chybí něco jako "Předžalobní výzva gone wrong". Nedá se to pak nějak obrátit proti tobě? Třeba se najde nějaký druhý libik na opačném konci drátu.

A pokud to chápu dobře, tak ses nechal zastoupit svou ženou jen proto, že zájezd jsi objednával ty, na své jméno? Nebo je v tom nějaký háček?
Smajlík  JUDr Advokátka
19.01.2021 15:49:40
>>>Ale soudit se sám u českých soudů, natož s velkou firmou a ještě kvůli pár korunám, je sebedestrukční nesmysl.<<<

Ale kdyby to dělal více lidí, tak se k nám velké společnosti budou chovat mnohem lépe, než to dělají teď.

Takže podle mě se to musí dělat z podstaty věci, pokud se chceme mít lépe...
 Michal-222 Muž44 Kategorie
19.01.2021 15:45:09
Pragmatix 666:
V Česku se ale bohužel nedají podávat hromadné žaloby (narozdíl od Ameriky)...
 Michal-222 Muž44 Kategorie
19.01.2021 15:43:54
Ony by se také služby cestovek asi dost zlepšily, kdyby se platilo až po návratu... a možná k tomu nakonec i dojde ... protože zrovna včera jsem slyšel nějakou reklamu ve stylu "zaplaťe si teď 5% a zbytek až před odjezdem" ... to už je jen krůček k tomu "zaplaťe si to až po návratu". Protože je obecně mnohem jednodušší něco nezaplatit, než to z někoho páčit. A nějaké krachy cestovek ... vždyť to by si v podstatě člověk nemohl nic lepšího přát než že mu zkrachuje cestovka během dovolené...

Tak uvidíme, no, co nám přinese budoucnost...
 Michal-222 Muž44 Kategorie
19.01.2021 15:43:31
Nebudu mluvit za jiné, ale co se týče mě, neschvaloval jsem nechat si srát na hlavu - řešit to je v pořádku a sám na mimosoudní úrovni řeším úspěšně skoro vše.
Rozebíral jsem otázku, kdy už náklady na boj převýší potenciální zisk nebo zásah do tvých práv. Což je pro běžné lidi u českých soudů pokaždé.
Kdyby tu byli lidé zvyklí podávat hromadné žaloby na vysoké odškodnění a právníci je zastupovat za procento ze zisku či za dumpingovku, bylo by to jiné. Jenže nejsou.
Ale soudit se sám u českých soudů, natož s velkou firmou a ještě kvůli pár korunám, je sebedestrukční nesmysl. Dva litry je zpravidla jenom nejlevnější kolek (zdarma to u soudu máš, jen když chceš rozbíjet rodinu). Levný a špatný právník bude stát 20k jen za zálohu, pokud se případ nebude táhnout, jinak řádově víc. Ten nic nevyhraje, ale bude to prodlužovat, aby klienta co nejvíc podojil.
Špičkový právník bude pro začátek stát 100k.
A to vše proto, že řešíš klávesnici za 400 Kč nebo problém za 2000 Kč?
Nesmysl. Pokud pohrůžka soudem pomůže, proč ne, to je jiná debata.
Jedna rovina života je nenechat si srát na hlavu a hájit svá práva.
Druhá často důležitější rovina je neplýtvat svým časem, energií, prostředky na nepodstatné, prodělečné věci a soustředit se na ty podstatné, výdělečné.
V případě chlapa místo soudů radši tvořit dílo, dělat děti a hromadit majetky (pro děti). V případě ženy dělat děti a dorty.

Soudit se kvůli každé prkotině může dovolit jen někdo, kdo má hodně peněz i času (a doma za partnera-ku právníka jako ty). A kdo nemá děti.
Pro běžné lidi je to prostě likvidační. Přirovnávám české soudy ke rvačce - nejlepší jsou ty, které nikdy nevzniknou. Moudrý člověk se rvačce i soudu vyhne, pokud to jen trochu jde. Blbec se pořád pere a soudí, dokud ho to nezničí.
Ono bohatě většině mužů stačí během života zažít soudy o dědictví nebo s bejvalkou.
Bohatě.
Já mám s českými soudy zkušeností víc než dost a v 99% případů potrestají obě strany sporu za to, že je otravují. Ten zbytek jsou podplacené a podjaté, kde se to jedné straně vyplatí (podplacených je samozřejmě víc a podjatých tak 90%).
K českým soudům se nechodí pro právo a spravedlnost, ale pro 5-10 let souzení.
Smysl má se soudit, jen když potenciální zisk řádově převyšuje investice a můžeš si za rozsudek postavit barák nebo ten barák uhájit. Soudy o děti nebudeme řešit, to je hnus vždycky a muži nemají na výběr, jsou žalováni ženami nebo musí nenávistné bejvalky žalovat, aby ještě někdy viděli děti.
 Pragmatix 666 Muž33 Kategorie
19.01.2021 15:38:26
Každopádně - člověk si ušetří spoustu žalob, když si dovolenou zorganizuje sám ... a řekl bych, že je to taky mnohem větší zábava...
Michal-222
--------
To děláme v 90% procentech případů, akorát jednou za pár let jedeme na all inclusive dovolenou a je často mimo cestovky nesehnatelné.
(s cestovkama jsme byli za 5 let vztahu dvakrát, jednou s tím čedokem, jednou teď nedávno s někým jiným, protože kdybychom si zvlášť platili nejlevnější letenky, ubytování a dopravu co jsme našli, tak by to bylo pořád dražší než s nima).
 libik Muž32 Kategorie
19.01.2021 15:38:17
To trvalo jako 3 roky, než vám poslali těch pár stovek?
Smajlík  lol
19.01.2021 15:34:35
Každopádně - člověk si ušetří spoustu žalob, když si dovolenou zorganizuje sám ... a řekl bych, že je to taky mnohem větší zábava...
 Michal-222 Muž44 Kategorie
19.01.2021 15:28:45
Celkem ti ten vztah s právničkou závidím;) je to opravdu praktické. Jen abys pak nebyl jak Helenka Vondráčků, která si v žalobách libuje
Smajlík  Jdu kolem
19.01.2021 15:27:02
Tak ještě že se nepřátelíš s žádnou babou z ministerstva obrany ... to bychom možná už někomu vyhlásili válku...
Smajlík  Michal-222 Muž44 KategoriePřidání rozhřešení Starší zpověďNovější zpověďHlavní stránka
TVÁ PŘEZDÍVKA:

OPIŠ BEZPEČNOSTNÍ KOD:
Captcha

Tento inzerat koupíte on-line od 100 Kč.
Přidej inzerát on-line od 100 Kč
TEXT ROZHŘEŠENÍ:

PŘILOŽ SMAILÍKA:
Smail Palec nahoru Smail Hrozící Smail Drží palec Smail Není to důležité Smail Dostaneš do huby Smail Smutný Smail Cože?? Smail Safra Smail Pusinka
jupííí tak bacha držím palec to je fuk tumáááš ach jo no nééé ?! safra mmmuc
(žádný )


Nejlepší chorálová skupina světa... GREGORIAN 2020 ...20th ANNIVERSARY WORLD TOUR.

REKLAMA
Copyright 2003 www.zpovednice.cz + www.spovednica.sk