Navigační lišta REGISTRACENavigační lišta TABLONavigační lišta STATISTIKANavigační lišta SOUTĚŽENavigační lišta POMOZTENavigační lišta REKLAMANavigační lišta KONTAKTNavigační lišta
Navigační lišta
Horní lišta bez menu
Logo Zpovědnice
Online zpověď Návštěvní kniha Nová zpověď Časté dotazy
Dolní lišta Dolní lišta Dolní lišta
Nabídka voleb Dolní lišta voleb
Diskuze č.1156529, vloženo 16.01.2021 12:53:16 Starší zpověďNovější zpověďHlavní stránka
Jedno jestli muslimové nebo křesťani
Hele, mě je úplně jedno, jestli tady bude přibývat křesťanů nebo muslimů. Hlavně, když bude přibývat věřících na úkor ateistů. Lidé bez jakýchkoliv duchovních hodnot, to jsou jenom prázdné duše, chodící mrtvoly, a jak sami oni věří, jenom oživlé shluky bílkovin. Podporuji církevní restituce, imigraci z muslimských zemí a vše podobné. A klidně mě za to odsuďte, ze strany ateistů se mě to těžko může dotknout, když mají v nitru prázdnotu.
 Spiritualis Muž25  VYMAZAT

Zaslaná rozhřešení Starší zpověďNovější zpověďHlavní stránka
Chceš dnes udělat dobrý skutek ? Pomoz výše uvedenému hříšníkovi tím, že mu dáš nějaké rozhřešení! Můžeš mu ho poslat na e-mailovou adresu, kterou uvedl u zpovědi, nebo napsat veřejně vyplněním formuláře na konci této stránky. A jestliže nechceš, aby pod tvou přezdívkou mohl vystupovat ještě někdo jiný, zaregistruj si ji ZDE !
 
23.01.2021 05:23:35
>PanTrumpetka

Je vidět, že tomu nerozumíš...
 Positive plus Muž Kategorie
22.01.2021 23:49:41
Bible je sbírka různorodých šovinistických primitivních legend, kterou se později pár lidí snažilo trochu vylepšit tzv. Novou smlouvou. A to je všechno - víc za tím opravdu není, cokoliv nad je autosugesce.
Tak to je Pozitive, tak to bylo a tak to taky zůstane. Díky bohu.
 PanTrumpetka Muž41 Kategorie
22.01.2021 22:30:35
>PanTrumpetka

Bible je skvělý příběh o Bohu Lásce, která zachránil padlá stvoření před důsledky jejich sobeckých rozhodnutí, pokud chtějí.
Nejlepší je na tom, že je to pravda.
 Positive plus Muž Kategorie
22.01.2021 21:08:16
>PanTrumpetka

To se právě mýlíš.
 Positive plus Muž Kategorie
22.01.2021 20:27:30
Ano to je pravda - v Bibli je nepoměrně více kontradikcí, než v Arabele. Bible nedává smysl ani jako případný reálný příběh a příliš dobrý smysl to nedává ani jako ta pohádka - pohádka, o žárlivém, rozhněvavém demiurgovi prahnoucím po pomstě, který umučí sám, aby tak mohl zachránit skupinu lidí sám před sebou, pokud tito lidé uvěří tomu, že se umučil sám sebe, aby je mohl zachránit sám před sebou - na první pohled to vypadá, jako by tohle vymyslel někdo, kdo měl takhle jednou po ránu pořádnou koncovinu z pančovaného vína...
 PanTrumpetka Muž41 Kategorie
22.01.2021 20:10:15
>PanTrumpetka

Jenže když se bavíme o ději, tak ty říkáš, že to nedává smysl.
Děj Arabely dává smysl. Je pěkně vymyšlen úspěšným scénáristou Dietlem. Žádné dítě ti neřekne, že to je příběh, který nemá hlavu ani patu, protože tam je kouzelný prsten. Naopak.


"Jezme, pijme a fetujme Krista, abychom neměli existenční úzkosti - toť heslo křesťanů :) "

ne...
 Positive plus Muž Kategorie
22.01.2021 19:11:09
Pobavilo Pozitivo - když se koukám na Arabelu tak vidím to samé, co v Bibli - pohádku. S tím rozdílem že Arabela je pohádka pro děti a její autoři uvádí, že se jedná o pohádku pro děti - to je naprosto v pořádku.
Bible je pohádka pro dospělé a její autoři místo, aby to odprezentovali jako pohádku se snaží lidem nalhat, že se jedná o skutečnost - a to je tak trošku podvod na čtenáře - tedy na ty čtenáře, kteří tomu uvěřili.

Jezme, pijme a fetujme Krista, abychom neměli existenční úzkosti - toť heslo křesťanů :)
 PanTrumpetka Muž41 Kategorie
22.01.2021 19:00:29
>PanTrumpetka

V tom případě ty jsi jako někdo, kdo se díval na Arabelu, ale všechno se snaží vysvětlit v tom ději tak, že kouzelný prsten tam nefunguje a žádná kouzla se tam nedějí, jenom nějaké podvody a spiknutí. A proto to podle ten děj nedává smysl.

Jinak jsi "jezme, pijme, vždyť zítra zemřeme a protože nás to neuspokojuje, tak trpme."
 Positive plus Muž Kategorie
22.01.2021 16:45:11
Pozitivo připomíná malé dítě, které si myslí, že pohádka např. o Arabele a Rumburakovi je natočená přesně dle skutečný událostí a když mu někdo naznačuje, že je to jen pohádka, která nemá nic společného s realitou, tak šermuje tím, že on je přeci ten, který tomu rozumí a ostatní to prostě nechápou :)
 PanTrumpetka Muž41 Kategorie
22.01.2021 12:45:58
>PanTrumpetka

Jo, vy jste kolegové.
Taky vykládáš něco, čemu nemůžeš rozumět. A dobře to víš!
 Positive plus Muž Kategorie
22.01.2021 12:22:14
"Jsi tak drzý nebo tak hloupý?" - špatně položená otázka Mořiteli :) Náš Pozitivo je totiž obojí - nízky intelekt se potkal se vsugerovanou náboženskou psychopatií ... a on je na to dokonce i hrdý...
 PanTrumpetka Muž41 Kategorie
19.01.2021 17:53:47
> mořitel

Podle mě ty jsi něco jako gnostik či new age.

Ti také třeba věří v Ježíše Krista a hlásí se ke křesťanství, ale jsou to falašní křesťané.
Kdyžtak napiš, jestli je to jinak.
 Positive plus Muž Kategorie
19.01.2021 17:47:23
> mořitel

Já nepsal v Ježíše Krista, to věří i muslimové a nejsou to křesťani.

Já psal v Božího Syna Pána Ježíše Krista.

To může být rozdíl víš.
 Positive plus Muž Kategorie
19.01.2021 16:59:06
Já jsem křesťan, tak pochopitelně v Ježíše Krista věřím.
Jsi tak drzý nebo tak hloupý?
Končím s tebou.
 mořitel
19.01.2021 16:42:37
> mořitel

Tvůj výklad není důležitý, protože nevěříš v Božího Syna Pána Ježíš Krista.

Jasné?
 Positive plus Muž Kategorie
19.01.2021 16:39:53
P+
Ježíše Krista je však třeba vyznávat nejen v těle. Pokud ho vyznáváš jen v těle, hřešíš zrovnatak, jako hřešili starozákonníci, když Ježíše nepoznali.

Ale i naopak, Ježíše Krista mohou implicitně (nevyjádřeně) následovat i ti, kteří jej v těle (na rozdíl od tebe) nepoznávají. "Jestliže národy, které nemají zákon, samy od sebe činí to, co zákon žádá, pak jsou samy sobě zákonem, i když zákon nemají", píše sv. Pavel v Listu Římanům (2,15). A korunuje to proroctvím: "Dal jsem se nalézti těm, kteří mě nehledali, dal jsem se poznat těm, kteří se po mně neptali." (10,20).

Ale o tobě sv. Pavel píše také:" Bůh otupil jejich mysl, dal jim oči, aby neviděli, uši, aby neslyšeli, až do dnešního dne." (11,8).
 mořitel
19.01.2021 14:24:37
> mořitel

Tak ty jsi propadl zvrácenosti? Když všichni, tak všichni. Jasně, že jsi to vytrhl z kontextu.

Tohle je o tobě, 2. Janův 1, 5-11:
"A nyní tě prosím, paní — ne že bych ti psal nové přikázání, nýbrž to, které jsme měli od počátku —, abychom milovali jedni druhé. A to je ta láska: abychom chodili podle jeho přikázání. To je to přikázání, o kterém jste od počátku slyšeli, že v něm máte chodit. Neboť do světa vyšli mnozí svůdci, kteří nevyznávají Ježíše Krista přicházejícího v těle; každý takový člověk je svůdce a antikrist. Dávejte si pozor, abyste nepřišli o to, na čem jsme pracovali, ale abyste dostali plnou odměnu. Každý, kdo zachází dále a nezůstává v učení Kristově, nemá Boha; kdo zůstává v učení Kristově, má i Otce i Syna. Přichází-li někdo k vám a nepřináší toto učení, nepřijímejte ho do domu ani ho nezdravte; kdo ho zdraví, má účast na jeho zlých skutcích. "

Učiň pokání dokud je čas, následuj Krista a buď zachráněn.
 Positive plus Muž Kategorie
19.01.2021 13:26:28
P+
"všichni se odchýlili, všichni propadli zvrácenosti, není, kdo by činil dobro, není ani jeden". (Římanům 3,12)
To je přesně o tobě, ty jsi starozákonník Nového zákona. Zvrácený křesťan. Můžeš se zaklínat mantrou Pane, Pane... ale to tě nezachrání.
 mořitel
19.01.2021 13:04:21
> mořitel

Přesťan už blábolit...


Živý Bůh je Duch, Otec, Syn a Duch Svatý ve jménu Ježíše Krista. Slovo Boží v Písmu je vdechnuté Duchem Svatým je to pravda.
Neměl bys to ignorovat.
 Positive plus Muž Kategorie
19.01.2021 12:57:31
P+
Živý Bůh není v mrtvých knihách, ani v liteře, s kterými obcuješ a ukájíš se jimi.

Živé Slovo může být knihou či literou rozžehnuto, ale nemůže z nich žít. Neboť bohem nekrofilů je Satan.
 mořitel
19.01.2021 11:51:50
> mořitel

Ty nechceš naslouchat živému Bohu.
 Positive plus Muž Kategorie
19.01.2021 11:34:19
P+
Jestli je PetrZ póvl, tak bych jím byl rád i já.

Ale ty jednoduše nechceš naslouchat. Tak to nemá smysl něco ti psát. Dostal jsi uši, abys neslyšel a oči, abys neviděl.
 mořitel
19.01.2021 10:38:20
> mořitel

Co si to dovoluješ nazývat Petrz póvlem?

Ne, není to bratr v Kristu. Ani ty nejsi.
Snažíš se dělat nějaké výklady a nerozumíš Písmu a pokřivuješ to.
Jsi jen nějaký trolící člověk bez registrace. O tobě na hlasovat nejde. Nemáš trvalou identitu zde.

Hlasování - těžko říct. Na tom ani nezáleží. Myslíš, že věčný život bude otázka hlasování?
Nejde o to zalíbit se lidem, s tím se ani ve velké míře nepočítá. Jde o zalíbení se Bohu. A Nová smlouva není jen pro židovský národ. Ve Starém zákoně jsou i příchozí mimochodem.

Ježíš v Jan 15, 18-23:
„Jestliže vás svět nenávidí, vězte, že mne nenáviděl dříve než vás. Kdybyste byli ze světa, svět by miloval to, co je jeho. Že však nejste ze světa, ale já jsem si vás ze světa vybral, proto vás svět nenávidí. Pamatujte na slovo, které jsem vám řekl: ‚Otrok není větší než jeho pán.‘ Jestliže pronásledovali mne, i vás budou pronásledovat; jestliže zachovali mé slovo, i vaše zachovají. Ale to všechno vám učiní kvůli mému jménu, protože neznají toho, který mě poslal. Kdybych nepřišel a nepromluvil k nim, neměli by hřích; nyní však pro svůj hřích nemají výmluvu. Kdo mne nenávidí, nenávidí i mého Otce.“
 Positive plus Muž Kategorie
19.01.2021 08:53:38
P+
A kdybychom tady na Zpovědnici měli hlasovat nad otázkou: Poznáváte u P+ lásku, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrotu. Jak myslíš, že by to dopadlo? Tyhle vlastnosti totiž mohou poznávat všichni lidé, to není jen výsada křesťanů. A jak si myslíš, že by to hlasování dopadlo u PetraZ?

Pokud se domníváš, že na tom nezáleží, protože ten póvl tady nemá tvoji víru, tak by ses měl nad svojí vírou zamyslet, protože ti znemožňuje být solí země, ze které jsi vyrostl.

Nová Smlouva nemůže být bez Staré, a ta Stará je výlučně židovská. Ale my nejsme židé, Nová Smlouva pro tebe znamená být znovuzrozen uprostřed nás, v naší kultuře, po vzoru Ježíše z Nazaretu. Tak jako PetrZ.
 mořitel
18.01.2021 22:38:45
> mořitel

Révou je Ježíš Kristus a Otec Nebeský je hospodář.

Je to takhle, 2. Korinstkým 2,6:

"On nás také učinil způsobilými k tomu, abychom byli služebníky Nové smlouvy, ne litery, nýbrž Ducha; neboť litera zabíjí, ale Duch obživuje."

Ano, znovuzrození křesťani jsou pod milostí, ne pod Zákonem.

"Vždyť jaké je ovoce tvého počínání zde, po kterém tě máme poznat?"

Mělo by to být tohle, Galatským 5, 22:

"Ovocem Ducha je však láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, mírnost, sebeovládání. Proti takovým není žádný zákon."
 Positive plus Muž Kategorie
18.01.2021 22:26:33
P+
Jenomže co je tou révou. Litera zabíjí, ale Duch dává život. (2. Korintským 3, 6)
Vždyť jaké je ovoce tvého počínání zde, po kterém tě máme poznat?
 mořitel
18.01.2021 21:27:52
> mořitel

Já vidím vinný kmen pravý, který má ratolesti. Ratolest nemůže nést ovoce sama od sebe, nezůstává-li v révě. Ty ratolesti, která nenesou ovoce bude vyvrženy ven a uschnou; pak je shromažďují a házejí do ohně, a hoří.
 Positive plus Muž Kategorie
18.01.2021 21:16:35
P+
Chci tím říci, že skrze stromy nevidíš les. Když jsi v lese, tak máš kolem sebe stromy. Ale ty stromy samy o sobě nevypovídají o lese. Je kůra stromů les? Jsou ty větve, co vidíš, les?

Abys poznal les, nemůžeš ulpívat na jednotlivých stromech. Nicméně v nějakém lese být musíš, bez toho to nejde, nemůžeš se při poznávání lesa obejít bez konkrétních stromů. Ale to neznamená, že to musí být jenom smrky... a přesto pak skrze ony ti známé smrky můžeš posléze poznat i tropický prales, jako les.
 mořitel
18.01.2021 18:51:30
> mořitel

Nechápu, co tím chceš říct.
 Positive plus Muž Kategorie
18.01.2021 18:42:48
P+
Ježíš Kristus je pravda, cesta i život, pokud se neupneš na historické či národnostní či zeměpisné události kolem něho. Pokud by se narodil např. v Tibetu, tak by mluvil jiným jazykem, měl jiné kulturní charakteristiky a nutně by jeho cesta měla jiný průběh. Ale podstata by zůstala stejná.

Proto je nezbytné znát Starý zákon, abychom věděli kontext, pochopili kulturní prostředí (s jeho klady a špinavostmi) z kterého Ježíš vzešel. Abychom v tom krystalu, skrze který vidíme barvy duhy, dokázali nalézt Světlo, a nezaměňovali ho s deformitami krystalu.

V krásném súfi přísloví je člověk jako noční můra natolik přitahován světlem ohně, až je jím nakonec sežehnut. Nemám problém před tím příslovím pokleknout.
 mořitel
18.01.2021 16:00:37
> mořitel
Ještě k tomu Zjevení 17, 14:
"Ti budou válčit s Beránkem, ale Beránek je přemůže, protože je Pán pánů a Král králů, a ti, kteří jsou s ním, jsou povolaní, vyvolení a věrní."
 Positive plus Muž Kategorie
18.01.2021 14:19:58
> mořitel

Písmo Svaté je Slovo Boží, vdechnuté Duchem Svatým.
Ty nemáš tu schopnost Slovo Boží pochopit bez víry v Božství Ježíše Krista.

1. Timoteovi 6, 13-16 - jo to je o Ježíši, má nesmrtelnost:
"Přikazuji ti před Bohem, který dává všemu život, a Kristem Ježíšem, který před Pontiem Pilátem dosvědčil dobré vyznání, abys zachoval ten příkaz bez poskvrny a bez úhony až do zjevení našeho Pána Ježíše Krista, které svým časem ukáže blahoslavený a jediný Panovník, Král kralujících a Pán panujících. On jediný má nesmrtelnost a přebývá v nepřístupném světle; jeho nikdo z lidí nespatřil a nemůže spatřit. Jemu buď čest a věčná moc. Amen."

Je třeba zasadit verše k kontextu...
 Positive plus Muž Kategorie
18.01.2021 10:50:15
Slovo je český překlad řeckého logos. To neznamená bible nebo jakékoli slovo z ní. Takové pojetí je hříšné, protože je analogií "Nezobrazíš si Boha zpodobením ničeho".

Je to jako kdybys vzal krystal a koukal se s ním do světla. Vidíš duhu barev. A ty z těch barev musíš poskládat bílé světlo, které v tom krystalu nevidíš. A ten krystal může být i zakalený, ony ty židovské kmeny nebyly zrovna nejčistějším krystalem.

Ale ty si, obrazně řečeno, všimneš v tom krystalu červené barvy a hlásáš jí jako bílou. Boha ale nikdy nikdo neviděl, přebývá v nepřístupném světle. (1 Timoteovi 6, 16)
 mořitel
17.01.2021 23:37:53
> mořitel
Tady nejde o uvěznění Boha, ale o pravdivost Božího Slova.
Boží Slovo je pravda. Co víc, Boží Slovo je Bůh.

Jan 1,1:
"Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo bylo Bůh."

1. Timoteovi 2, 5-6:
"Je totiž jeden Bůh, jeden je také prostředník mezi Bohem a lidmi, člověk Kristus Ježíš, který dal sám sebe jako výkupné za všechny, jako svědectví ve svůj čas."

Oni pravého Boha odmítají, odmítají Božství Ježíše Krista Božího Syna a Jeho spásnou oběť. A obávám se, že i ty.

Matouš 7,13-14:
„Vejděte těsnou branou, protože široká je brána a prostorná cesta, která vede do záhuby; a mnoho je těch, kteří jí vcházejí. Jak těsná je brána a zúžená cesta, která vede do života, a málo je těch, kdo ji nalézají!“
 Positive plus Muž Kategorie
17.01.2021 23:07:45
P+
Súfi je islámská mystika.
Bůh je přítomen všude, nedá se polapit a uvěznit ve slovech jakékoli knihy. To by totiž zbyla jen jeho napodobenina, Satan.
 mořitel
17.01.2021 22:36:11
> mořitel

To jo.

"Súfisté používají extatické tance aby se přiblížili k Bohu. No a?"

Třeba tohle se ti "povedlo". Nevíš, jak se můžou extatickým tancem přiblížit k Bohu? Kde to je v Bibli?
Leda k tomu jejich bohu, otci lži.
 Positive plus Muž Kategorie
17.01.2021 20:32:21
P+ hmm, to zas byla rozmluva...
 mořitel
17.01.2021 20:23:48
"Zajímavé, že ateisti nemají v plánu nutit pobožné na ateismus a brát jim jejich víru."
Haha.
Co jiného je sekularizace, školství, kultura, média, režimní propaganda než vnucování ateistických vzorců ostatním?
Jen pro pořádek, sám klasicky věřící nejsem, ale takhle by to nešlo.

Shodnu se plně s těmi, kteří konstatují fakt, že fanatičtí ateisté jsou zdaleka nejagresivnější věřící dogmatici, kteří vnucují ostatním svou často absurdní, společensky škodlivou a ničím nepodloženou víru denně všemi prostředky.

Ps: Pro vyřazení textu hlasoval leafroller, proti vyřazení já.
 Pragmatix 666 Muž33 Kategorie
17.01.2021 19:49:13
>mořitel

Vždyť na tobě vidím, že je to pravda.
 Positive plus Muž Kategorie
17.01.2021 17:10:58
P+: tak jsem si to přečetl, to jsou prostě a evidentně výmysly a představy člověka bez meditační praxe.

Kontemplace, vyšší forma meditace/rozjímání, není možná bez vyprázdnění mysli (jestli k tomu vede mantra nevím, nezkoušel jsem). Kde je prázdno, nemůže být pochopitelně ani Satan. Z těch tvých textů čiší strach z prázdna. Ono to totiž není jednoduché, pustit se všeho (analogicky zemřít na kříži).
Satan se nejlépe maskuje tak, že mluví o Satanu (a znemožní tak cestu křížovou).
 mořitel
17.01.2021 14:50:07
>mořitel

Pro Pána krále Ježíš Krista samozřejmě mám něco proti meditaci, ale záleží, co myslíš meditací.

Více píšou zde:
htps://odkrytepravdy.cz/meditace-meditovat/

https://odkrytepravdy.cz/krestanska-meditace/
 Positive plus Muž Kategorie
17.01.2021 14:00:17
Onufrij: Věda neříká, že je vše poznané. To, že některé věci jsou tak dávná minulost nebo jsou tak daleko ve vesmíru, že je nelze zkoumat ještě nedokazuje existenci Boha.
 Zaymšlení
17.01.2021 13:49:18
Materialisti věří ještě větším zázrakům než my a mají pro to dva názvy. Říkají tomu věda nebo paranormální jev. Zajímavý je například veliký třesk. Který se nedá vysvětlit ani nějak podrobněji popsat. Dokázat už vůbec ne. O politice škoda mluvit. Plať daně a poslouchej a čím víc přitom morálně i mentálně zakrníš a zdegeneruješ tím líp.
 Onufrij
17.01.2021 13:48:59
P+ snad propánakrále nemáš něco proti meditaci.
Súfisté používají extatické tance aby se přiblížili k Bohu. No a?
"Kdo není proti nám, je pro nás." (Mk 9,40)
 mořitel
17.01.2021 13:20:39
> el Coyote

Z mého pohledu jsou to tvoji kolegové pohani, modláři.

Píšeš:

"meditovat nebo se zúčastňovat extatických tanců"

To dělají.
 Positive plus Muž Kategorie
17.01.2021 12:15:18
Pp: Ale to nejsou moji kolegové. Spíš tvoji. Pánbíčkáři z východu. (Tentokrát z indie.)
Krišna = Kristus
 el Coyote
17.01.2021 12:09:12
Ale jinak souhlas - taky je mi úplně jedno, jestli jde o kněze s dětskou hlavou navlečenou na přirození nebo muslima opásaného výbušninami, nebezpeční jsou oba.
 Odpočinek Muž51 Kategorie
17.01.2021 12:06:16
Dogmatické náboženské směry jsou z celé té palety imaginárních kamarádů největší zlo.
 Odpočinek Muž51 Kategorie
17.01.2021 11:26:29
> el Coyote

Jo, třeba tvoji hare kršna kolegové.
 Positive plus Muž Kategorie
17.01.2021 11:25:31
> leafroller

To napíše hlavní vnucovač s 60880 rozhřešení.
Ty jsi tak průhledný, když trolíš.
 Positive plus Muž Kategorie
17.01.2021 09:16:31
Nikdo tu nikdy nevnucoval víc své názory a víru než pan pozitivní. Ie to rekordman ve vnucování subjektivních názorů.
Smajlík  leafroller Muž96 Kategorie
16.01.2021 22:22:42
Positive plus ty vnucuješ svoji pobožnost. Děláš to i v reálu? Na ulici, v parku, sousedi apod.?
 asi tak nějak
16.01.2021 21:30:47
asi tak nějak: "Zkrátka všichni, co věří v nějaké nadpřirozeno, magii, fantaskno s tím otravují a říkají tomu duchovní hodnoty. "

On k tobě někdo chodí do bytu a cpe ti, abys věřil na kyvadla? Někdo tě zastavuje na ulici a nutí kupovat si vykládací karty nebo meditovat nebo se zúčastňovat extatických tanců? Někdo tě zasypává citátama Castanědy nebo Deepaka Chopry, očekávaje, že se z toho posadíš na prdel?
Tak nemel.

Tohle je zlozvyk pámbíčkářů, protože jejich náboženství je především politický. A s jistým odstupem za nima jdou ti ostatní. Militantní vegetariáni (opět spíš politické hnutí) a materialisti, který každýmu vnucujou, že pravda je jen to, co je "vědecky dokázaný".
Smajlík  el Coyote
16.01.2021 20:48:29
> asi tak nějak
"A co konkrétně ti vnucuji? Jakou konkrétní víru já tobě vnucuji? Nechápu. Psal jsi to pod vlivem drog?"

Já jsem nepsal mě. Jasně, že vnucuješ svoje názory a ateistickou víru.
 Positive plus Muž Kategorie
16.01.2021 20:40:29
pak je to vlastně jedno, oba jsou ovlivnitelní stejným nesmyslem, křesťanství je na tom trochu lépe z pohledu historického vývoje, ale pro budoucnost západu a tedy civilizace schopné dospět do nějakého vyššího stavu je to vzhledem k okolnostem bezcenné.

Západ potřebuje najít identitu a ta rozhodně neleží v pravděpodobně nejperverznějším městě historie lidstva, totiž v Jeruzalémě.
 martinanova1978
16.01.2021 20:34:44
Spíše to vypadá, že ses v tom našel. A zakejhal jako ta nejvíce potrefená husa. Páč sám víš, že jsi nejvíce extrémní pobožný fanatik. A proč to děláš je záhada. Když víš, že to je kontraproduktivní, tak proč to děláš, je opravdu záhada. A není pravda, že bys to musel dělat. V bibli není žádný příkaz o tom, že by měl pobožný člověk dělat trolling na internetu. To je jen tvá svévole.
Smajlík  asi tak nějak
16.01.2021 20:33:39
záleží jak to celé uchopíš, cokoliv položíš na piedestal mimo jakoukoliv kritiku stává se modlou, myslíš že jsme zemí ateistů, nepochybně nikoliv, stále zde vládne ta stejná psychologie, ani to nadpřirozeno, zázraky a fetiše jsme neodstranili, pouze nahradili jinými.
 martinanova1978
16.01.2021 20:16:39
Positive plus

A co konkrétně ti vnucuji? Jakou konkrétní víru já tobě vnucuji? Nechápu. Psal jsi to pod vlivem drog?
Smajlík  asi tak nějak
16.01.2021 19:46:09
Positive plus: A jiní mají jiný názor a jiné svaté knihy a tvrzení o zázracích.
 Zamyšlení
16.01.2021 19:44:45
> Zamyšlení

Můžu to vědět, protože to je jasné od Boha.
Můžu mít svůj názor.
Bůh je s námi až do skonání světa... Tedy s námi, ne s vámi.
 Positive plus Muž Kategorie
16.01.2021 19:42:41
>asi tak nějak

Komu to vnucuješ? :-)
 Positive plus Muž Kategorie
16.01.2021 19:34:05
Positive plus: Nemůžeš vědět, co je modla a co není. Věřit, že jen já mám v majetku 100% pravdy, je hříšná pýcha. Pro ostatní můžeš být zase modlář ty. A Bůh už 2000 let tu není, aby nám vysvětlil, která víra a církev je ta pravá.
 Zamyšlení
16.01.2021 19:11:22
Zajímavé, že ateisti nemají v plánu nutit pobožné na ateismus a brát jim jejich víru. Ale pobožní chtějí vnucovat ateistům svoji pobožnou ideologii. Ne všichni pobožní to dělají, ale tak nejméně polovina ano. To je nějaká nevychovanost, troufalost, nesoudnost. Jako jsou vlezlí někteří pobožní na ulici, zejména jehovisti, tak i na internetu jsou někteří pobožní vlezlí. Někdy to dělají i esoterici. Zkrátka všichni, co věří v nějaké nadpřirozeno, magii, fantaskno s tím otravují a říkají tomu duchovní hodnoty. Ať si těm svým pověrčivým sračkám říkají jak chtějí, ať si s biblemi nebo virgulemi vytapetují celý svůj byt. Ale ať respektují lidi, co nemají zájem o jejich fantasmagorie.
Smajlík  asi tak nějak
16.01.2021 19:00:44
"Lidi, kteří se u nás nehlásí k žádný církvi ani náboženství, povětšinou nejsou ateisti. Věří si potichu na různý síly, duchy, oduševnělej vesmír, život po životě..."

Pohani, okultisti, modláři...
 Positive plus Muž Kategorie
16.01.2021 18:07:31
el Coyote : 2 překrývající se množiny - věřící a duchovní osoby. Ano dogmatický formalismus při důrazu jen na obřady, na jejich vnější podobu na úkor ducha, nemá s duchovnem nic společného.

Kritizoval už Søren Kierkegaard v půlce 19. století, že například kněží státní dánské církve svoji práci berou spíš jako běžnou práci státního úředníka s jistým platem a důchodem, kde mechanicky odříkají slova modlitby a něco okecají v kázání, aby se neřeklo, že nic neřekli, a že to nebrali jako důležité poslání s duchovním významem, povolání od Pána. Neměli živou víru a lásku ke svým ovečkám.
 Zamyšlení
16.01.2021 17:31:42
Další dement, kterej si myslí, že "věřící = duchovní"?
Ono je to spíš naopak. Organizovaná náboženství (a hlavně teda tyhle dvě jmenovaný) jsou ovládaný spíš silama temnýma, lidem nepřátelskýma. Koukám, že už to tu bylo řečeno, ale... Lidi, kteří se u nás nehlásí k žádný církvi ani náboženství, povětšinou nejsou ateisti. Věří si potichu na různý síly, duchy, oduševnělej vesmír, život po životě... A většina z nich na to nejen věří, ale hlavně to cítí. Je totiž věřit a věřit. Věřit v nějaký legendy, protože to tak někdo řekl nebo je to někde napsáno, to je spíš duc-hovno, který nás uvrhává akorát hlouběji do otroctví, do temnot. Je třeba vycházet z toho, co cítíme sami, a ne z toho, co nám někdo říká.
 el Coyote
16.01.2021 17:16:08
Ateista věřící v sebe sama = evoluční ideál.
 směrem
16.01.2021 16:20:31
>leafroller

Jak "překvapivé" od pekelníka.
 Positive plus Muž Kategorie
16.01.2021 16:17:46
Ty jsi u mě.......nechci ban, takže radši nic.
Smajlík  leafroller Muž96 Kategorie
16.01.2021 16:01:43
>leafroller

Ty jsi pro mě pekelník.
 Positive plus Muž Kategorie
16.01.2021 15:59:06
Pro pana pozitivního je komunista každý, kdo nepapouškuje ty jeho bludy.....to je marný.....
Smajlík  leafroller Muž96 Kategorie
16.01.2021 14:24:07
> Víc ateistů je třeba


Jakou nenávist, ty trollíku?
 Positive plus Muž Kategorie
16.01.2021 14:13:39
Ano je v ČR mnoho něcistů, kteří věří v energii, osud, prozřetelnost, ale ne v církev s její hierarchiíZ. V některých případech je to součást deismu.
 Zamyšlení
16.01.2021 13:53:43
Nech si tu nenávist a hloupost pro své imaginární kamarády. Jenom potvrzuješ co jsem napsal...
Smajlík  Víc ateistů je třeba
16.01.2021 13:52:42
Spousta ateistů u nás není ateistů v pravém slova smyslu, protože sice v Boha nevěří, ale věří, že něco je. Jsou to Něcisté.
Já se tomu vůbec nedivím, církve u nás jsou hamižné a hloupé (Dukův břich to názorně symbolizuje). Petrovy církve to nikdy nebyly a brány pekelné je už dávno přemohly.

Jestli podporuješ imigraci salafistů (financovaných Saudskou Arábií), tak jsi neskutečný pako.

Popravdě řečeno, leckterý Něcista má s Bohem více společného více nežli ty, vždyť jsi jen Pavlův dunící kov.
 mořitel
16.01.2021 13:50:23
>Víc ateistů je třeba

Ráj bez Boha, který přišel ve v Synu Ježíši Kristu, nejde udělat, (krypto)komunisto.

https://www.euro.cz/udalosti/komunismus-100let-lenin-stalin-1381496
 Positive plus Muž Kategorie
16.01.2021 13:46:47
Bez věřících by byl na Zemi ráj a nemusel by jsme si ho vymýšlet...
Smajlík  Víc ateistů je třeba
16.01.2021 13:45:56
muslimové nebo ateisté nebo neznovuzrození křesťané...

Prašť jako uhoď... Jedna skupina.
 Positive plus Muž Kategorie
16.01.2021 13:45:55
Podle jakéhosi průzkumu, který byl uveřejněný v časopise Gemma (pravda, už před docela dlouhou dobou) je úplně nejrozšířenější v ČR právě nějaká víra nebo duchovní hodnoty, které se nehlásí k nějaké oficiální církvi nebo instituci.
A to je vlastně nejlepší možnost - protože přece jenom ta starodávná učení byla vytvořená pro lidi, kteří většinou ani neuměli číst, neměli možnost se stýkat s jakýmikoi jinými duchovními směry a bylo potřeba jim nasevírovat nějakou nauku, které by rozuměli.
Jenže ale globalizace funguje kromě ekologie a ekonomiky i ve spiritualitě, a tyto jednoduché prefabrikované nauky se setkávají navzájem a konfrontují. A to je dobrá možnost vychytat balast a hledat cenné jádro - protože co si odporuje, asi to jádro nebude, a v čem se ta duchovní učení shodují, to nejspíš stojí za pozornost.

Pravda - ono jen takové šimrání po povrchu moc velkou hodnotu nemá, a aby se člověk pustil do nějakého hlubšího zkoumání, které vyžaduje i nějaké úsilí a čas, někdy dokonce bohužel i peníze :-(, potřebuje spíš nějaký konzistentní návod a vedení, než nějaké klouzání mezi vším. Ale to je, podle mé zkušenosti aspoň, dosažitelné, pokud si člověk dokáže vybrat nějaké konkrétní učení, toho se držet, a ostatní zkoumat a porovnávat.
Tohle ostatně doporučuje i Dr. Tomáš Halík (i když jemu se tam vždycky trochu vloudí takové to, že jediné správné je křesťanství... ale to už je holt asi historické postižení křesťanů).
 bilej tygr Muž70 Kategorie
16.01.2021 13:41:18
Toho duchovního v islámu je jen málo (súfismus nebo ibádija). Většina je jen dogmatismus a otroctví - slovo Abd, které si dávají do jména, znamená otrok - otrok Boha. A jaký vzor může dát věřící prorok s krví na rukou?
 Zamyšlení
16.01.2021 13:19:06
Částečně máš pravdu,ale ono to není s tím ateismem v ČR tak horké,jak se o tom často píše.
Někdo pije pivo=národ pivařů? Někdo kouří=národ kuřáků? Kdepak a s vírou je to podobné.

Podle sčítání v roce 2011 uvedlo 1 317 087 osob(12,6%) příslušnost ke křesťanství.
705 368 osob(6,8%) věřící bez určitého náboženství
3 604 095 osob(34,5%) žádné náboženství
4 662 455 osob(44,7%) neuvedlo.

Tedy jen senzace do novin a na internet,že je ČR nevěřící stát a plná nevěřících obyvatel.
 nová doba
16.01.2021 13:16:51
No jo, ale co když se jednoho dne ti muslimové a křesťané ve svaté válce navzájem vyvraždí, a zbudou tady jen ty shluky bílkovin, popř. lidé s duchovnímu hodnotami, nevěřící v nadpřirozeno?
Smajlík  bilej tygr Muž70 Kategorie
16.01.2021 13:09:56
Ty zase máš prázdnotu v hlavě a hodíš se jenom na přenášení exkrementů.
Smajlík  Teremtete
16.01.2021 13:03:17
Takže podle tebe neexistuje člověk s duchovními hodnotami, jenž nevěří v nadpřirozeno?
Smajlík  leafroller Muž96 KategoriePřidání rozhřešení Starší zpověďNovější zpověďHlavní stránka
TVÁ PŘEZDÍVKA:

OPIŠ BEZPEČNOSTNÍ KOD:
Captcha

kdo leci lidskou dusi Buh knez psycholog psychiatr uklízečka sestra
Přidej inzerát on-line od 100 Kč
TEXT ROZHŘEŠENÍ:

PŘILOŽ SMAILÍKA:
Smail Palec nahoru Smail Hrozící Smail Drží palec Smail Není to důležité Smail Dostaneš do huby Smail Smutný Smail Cože?? Smail Safra Smail Pusinka
jupííí tak bacha držím palec to je fuk tumáááš ach jo no nééé ?! safra mmmuc
(žádný )


Nejlepší chorálová skupina světa... GREGORIAN 2020 ...20th ANNIVERSARY WORLD TOUR.

REKLAMA
Copyright 2003 www.zpovednice.cz + www.spovednica.sk